Actie 2016 - Onderwijs

Actie 2016 - Onderwijs

Gewoon samen naar school

 

GRIP maakte een filmpje dat inzoomt op de ervaring van leerlingen met een handicap die les volgen in het gewoon onderwijs. Wat naar boven komt is dat deze leerlingen inclusief onderwijs de moeite waard vinden en zich er goed bij voelen. De essentie van wat GRIP voor ogen heeft met inclusief onderwijs komt hierbij ook naar boven: inclusief onderwijs = samen naar school gaan.

Inclusief onderwijs in Vlaanderen

Inclusief onderwijs houdt in dat de 'gewone' school open staat voor alle leerlingen. Uitgangspunt is het geloof in de waarde van diversiteit en het tegengaan van uitsluiting. Voor leerlingen met extra ondersteuningsnoden of een handicap houdt inclusief onderwijs in dat ze, met een eigen leertraject, aansluiten bij het gewoon onderwijs en niet doorverwezen worden naar het buitengewoon onderwijs.

In Vlaanderen blijft het buitengewoon onderwijs de regel, inclusief onderwijs de uitzondering. Vlaanderen heeft het hoogste cijfer gesegregeerd onderwijs in Europa. Ouders die kiezen voor inclusief onderwijs ervaren vaak heel wat tegenkanting en moeten vaak hun oorspronkelijke keuze herzien.

Het M-decreet, dat het vorige schooljaar in werking trad, heeft als bedoeling meer inclusie mogelijk te maken in de Vlaamse scholen. Het is echter duidelijk dat het M-decreet maar een eerste stap is en dat verdere maatregelen aangewezen zijn. Het is op korte termijn vooral nodig om voldoende ondersteuning te voorzien voor leerlingen met een beperking in het gewoon onderwijs.

Inclusief onderwijs is een mensenrecht

Artikel 24 van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH) geeft een duidelijke opdracht aan de overheid om een inclusief onderwijssysteem uit te werken. Enkel zo kunnen personen met een handicap zonder discriminatie en op gelijke voet hun recht op onderwijs benutten. Inclusief onderwijs is dus geen utopie, geen hersenspinsel van wereldvreemde onderwijspedagogen, geen onrealistische wens van ouders die de handicap van hun kind niet zouden 'aanvaard' hebben. Inclusief onderwijs is een mensenrecht.

Meer informatie over inclusief onderwijs

Over het filmpje

Er wordt veel gepraat over leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs. Maar wat vinden zij er zelf van? We stuurden Bert Gabriëls op pad en filmden zijn ontmoetingen.

In de film maken we kennis met Maren (3de kleuterklas), Yousef (5de leerjaar), Brent (6de middelbaar) en Dorien (werkende twintiger). Vier verschillende mensen met elk een eigen verhaal. Eén ding hebben ze gemeen, ze volgen les in een gewone school.

Maren doet alles wat haar klasgenootjes doen. Soms heeft ze wat meer tijd nodig, maar da’s heel gewoon. Yousef voelt zich niet anders dan zijn vriendjes op school. Ze kennen hem al lang en waar nodig helpen ze een handje. Bij Brent is inclusief onderwijs zo ingeburgerd dat hij niks anders meer wil. Hij is zo overtuigd dat hij de boodschap mee wil uitdragen. Voor Dorien betekent gewoon onderwijs de opstap naar werk en participeren in de samenleving.

Deze kinderen en jongeren vinden inclusief onderwijs duidelijk de moeite waard. In het filmpje zien we de visie van GRIP door de ogen van ervaringsdeskundigen. Inclusie is een meerwaarde zowel voor mensen met als zonder handicap. Een inclusieve samenleving begint al op de schoolbanken. Daarom “Gewoon samen naar school. We gaan er samen voor.’

Gerelateerde artikels

Verberg submenu