Meer dan 20 verenigingen duwen op de startknop van de Vlaamse adviesraad handicap.

Meer dan 20 verenigingen duwen op de startknop van de Vlaamse adviesraad handicap.

(14 november 2018 – aankondiging opstart project adviesraad)

Personen met een handicap willen hun stem laten horen in het beleid van de Vlaamse regering. Daar moet een Vlaamse adviesraad handicap voor zorgen. Dit krijgt nu vorm in een project dat loopt van 1 oktober 2018 tot eind december 2020 en waar meer dan twintig Vlaamse verenigingen van personen met een handicap hun schouders onder zetten.

Niets over ons zonder ons

De verschillende verenigingen van personen met een handicap drongen al lange tijd aan op een duidelijke en sterke structuur voor beleidsparticipatie. Dit werd in het NOOZO-project onderzocht. NOOZO staat voor “Niets over ons zonder ons”. Dit is een verwijzing naar het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap, waar het principe van beleidsparticipatie in vervat zit (art. 3.4).

Na aflevering van het NOOZO-advies engageerde de Vlaamse regering zich reeds in 2014 om een Vlaamse adviesraad handicap op te richten. We moesten lange tijd wachten op de uitvoering, maar door een besluit van de Vlaamse regering kan de Vlaamse adviesraad handicap nu echt opstarten.

Uitgangspunten voor een goede beleidsparticipatie

De werking van de adviesraad zal gebaseerd zijn op het NOOZO-rapport uit 2013, waar als voorwaarden voor een goede beleidsparticipatie onder meer de volgende punten worden aangehaald:

* De adviesraad verleent verplicht advies in materies die personen met een handicap aanbelangen, maar de adviesraad heeft ook een eigen initiatiefrecht.

* Een duidelijk kader voor adviesverlening: op verschillende momenten in het beleidsproces (van bij het begin tot op het einde) en met voldoende beleidsruimte.

* Overeenkomstig het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap moet de adviesraad onafhankelijk van de overheid kunnen functioneren en moet de adviesraad een sterk mandaat krijgen. Wanneer adviezen niet gevolgd worden, moet de overheid ook de redenen daarvoor geven.

* Representativiteit van de deelnemers: bij de adviesraad sluiten vertegenwoordigers van verenigingen van personen met een handicap én particulieren aan.

* De adviesraad valt als organisatie onder Gelijke Kansen, maar de adviezen beperken zich niet tot het gelijkekansenbeleid. Advies dus over alle beleidsdomeinen (transversaal) en alle thema’s die personen met een handicap aanbelangen.

De adviesraad als project binnen GRIP vzw, maar met een eigen inhoudelijke koers

Minister Homans besliste om de adviesraad binnen de vzw-structuur van GRIP onder te brengen. Op zich hadden alle verenigingen, ook GRIP, liever gehad dat er een nieuwe, onafhankelijke vzw zou opgericht worden voor de adviesraad. Deze constructie is niet ideaal, maar alle betrokkenen willen er aan werken dat de adviesraad op een onafhankelijke manier adviezen kan formuleren die breed gedragen worden.

Voor de adviesraad is een onderkomen gevonden in het Aroma-gebouw (Vooruitgangstraat 323) dicht bij het Noord station van Brussel. De werking van de adviesraad zal ondersteund worden door een secretariaat dat bemand wordt door vier medewerkers.

Wie contact wil nemen met de adviesraad kan dit via info@noozo.be.

Verberg submenu