VACATURE BELEIDSMEDEWERKER HANDICAP EN ARBEID

VACATURE BELEIDSMEDEWERKER HANDICAP EN ARBEID

Handicap en Arbeid is op zoek naar een beleidsmedewerker (M/V/X)

Handicap en Arbeid is op zoek naar een beleidsmedewerker (M/V/X).
Het betreft een deeltijdse functie (19u), onbepaalde duur.

Het platform Handicap en Arbeid organiseert sinds 2003 het overleg van verenigingen van personen met een handicap of chronische ziekte over het thema werk. Het platform wil vanuit ervaringsdeskundigheid de arbeidsparticipatie van mensen met handicap of chronische ziekte verhogen en doet dit via beleidsparticipatie in verschillende overlegorganen op Vlaams niveau.

Handicap en Arbeid vertrekt vanuit een brede visie op handicap, waar ook chronische aandoeningen onder vallen. Uitgangspunten van onze visie zijn het geloof in een inclusieve arbeidsmarkt en het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap.

De kernopdracht van Handicap en Arbeid is beleidsparticipatie. We doen aan vertegenwoordigingswerk, binnen de Commissie diversiteit van de SERV, de beleidsstructuren van VDAB, en hebben mandaten in het bestuursorgaan van GTB (Gespecialiseerd Team Bemiddeling).

Handicap en Arbeid werkt nauw samen met NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap, ter voorbereiding van een inkanteling vanaf 2024.

Functiebeschrijving

We zoeken een ervaren beleidsmedewerker (M/V/X), die de werking van het platform Handicap en Arbeid wil ondersteunen en verder uitbouwen.

De beleidsmedewerker is in een duobaan met de collega beleidsmedewerker (ook deeltijds) de draaischijf binnen de werking van het overlegplatform. Dit duo zorgt voor een sterke inhoudelijke werking, enerzijds door dossieropbouw en anderzijds door het organiseren en ondersteunen van de vertegenwoordiging.

Als voornaamste taken en verantwoordelijkheden, in duo:

 • Organisatie, opvolging  en ontwikkeling van het overlegplatform, onder meer inhoudelijk en organisatorisch voorbereiden en ondersteunen van de vergadermomenten.
 • Verzamelen van de verschillende perspectieven, inbreng van verschillende verenigingen, …
 • Verzorgen van duidelijke en toegankelijke beleidsdossiers.
 • Vertegenwoordigen van het overlegplatform in verschillende Vlaamse beleids- en adviesorganen / afstemmen met andere vertegenwoordigers van het overlegplatform Handicap & Arbeid.
 • Uitbouwen van de samenwerking met NOOZO
 • Communicatie over de dossiers en standpunten van het platform via diverse communicatiekanalen (website, interne dossiers, …).
 • Opzetten van informatie en sensibilisering over tewerkstelling van personen met een handicap.

Vaardigheden en kwalificaties verbonden aan de functie

 • Kennis van de arbeidsmarkt , de beleidsstructuren en het sociaal overleg rond werk en sociale economie in Vlaanderen en België.
 • Voeling met de leefwereld en de uitdagingen van personen met een handicap en chronische aandoening.
 • Sterke communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling, ook voor sociale media.
 • Neemt initiatief en beschikt over sterke organisatorische vaardigheden.
 • Sterk in samenwerken: diplomatische en participatieve houding.
 • Onderkent de waarde van de inzet van vrijwilligers bij beleidsparticipatie.
 • We zijn op zoek naar iemand met een masterniveau of gelijkwaardig door ervaring.
 • We hechten veel belang aan inzet, engagement en doorzettingsvermogen.

Ons aanbod

We bieden je een contract van onbepaalde duur, deeltijdse functie 19u.

Je krijgt ruimte voor eigen initiatief en creativiteit (binnen de beleidslijnen).

GRIP vzw is projecthouder en coördinator van het overlegplatform Handicap & Arbeid. Als stafmedewerker maak je deel uit van het team van GRIP vzw en kan je voor bijvoorbeeld praktische en administratieve ondersteuning bij collega’s uit dit team terecht.

Je werkplek is in Brussel (nabij het Noordstation) en thuiswerk behoort tot de mogelijkheden. Wij betalen je woon-werkverkeer.

We bieden attractieve loonvoorwaarden, een loon conform het wettelijke barema L1 - pc 329.01. We kunnen maximaal 10 jaar anciënniteit in rekening brengen.

Deze vacature wordt bij voorkeur ingevuld vanaf maart 2023, maar dit is in overleg vast te leggen.

Hoe kan je solliciteren?

Diversiteit is een belangrijke waarde in onze organisatie. We moedigen personen met een arbeidshandicap en mensen uit andere kansengroepen speciaal aan om zich kandidaat te stellen. Waar aangewezen en haalbaar kunnen we de job verder aanpassen aan specifieke noden.

Spreekt deze vacature je aan? Fijn! We kijken met interesse uit naar jouw kandidaatstelling.

We ontvangen graag ten laatste op 20  januari 2022 per mail je uitgebreide CV en motivatie ( /- 1 A4).

Opsturen naar patrick@gripvzw.be met vermelding ‘vacature beleidsmedewerker H&A’.

Op basis van een eerste selectie op basis van CV/motivatie nodigen we de weerhouden kandidaten uit voor een gesprek en een schriftelijke (thuis)opdracht. De gesprekken vinden plaats op vrijdag 3 februari.

Met verdere vragen over deze vacature kun je terecht bij Patrick Vandelanotte, patrick@gripvzw.be of 0496 / 293111.

Verberg submenu