Mamma? Een jeugd met een verstandelijk beperkte ouder

Visies op handicap Mamma? Een jeugd met een verstandelijk beperkte ouder

Iris de Groot, Nederlandse illustrator, schreef een stripverhaal over haar jeugd met haar moeder met een verstandelijke beperking. Het is een somber verhaal getekend door eenzaamheid. De mama van Iris kan niet voor haar dochter zorgen. Integendeel, het is Iris die, zo goed als kan, voor haar mama zorgt. Extra ondersteuning is er niet. Het meisje wordt gepest op school omdat ze er niet proper bij loopt.

Ervaringsdeskundigheid

Met deze strip wil de auteur de stem van kinderen die opgroeien bij een ouder met een verstandelijke beperking laten horen. In het maatschappelijk debat over kinderen krijgen komt deze stem nog te weinig aan bod, ervaart ze.

Kinderwens

De vraag of kinderen krijgen een recht is, is niet evident. Er spelen tegenstrijdige belangen mee. Kun je mensen het krijgen van een kind ontzeggen? Wanneer komt het welbevinden van een kind in gevaar? Waar ligt de grens van wat een kind minimaal nodig heeft om zich goed te ontwikkelen? Welke rol speel ondersteuning daarbij?  Er is geen eenduidig antwoord op deze vragen want iedereen is verschillend.

Dialoog

Dergelijke moeilijke thema’s vragen om een zorgvuldige dialoog waarin de stem van alle betrokkenen aan bod komt. Zowel de (wens)ouders als de kinderen moeten een plaats krijgen in het gesprek. We moeten Bovendien niet alleen stilstaan bij de vraag of mensen met een verstandelijke handicap kinderen op de wereld mogen zetten. Ook de vraag naar ondersteuning bij het opvoedingsproces mogen we niet uit het oog verliezen.

Gerelateerde artikels

Verberg submenu