Doe een gift

GRIP komt op voor gelijke rechten, gelijke kansen en inclusie van personen met een handicap. We kunnen rekenen op een subsidie van de Vlaamse overheid. Maar om onze ambities waar te maken hebben we nood aan vrijwillige bijdragen van mensen en organisaties die achter onze doelstellingen staan.

Met uw financiële steun:

Verzorgen we sensibilisatie over inclusie, want er is nog veel werk om de kijk op handicap in onze maatschappij te veranderen.

Kunnen we de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen opvolgen. Bijvoorbeeld door de uitwerking van een schaduwrapport en het bijwonen van de bespreking in Genève.

Voeren we juridische acties om op te komen voor de rechten van mensen met een handicap door onrechtvaardigheden in het beleid aan te pakken. 

Zetten we vorming op voor ervaringsdeskundige vrijwilligers binnen GRIP zodat zij sterkere activisten worden.

Juridische actie

Wil je specifiek onze juridische acties steunen?

Vermeld dan 'juridische actie' als vrije mededeling bij je storting.

Kom op voor inclusie

en steun de werking van GRIP met een gift op onze projectrekening BE90737044774132.
Vermeld steeds: ‘gift werking GRIP’.
Voor giften vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest afgeleverd. Om een fiscaal attest te ontvangen, is het ingeven van je rijksregisternummer verplicht.

Benieuwd wat we met je gift doen?

Je kan ons volgen op Facebook, Instagram, X, Linkedin of je inschrijven voor onze nieuwsbrief.

De jaarverslagen van GRIP publiceren we op onze website.

 

Uw fiscaal attest aanvragen

Velden met een * zijn verplicht.
Geef het rijksregisternummer in als 11 cijfers zonder leestekens.
Verberg submenu