GRIP op REVA2019

GRIP op REVA2019

Op 25, 26 en 27 april is GRIP aanwezig op de REVA-beurs in Flanders Expo, Gent. Aan onze stand staat de inclusietafel klaar, we organiseren 2 workshops en we gaan met politici in gesprek over inclusie en handicap

foto van de inclusietafel REVA2017 foto van de inclusietafel REVA2017

Aan stand A1.11 kan je kennismaken met GRIP. 

We zetten de inclusietafel klaar in de stand en kiezen elke dag een thema waarover je kan komen meepraten. Wat betekent inclusie voor jou in onderwijs, werk, inkomen, wonen en ondersteuning? Iedereen is welkom en inschrijven voor deze inclusietafels is niet nodig.

Kijken naar Handicap

Donderdag 25 april / Auditorium Flex2 / 13u – 13u45

We vormen ons voortdurend, bewust of onbewust, een beeld van alle mensen die in ons gezichts-en belangstellingsveld opduiken, zo ook over personen met een handicap. Dit beeld komt niet altijd overeen met de realiteit. Mediamakers hebben een sleutelpositie in deze beeldvorming.                         

Ann De Martelaer, stafmedewerkster sensibilisatie, gaat samen met jullie op zoek naar welke (stereotype) beelden wij opgeslagen hebben over mensen met een handicap; en kijken wat we hieraan kunnen doen.

inschrijven

Workshop Echt Werk

Vrijdag 26 april / Auditorium Flex2 / 12u-12u45

In Vlaanderen is het voor mensen met een handicap moeilijk om aan echt werk te geraken. Er wordt aangegeven dat ‘hun afstand tot de arbeidsmarkt te groot is’.

GRIP zoekt naar mogelijkheden om het recht op echt werk toch waar te maken, zoals dit ook is vastgelegd in het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap.

Tijdens de workshop staan we stil bij het spanningsveld tussen dit recht op werk en de huidige situatie in Vlaanderen. We bespreken welke stappen er kunnen gezet worden op weg naar echt werk. Deze workshop wordt begeleid door Seline Somers, stafmedewerkster arbeid.

inschrijven

Het grote inclusiedebat: #verkiezingen 2019: met politici in gesprek over handicap en inclusie

Zaterdag 27 april / Auditorium Flex 1 / 13u – 14u45

GRIP kijkt uit naar de federale en Vlaamse verkiezingen op 24 mei 2019. De uitslag zal belangrijk zijn voor het beleid van de komende vijf jaar.

GRIP vindt dat de nieuwe regeringen een plan voor inclusie moeten opmaken. In het nieuwe regeerakkoord zou moeten staan dat men zo’n plan zal uitvoeren. Zo kunnen we in Vlaanderen inclusie echt op de rails kunnen zetten de komende jaren.

Wat vinden de verschillende politieke partijen van dit voorstel?

En wat zou er in zo’n plan voor inclusie moeten staan? Met andere woorden: wat moeten de volgende ministers zeker doen op de verschillende domeinen zoals onderwijs, werk, wonen, inkomen, ondersteuning, …?

Ben je benieuwd, kom dan luisteren naar wat GRIP en de verschillende politieke partijen hierover denken!

inschrijven

logo van het GOHA

Lezing van het Gebruikersoverleg Handicap & Arbeid op REVA

logo van het GOHA

Ook het GOHA is aanwezig op REVA. "Werken en uitkering voor personen met een handicap of chronische ziekte: drempels en uitdagingen?" is een lezing van Jos Wouters, beleidsmedewerker bij GOHA. De lezing is op donderdag 25 april om 16u.

Personen met een handicap en chronische ziekte zijn minder aan het werk dan andere mensen. Eén van de redenen is de (moeilijke) combinatie van loon en uitkeringen.
Een handicap en/of chronische aandoening geeft recht op een uitkering. Naargelang de situatie geeft dit recht op een beroepsinschakelingsuitkering, een tegemoetkoming voor personen met een handicap of een leefloon. Er zijn echter strikte voorwaarden verbonden aan deze uitkeringen en niet iedereen komt in aanmerking.
Vanuit deze uitkeringen een stap zetten naar betaald werk is ingewikkeld en er zijn ook valkuilen. Bijvoorbeeld  “Wat is het effect op mijn gehele inkomen? Telt het inkomen van mijn partner of kinderen mee? Kan ik terugkeren naar mijn uitkering? Zijn er effecten op mijn pensioen? Hoe regel ik de overgang van werken naar niet-werken en terug?” zijn terechte vragen. 
We proberen al deze valkuilen en drempels te verhelderen in onze uiteenzetting.

inschrijven

Gerelateerde artikels

Verberg submenu