Go4diversity

Werk Go4diversity

Verhogen van de tewerkstellingsintenties van werkgevers ten aanzien van personen met een arbeidsbeperking

Het doel van GO4Diversity is het verhogen van de tewerkstellingsintenties van werkgevers ten aanzien van het tewerkstellen van personen met een arbeidsbeperking.

Werkgevers vervullen immers een sleutelpositie in het verhogen van de werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidsbeperking. In dit project wordt gefocust op het perspectief van werkgevers om personen met een arbeidsbeperking al dan niet in dienst te nemen en te houden.

Dit project heeft zowel een transnationaal als nationaal luik. Samen met Polen, Bulgarije en België wordt een lerend netwerk opgezet en worden goeie praktijken en inzichten gedeeld.  Op Vlaams niveau wordt het project uitgevoerd in partnerschap tussen Divergent, GRIP, HIVA, VOKA & VDAB.

Het doel van het project is:

  1. Het uitvoeren van een literatuuronderzoek die onderzoekt welke factoren werkgevers positief beïnvloeden voor het aanwerven van een persoon met een arbeidshandicap. Ook wordt het juridisch kader daaromtrent binnen de landen van het transnationaal partnerschap vergeleken.
  2. Het ontdekken van factoren dat het aanwerven faciliteert/verhindert door bevragingen bij werkgevers, werknemers met een arbeidsbeperking, en arbeidsbemiddelaars.
  3. De ontwikkeling van een gevalideerde training voor arbeidsbemiddelaars/match makers die hen moet ondersteunen bij het benaderen en overtuigen van werkgevers
  4. De ontwikkeling van een media campagne gericht naar werkgevers om hun intenties tot het aanwerven van een persoon met een arbeidsbeperking te verhogen.
  5. Het bouwen van een centrale en toegankelijke website met alle verzamelde en ontwikkelde kennis en tools van het project.

Partners

Divergent (promotor), GRIP, HIVA, VOKA & VDAB.

Duurtijd

Oktober 2018 - september 2021

ESF 409

Dit project wordt gerealiseerd met steun van het Europees Sociaal Fonds.

Budget: 254.793,76 euro

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Gerelateerde artikels

Verberg submenu