Wij Staan Op! op bezoek in Brussel

Wij Staan Op! op bezoek in Brussel

Nick Bootsman en Naomi Doevendans van de Nederlandse vereniging Wij Staan Op! kwamen op dinsdag 15 mei naar GRIP voor een uitwisseling met de staf en vrijwillige medewerkers.

Nick en Naomi van Wij Staan Op! Nick en Naomi van Wij Staan Op!

De organisatie kwam de voorbije weken heel sterk in de media naar aanleiding van hun protest tegen de plannen van Staatssecretaris Van Ark om mensen met een handicap onder een minimumloon te werk te stellen. Tijd dus voor een kennismaking met deze 2 bijzonder gedreven jonge mensen in het bijzonder en met Wij Staan Op! in het algemeen…

 

logo van Wij Staan Op! logo van Wij Staan Op!

Wij Staan Op! is opgericht in 2015. Het is een beweging van jong volwassenen die de politiek en de samenleving bewust wil maken van de positie van mensen met een handicap en wil aansporen om die positie te verbeteren. Ze voeren campagne om het denken, doen en laten in Nederland te veranderen als het gaat over de positie van mensen met een handicap. De organisatie richt zich vooral alleen op rolstoelgebruikers.

Petitie #benikhetnietwaard

Wij Staan Op! startte deze petitie tegen de plannen van Staatssecretaris van Ark waarbij mensen met een arbeidshandicap mogen werken onder het minimumloon. Concreet houdt dit voorstel in: om mensen met een handicap gemakkelijker te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt, betaalt een werkgever hen naar prestatie. De gemeente vult dit loon aan tot het minimumloon (wel alleen indien je geen partner hebt, geen spaargeld, geen eigendom, …)

Maar er is meer: volgens de Staatssecretaris “gaat het niet alleen over loon, ook over een verhaal mee naar huis nemen” en “als je werkt, hebt je sociale contacten”.

Dit is discriminatie en druist in tegen artikel 1 van het VN-Verdrag Inzake de Rechten van Personen met een Handicap.

Wij Staan Op! beklemtoont dat mensen met een handicap zijn zoals andere mensen, waarom moet je bijv. naar prestatie belonen? En hebben mensen die geen betaalde job hebben, geen sociaal leven?

Beweging van jong volwassenen

In Nederland was er nood aan een beweging die zich specifiek richt tot jong volwassenen. Want traditioneel zetten de meeste groepen in NL zich in voor ouderen én voor mensen met een beperking samen. Hierdoor waren er bijvoorbeeld geen actieplannen voor jongeren.

Er is een kerngroep van een 10-tal vrijwilligers die projectmatig werkt (team mail, team social media, team politiek, …) Het is een nieuwe organisatie en wat de toekomst brengt is nog een zoektocht. Komt er uitbreiding? Gaat ze internationaal? Wordt ze meer activistisch?

Het was een warme en interessante uitwisseling met veel vragen en antwoorden.

Wil je meer lezen over Wij Staan Op!? Dat kan via deze link.http://www.wijstaanop.nl/

Verberg submenu