Vraag en antwoord

Wat is inclusie?

Inclusie betekent dat iedereen erbij hoort. In onze maatschappij is er een grote diversiteit. Inclusie is hoe er best omgegaan wordt met die diversiteit. Iedereen is anders, maar toch zorgen we ervoor dat iedereen kan meedoen. Voor mensen met een handicap betekent dit dat de drempels die ontstaan vanuit hun beperking worden weggewerkt.

GRIP gebruikt de volgende definitie van inclusie: “Inclusie is het recht op volwaardige deelname aan de samenleving op gelijke voet met andere burgers, een onafhankelijk leven met gelijke keuzemogelijkheden en met respect voor individuele keuzes”.

Lees hier meer over de visie-inclusie van GRIP.

 

Handicap of beperking? Welk woord geniet de voorkeur?

Je kan beide woorden gebruiken. Het is belangrijk is vooral woorden als gehandicapte, minder- of andersvalide, invalide,… niet meer te gebruiken. GRIP vindt het belangrijk om te spreken van een persoon met een handicap of een persoon met een beperking. Dit draagt bij tot een goede beeldvorming.

Vanuit het sociaal model over handicap is er een verschil te maken tussen handicap en beperking. De (functie)beperking is meer iets van de persoon, de handicap is een probleem van de maatschappij. Het woord handicap verwijst naar de maatschappelijke drempels (ontoegankelijkheid, discriminatie, vooroordelen, gebrek aan gelijke kansen) voor iemand met een beperking  en erkent deze realiteit. Met andere woorden een handicap of een groep mensen met een handicap ontstaan wanneer mensen met een beperking geconfronteerd worden met obstakels in de maatschappij.

 

Hoeveel leden heeft GRIP?

GRIP heeft geen leden. We zijn geen ledenvereniging. We zijn eerder een beweging dan een vereniging. Wie achter onze visie en doelstellingen staat, kan aansluiten als sympathisant. Sympathisanten worden op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

Wat heel belangrijk is voor GRIP, is dat er een 100-tal ervaringsdeskundigen actief meewerken als vrijwilliger. GRIP is een zelforganisatie van personen met een handicap.

 

Kan ik vrijwilligerswerk doen bij GRIP?

Ja, je kan op allerlei manieren met ons meewerken binnen GRIP. Je kan bijvoorbeeld aansluiten bij één van onze thematische netwerken (onderwijs, werk, inkomen, getuigenissen, …). Als je graag vrijwilliger wilt worden, dan kan je met ons contact opnemen voor een kennismakingsgesprek

 

Geeft GRIP vorming?

GRIP is geen vormingsorganisatie. Je kan bij ons geen vormingen komen volgen. We hebben wel een vormingsaanbod. Je kan dus een vorming aanvragen over de thema’s waar we beleidswerk of sensibilisatie rond opzetten: gelijke rechten en inclusie van personen met een handicap, inclusief onderwijs, het VN-Verdrag handicap, …  Meer informatie over het vormingsaanbod.

 

Kan ik bij jullie terecht met een persoonlijke vraag of met een vraag over mijn dossier bij het VAPH?

GRIP kan geen individuele dossiers opvolgen. We zullen zo goed mogelijk doorverwijzen naar de correcte dienst of organisatie. We vinden wel het interessant dat mensen ons contacteren want zo weten we tegen welke drempels mensen met een handicap aanlopen. Dit kan ons versterken in bijvoorbeeld de voorbereiding van dossiers en lobbywerk.

 

Kan ik bij jullie terecht met een klacht over discriminatie?

Nee, je kan niet via GRIP een klacht indienen omdat GRIP deze klacht niet kan behandelen, bijvoorbeeld door tussen te komen. Op de website van Unia kan je discriminatie melden of je kan er een vraag stellen.

 

Kan GRIP mij helpen met een werk voor school?

Ja, we helpen je graag met specifieke vragen. Je vindt wel al heel veel informatie over onze thema’s op de website en we vragen altijd om die teksten eerst te lezen. Dus doorloop bij voorkeur eerst onze website en stel dan je specifieke vragen.

 

Kan ik een stage doen bij GRIP?

Ja, dat is mogelijk. Als je hiervoor interesse hebt, kan je met ons contact opnemen.

 

Mag ik lachen met handicap?

Ja, je mag lachen met handicap maar niet met de persoon met een handicap. Soms leidt een handicap wel tot grappige situaties.GRIP vindt trouwens dat humor een heel goede manier is om rond handicap te werken. Al in 2004 lanceerde GRIP de humorcampagne Haha… handicap, leven zonder humor dat is pas een handicap.

Verberg submenu