GRIP in 2023: een terugblik

GRIP in 2023: een terugblik

Mensenrechten voor mensen met een handicap bespreekbaar stellen, bevorderen, bepleiten, … dat doet GRIP heel krachtig en met impact. 

Met het beleidsplan 22|26 zijn we met GRIP als mensenrechtenorganisatie een aantal nieuwe wegen ingeslagen. In 2023 werd dit duidelijk. Twee smaakmakers ter illustratie.

  • Op 8 januari 2024 draaide de Raad van State de actualisering terug. Daar hebben we 3 jaar volgehouden op ingezet vanuit de strategische keuze om waar nodig het recht op ondersteuning juridisch af te dwingen. Het resultaat was dat de Vlaamse Regering de ongrondwettelijke vermindering van duizenden budgetten voor ondersteuning moest rechtzetten.
  • Down the Road mag dan wel het populairste tv-programma zijn in Vlaanderen, het is geen inclusieve beeldvorming. GRIP heeft daar positie over ingenomen en laten weerklinken via een sterke social mediacampagne. Ons opiniestuk op sociaal.net werd de meest gelezen bijdrage van 2023. De GRIP-boodschap over inclusieve beeldvorming is duidelijk aangekomen bij de VRT.

Voldoende en gepaste ondersteuning om volgens eigen keuze zelfstandig te leven in de maatschappij.

Een inclusieve werkvloer.

Recht op inclusief onderwijs.

Zelfstandig en inclusief wonen in de maatschappij.

Een menswaardig inkomen.

Een sterk beleid voor mensenrechten van personen met een handicap.

De inclusieve kijk op handicap.

Aan deze doelstellingen zullen we met GRIP blijven werken. In het jaaroverzicht en het jaarverslag kan u lezen hoe we dat in 2023 hebben gedaan.

 

Jaaroverzicht 2023

Lees het jaaroverzicht met de hoogtepunten van het werkjaar 2023.

Jaarverslag 2023

Nieuwsgierig naar meer?

Lees hier het jaarverslag 2023.

Verberg submenu