Freedom Surf: kom ook kijken en luisteren!

Freedom Surf: kom ook kijken en luisteren!

21, 22 en 23 september: online evenementen voor iedereen met interesse in een onafhankelijk leven. Gratis, wel inschrijven!

In verbondenheid met andere mensenrechtenactivisten

Freedom Surf betekent letterlijk vertaald "VrijheidsSurf" en wordt in 2021 voor de allereerste keer georganiseerd, vanuit mensen met een handicap zelf. De organisator is ENIL, wat staat voor European Network on Independent Living, het Europees Netwerk voor een Onafhankelijk Leven. Het is een samenwerkingsverband van mensen met een handicap over heel Europa die zich allemaal in hun regio of land inzetten voor het recht op een onafhankelijk leven. De uitwisseling van kennis en ervaring met mensen uit andere landen is een heel grote steun voor mensenrechtenactivisten. ENIL lobbyt ook op Europees niveau voor wetgeving die het recht op een onafhankelijk leven ondersteunt. GRIP is lid van ENIL en promoot mee de Freedom Surf in België.

Freedom Surf of Freedom Drive?

Nu al organiseert ENIL elke 2 jaar  in Brussel de Freedom Drive: een driedaagse vol conferenties, uitwisselingen, lobbygesprekken met europarlementairen en met als hoogtepunt de Freedom Drive Mars door de straten van Brussel. Een optocht van mensen met een handicap om zich te tonen en om aandacht te eisen voor het recht op een onafhankelijk leven. Door corona gaat de Freedom Drive dit jaar jammer genoeg niet door. ENIL hoopt om opnieuw een Freedom Drive te kunnen organiseren in 2022.

Maar dat duurt nog een jaar en daarom bedacht ENIL iets nieuws: de Freedom Surf, 100% online en vanuit de Europese huiskamers. Met de Freedom Surf wil ENIL alle geïnteresseerden, van sterk betrokken bij ENIL tot mensen die voor het eerst de sfeer opsnuiven, toch dit jaar al de kans geven om elkaar te ontmoeten en vooral ook om inspiratie en kennis op te doen.

Nadia Hadad, bestuurslid van GRIP en van ENIL:

“Het is niet hetzelfde, mensen in levende lijve ontmoeten of naar elkaar kijken via een computerscherm. Veel liever hadden we natuurlijk een live driedaagse Freedom Drive, maar dat lukt nu eenmaal niet. Online werken kan soms ook zijn voordelen hebben, bijvoorbeeld voor wie zich moeilijk kan verplaatsen naar Brussel. Een warme oproep dus aan iedereen die nieuwsgierig is: kijk eens naar het programma van de Freedom Surf en schrijf je in voor een workshop naar keuze!”

Tip:

Je kan je ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief van ENIL via enil.eu. Zo blijf je rechtstreeks op de hoogte van toekomstige nieuwe initiatieven en activiteiten van ENIL.

Programma en inschrijven:

Je kan het programma bekijken en je inschrijven voor een workshop of webinar via de website van ENIL: https://enil.eu/?p=19254

Hoe sneller mensen inschrijven, hoe gemakkelijker de organisatie voor ENIL!

Zelf houden we alvast de workshops op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag in het oog, net als die op donderdagavond!

Dinsdag 12u-14u: Sustainable Development Goals en hoe je ze kan gebruiken samen met het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH) voor het opmaken van schaduwrapporten. (De Sustainable Development Goals zijn 17  thema’s die belangrijk zijn voor een duurzame wereld. 193 landen hebben zich geëngageerd om eraan te werken).

Woensdag 12u-14u: Sociale media en storytelling technieken om op te komen voor een onafhankelijk leven. (Storytelling betekent het vertellen van verhalen: jouw boodschap brengen via een goed verhaal.)

Donderdag 12:14u: Artikel 19 van het VRPH (over het recht op zelfstandig leven en deelname aan de samenleving) opvolgen op lokaal, nationaal en Europees niveau. De overheden moeten stappen ondernemen om dit recht te realiseren. Hoe kan je opvolgen of dit voldoende gebeurt?

Donderdag 18u-19.30u: Opkomen voor toegankelijke en betaalbare huisvesting. Zonder geschikte eigen plek geen onafhankelijk leven! Hoe kunnen we een woonbeleid krijgen dat zorgt voor meer toegankelijke en betaalbare woningen?

Neem je deel en heb je een vraag waarvan je hoopt dat die aan bod  komt in de workshop? Je kan jouw vragen mailen naar secretariat@enil.eu

Captioning

De taal van alle webinars en virtuele bijeenkomsten is het Engels. ENIL is nu eenmaal een Europese organisatie met deelnemers uit landen met heel uiteenlopende talen.  Aan het begin van elk webinar kan je kiezen voor “captioning” in de eigen taal, ook in het Nederlands. Met captioning verschijnt op je scherm wat er gezegd wordt en extra uitleg bij wat er gebeurt.

Een prima keuze want voor veel mensen is het Engels een drempel om mee te doen. Maar het is ook een grote uitdaging. We zijn heel benieuwd en alvast proficiat aan ENIL om dit voor een eerste keer zo te organiseren!

Gerelateerde artikels

Verberg submenu