'Het lijkt wel een loterij'

Ondersteuning 'Het lijkt wel een loterij'

De Morgen interviewde Christine, mama van Mirte (14 jaar). Zij is een van de 605 kinderen op de PAB-wachtlijst die weer een 'nee' kreeg van de prioriteitencommissie. 

Kinderen die op de wachtlijst staan voor PAB kunnen een keer per jaar proberen om een PAB te krijgen. Daarvoor moeten ze een lange vragenlijst (checklist) invullen om aan te tonen dat ze het dringend nodig hebben. Een lid van de regionale prioriteitencommissie bekijkt je dossier en bereid een beslissing voor. Hij of zij legt dit dan voor aan de prioriteitencommissie, die een officiële beslissing neemt. Hoeveel kinderen eruit gekozen worden om een PAB te krijgen, hangt af van hoeveel budget er ter beschikking is. Honderden kinderen die het allemaal hard nodig hebben, concurreren dus met elkaar, elke keer opnieuw.  

Bart van Malderen (parlementslid sp.a) vroeg cijfers op over het aantal kinderen dat een checklist indiende en wat het verdict was van de prioriteitencommissie. 846 kinderen dienden een checklist in. Daarvan kregen 197 een PAB, 605 een 'nee' en 44 een 'misschien'. Wat het betekent om telkens opnieuw het deksel op je neus te krijgen en de boodschap 'je situatie is niet schrijnend genoeg' kan je lezen in het artikel van De Morgen. 

Lees het krantenartikel 

Een passage die bij de eindredactie gesneuveld is, maar heel tekenend is: “Een plek in een internaat kunnen we wel krijgen, terwijl die meer kost dan het persoonlijke assistentiebudget”, aldus Christine. Ze vreest het internaatscenario. “We willen Mirte graag een gewoon leven geven, maar als ondersteuning uitblijft, zullen we misschien niet anders kunnen”.

Meer informatie en commentaar van GRIP in artikel op GRIP-website bij start van de PAB-loterij 

 

Verberg submenu