Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

GRIP kijkt terug op het afgelopen jaar. Ook in 2021 zetten we in op thema's die belangrijk zijn voor personen met een handicap. 

GRIP IN VOGELVLUCHT: de 10 centrale acties

  • Met het congres Ik ♥ inclusie op 8 en 9 oktober konden we het 20-jarig bestaan van GRIP vieren (na uitstel in 2020).
  • We volgden de voorbereidingen van het decreet leersteun op, met een oproep tot meer ambitie voor inclusief onderwijs. In het najaar verzorgden we een reeks van 18 videogetuigenissen (onder de noemer #meerambitievoorinclusiefonderwijs).
  • Bij het decreet individueel maatwerk drongen we aan op meer zelfregie voor personen met een arbeidshandicap en voldoende persoonlijke assistentie op de werkvloer (onder meer standpuntnota).
  • We legden in 2021 de nadruk op het recht op persoonlijke assistentie. Zo gaven we een 5de bundel uit in de reeks #inclusie. Doorheen het jaar brachten we ook iedere maand een interview met een persoon met een handicap en een persoonlijk assistent. En met een bezoek bij minister Wouter Beke, lanceerden we in december een manifest waarmee we pleiten voor een versterking van persoonlijke assistentie.
  • Het project rond NOOZO, de Vlaamse adviesraad handicap, werd met een jaar verlengd. GRIP was dus voor een 3de jaar projecthouder van NOOZO. Eind 2021 stond het nieuwe NOOZO in de steigers, klaar om als onafhankelijke vzw het werk de beleidsparticipatie van personen met een handicap verder te zetten.
  • GRIP deed een inhoudelijke bijdrage bij NOOZO, onder meer over de thema’s onderwijs, werk, wonen en ervaringsdeskundigheid.
  • We werkten verder aan ons 2de schaduwrapport voor het VN-Comité. We wachten evenwel om dit af te ronden omdat de bespreking in Genève uitgesteld werd.
  • Midden 2021 lanceerden we de Zelftest Kijk op Handicap. Hiermee kan iedereen aan de hand een korte vragenlijst de eigen kijk op personen met een handicap onderzoeken.
  • Ook op het vlak van sensibilisatie hebben we de filmvoorstellingen van de film ‘Defiant Lives’ verder gezet (5 filmvoorstellingen).
  • Corona had in 2021 natuurlijk nog een invloed op onze werking. Zo werd onder meer de opstart van het netwerk Handicap en Recht met een jaar uitgesteld.

 

Verberg submenu