Actie 2018 - Inkomen

Actie 2018 - Inkomen

Rijk worden met een handicap, hoe doe je dat?

Dit is de titel van een animatiefilm waarin GRIP op een eenvoudige manier uitlegt dat de inkomenssituatie van mensen met een handicap er vaak niet zo rooskleurig uit ziet.

Personen met een handicap vinden moeilijker werk, of kunnen niet voltijds werken door hun beperking. Noodgedwongen leven zij dan van een tegemoetkoming. De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van: de graad van handicap, de gezinssamenstelling, een combinatie van werk met uitkering.

Elke wijziging heeft invloed op de tegemoetkoming die iemand ontvangt.

Prijs van de handicap

Bijna 1 of 4 mensen met een handicap woont in een huishouden dat moeilijk rondkomt. Het hebben van een handicap zorgt vaak voor hoog oplopende kosten. Hulpmiddelen worden niet altijd, of maar voor een deel, terugbetaald. Sommige personen staan zeer lang op de wachtlijst voor een Persoonsvolgend budget en moeten ondertussen de assistentie zelf betalen. Bij anderen is er wel een Persoonlijk assistentiebudget, maar blijkt dit te laag.

Prijs van de liefde

Wie leeft van een inkomen uit een uitkering en gaat samenwonen, ziet zijn of haar uitkering dalen of zelfs volledig wegvallen. Bijgevolg wordt deze persoon nagenoeg volledig financieel afhankelijk van die andere persoon, zowel voor de woon-en leefkosten als voor de kosten die men heeft ten gevolge van de handicap. Als je geen tegemoetkoming meer krijgt, verlies je ook al de afgeleide rechten (bijv. verlaagde tarieven energie, mobiliteit,..)

Prijs van de arbeid

Bij deeltijds werk (wat voor veel mensen met een handicap naar inspanning het enige haalbare is) is het inkomen bij een vrij goed betaalde job een beetje groter per maand. Afgeleide rechten zoals vermindering op energie en mobiliteit blijven behouden. Bij een slecht betaalde job is de inkomenswinst miniem. De overheid betaalt niet meer de inkomensvervangende tegemoetkoming maar wel nog de integratietegemoetkoming. De persoon betaalt een beetje belastingen en bouwt een beetje rechten op in de sociale zekerheid.

Bij voltijds werk (voor wie dit kan) is het inkomen  bij een vrij goed betaalde job wel hoger, maar de afgeleide rechten verdwijnen. Bij een slecht betaalde job is de winst minder groot. De overheid betaalt geen inkomensvervangende tegemoetkoming meer en ook geen integratietegemoetkoming. De persoon betaalt belastingen en bouwt rechten op in de sociale zekerheid.

Menswaardige uitkeringen

De inkomensvervangende tegemoetkoming en soms ook de ziekte- en invaliditeitsuikering liggen in België echter een pak lager dan de Europese armoedegrens.

Over de animatiefilm

Met deze sensibilisatieactie wil GRIP de gewone man en vrouw in de straat informeren over hoe royaal je met een handicap kan leven. We leggen op een eenvoudige manier uit dat de inkomenssituatie van mensen met een handicap er vaak niet zo rooskleurig uit ziet.

 

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

 

Gerelateerde artikels

Verberg submenu