Privacy Policy

GRIP vzw hecht belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens

In deze privacyverklaring willen we transparantie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. GRIP vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ook licht de privacy verklaring toe in welke omstandigheden wij deze persoonsgegevens aan anderen kunnen overdragen. Lees hier meer over op de pagina hieronder.

Heb je nog vragen na het doornemen van onze privacy verklaring, of wens je contact met ons op te nemen? Dan kan dit via onderstaande contactgegevens

GRIP vzw
Vooruitgangstraat 323 bus 3
1030 Brussel

Hayat@gripvzw.be
02/214.27.62

Hoe verzamelt GRIP vzw persoonlijke gegevens?

GRIP vzw verzamelt enkel persoonlijke gegevens die je zelf aan ons meedeelt. GRIP vzw verzamelt deze gegevens conform de beschreven doeleinden en procedures van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Dit gaat over gegevens van:

 • Stafmedewerkers
 • Leden Raad van Bestuur
 • Vrijwilligers
 • Sympathisanten
 • Overheden
 • Organisatie die werken rond het thema handicap
 • Scholen
 • Alle andere contacten

Ook wie zich inschreef voor de nieuwsbrief, deelnam aan een studiedag of op een andere manier met ons samenwerkte rond een handicap thema, wordt op de hoogte gehouden van activiteiten, beleid, actualiteit en studiedagen rond dit thema.

Hoe verwerken wij jouw gegevens?

GRIP vzw verwerkt volgende gegevens:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • E-mailadres
 • Functie
 • Interessegebieden
 • Betalingsgegevens

We verwerken deze gegevens in ons algemeen databestand en mailinglijst

Bewaren we jouw gegevens veilig?

Om misbruik te voorkomen worden jouw gegevens opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Enkel onze stafmedewerkers hebben toegang tot deze gegevens.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We testen en evalueren deze systemen frequent.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Mocht je vermoeden dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met GRIP vzw.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Indien de toestemming verleend blijft, worden jouw gegevens niet verwijderd. We zullen je gegevens gebruiken om je te blijven informeren over onze werking. Wanneer je je uitschrijft voor de nieuwsbrief zal dit zo snel mogelijk worden verwerkt.

Delen met anderen naast stafmedewerkers?

GRIP vzw verstrekt jouw gegevens niet aan anderen naast stafmedewerkers. Wij doen dit enkel met jouw uitdrukkelijke toestemming of indien dit wettelijk verplicht is.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In elke nieuwsbrief is een link opgenomen waar je jouw gegevens kunt verwijderen. Bovenaan deze verklaring staat ook hoe je contact met ons kan opnemen.

Vragen of klachten?

Heb je nog een vraag over deze privacy verklaring of een klacht, neem dan contact op met Hayat Adahchour via mail op hayat@gripvzw.be of telefonisch op 02/214.27.62

Indien je een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens door GRIP vzw, en komen we er samen niet uit, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de dienst van de overheid op het gebied van privacy bescherming.

Verberg submenu