Hands-on inclusion

Werk Hands-on inclusion

Met Hands-on Inclusion willen we van een inclusieve arbeidsmarkt met diverse talenten het nieuwe normaal maken. Van willen, naar kunnen, naar doen. Omdat iedereen nodig is op de arbeidsmarkt én omdat er momenteel (te) veel onbenut talent is.

Inclusief ondernemerschap vormt een eerste stap richting die inclusieve arbeidsmarkt. Een stap waarbij we organisaties verbinden met getalenteerde werknemers. Bovendien kent inclusief ondernemen heel wat voordelen die jouw organisatie ten goede komen en die zetten wij graag voor jou in de kijker.

Doelstellingen

Dat doen we enerzijds door organisaties de juiste ondersteuning te bieden om duurzame inclusie in hun werking mogelijk te maken, en anderzijds door de afstand tussen werkzoekenden en werkgevers te verkleinen.

Partners

Hands-on Inclusion is een project van Verso en LEVL (vroeger Minderhedenforum), in samenwerking met Acerta, Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas, VIVO, VDAB, CIFAL, GTB, de Werkplekarchitecten, Odisee - Onderzoekscentrum Sociaal Werk, RIZIV (departement onderzoek en kwaliteit van de dienst voor uitkeringen van het RIZIV), GRIP en The Shift.

GRIP

GRIP is trekker van het bootcamp re-integratie naar werk:

In dit bootcamp leer je hoe je medewekers opnieuw in jouw organisatie aan de slag laat gaan, bij welke partners je terechtkan voor een re-integratietraject en hoe je een re-integratieplan opmaakt. We organiseren dit bootcamp voor HR-verantwoordelijken, kaderleden en zaakvoerders van (sociale) ondernemingen. Onze experts van Acerta, GRIP en Vlaams patiëntenplatform maken je wegwijs in het wetgevend kader, preventie, communicatie met medewerkers, betrokkenheid van andere collega's, de voordelen van re-integratie en reiken je praktische tools en praktijkvoorbeelden aan.

Duurtijd

1 september 2020 tot 31 december 2022

ESF 500

Dit project wordt gerealiseerd met steun van het Europees Sociaal Fonds en van de partners.

Waarom GRIP het ESF-project Hands on Inclusion belangrijk vindt

In het nieuwe meerjarenplan 2022-2026 van GRIP zetten we in op echt werk:

  • Grote strategische doelstelling 2: We streven een verandering na qua inclusieve werkvloeren
  • Speerpunt 2: GRIP richt zich naar de werkgevers en zorgt ervoor dat ze ondersteund worden om mensen met een arbeidshandicap tewerk te stellen.

We trekken voluit de kaart van de werkgeversbenadering. Werkgevers aanspreken als medestanders om werkvloeren inclusiever te maken kan gerealiseerd worden via onder andere het ESF project Hands on Inclusion.

Personen met een arbeidshandicap behouden evengoed het recht op echt werk zoals bepaald in artikel 27 van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH). Wanneer zij opnieuw aan de slag willen via een formeel of informeel re-integratietraject kan de werkgever redelijke aanpassingen en/of ondersteuningsmaatregelen voorstellen die door de overheid voorzien worden. Experts reiken in het  bootcamp ‘re-integratie naar werk’ praktische tools aan om binnen de organisatie een re-integratieplan en welzijnsbeleid op te stellen. In het bootcamp komt ook een sessie over beeldvorming van personen met een arbeidshandicap aan bod verzorgt door onze stafmedewerker Kijk op Handicap.

Tussentijdse evaluatie bootcamp re-integratie naar werk

Sinds de start van het project eind 2020 hebben we de bootcamp volledig vorm gegeven en al twee reeksen georganiseerd. Samen met de partners proberen we continu te evolueren en te groeien op basis van ontvangen feedback.

De bootcamps gaan online door om organisaties uit de diverse hoeken van Vlaanderen te kunnen bereiken. In vijf sessies verspreid over een tiental weken geven experts van Acerta, GRIP en Vlaams patiëntenplatform het wetgevend kader, tips ter preventie van uitval en rond communicatie naar de betrokkene en diens collega’s mee. Met praktische info over redelijke aanpassingen, werkbaar werk en ondersteuningsmaatregelen in combinatie met een correcte beeldvorming van personen met een arbeidshandicap werken deelnemers individueel een plan van aanpak uit.

Na de bootcamp kunnen twee coaching sessies op maat aangevraagd worden per organisatie om begeleid te worden bij complexere vragen rond het opstellen van het plan van aanpak

Op dinsdag 3 mei 2022 gaat de derde bootcampreeks re-integratie naar werk van start.
Inschrijven is nog mogelijk via: www.handsoninclusion.be

Komt deze periode niet goed uit, geen nood in het najaar 2022 organiseren we nog een reeks. Hou hiervoor de website in de gaten.

Gerelateerde artikels

Verberg submenu