Herbekijk de webinar: Tewerkstellingsondersteunende maatregelen

Werk Herbekijk de webinar: Tewerkstellingsondersteunende maatregelen

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Vragen aan Lotte Tettelin (VDAB)

Er wordt gesproken van duaal leren. Betekent dit dat de tegemoetkoming niet kan voor andere schoolstages in het kader van een beroepsopleiding?

Indien het gaat over Individuele Beroepsopleiding (IBO) kan dit wel. Als het gaat over onbezoldigde schoolstages, dan is geen tegemoetkoming VOP mogelijk voor de werkgever, de werkgever heeft dan nameliljk geen loonkost en de VOP-subsidie is een loonkostensubsidie. Voor specifieke ondersteuning en hulpmiddelen tijdens schoolstages kan je je wel richten naar de Cel Speciale Onderwijsleermiddelen. Meer informatie vind je hier: https://www.vlaanderen.be/naar-school-met-een-handicap

Wat mij wel benieuwd is de reële doorstroming vanuit de maatwerkbedrijven. Zijn er daar gegevens over? Is er niet een grote afstand tussen de doelstelling op het vlak van doorstroming (zoals hier worden benoemd) en de effectieve doorstroming?

Er zijn geen recente cijfers beschikbaar. De laatste cijfers zijn van 2014 (zie figuur). 

Zijn die tewerkstellingsondersteunende maatregelen ook mogelijk voor een persoon die stage volgt in het kader van een opleiding (middelbaar onderwijs, hoger onderwijs of universitait)? Indien niet mogelijk, zijn er andere alternatieven voor ondersteuning te krijgen op stage?

De 4 BTOMS zijn niet mogelijk voor gewone schoolstages vanuit onderwijs. Daar biedt onderwijs ondersteuning vanuit Sticordi-maatregelen aan. Het gaat over onbezoldigde schoolstages, dus daarom kan de VOP niet uitbetaald worden. Je kan wel als je plus 18 jaar bent een erkenning arbeidsbeperking vragen en dan kom je in aanmerking voor een gratis lijnabonnement. Voor specifieke ondersteuning en hulpmiddelen tijdens schoolstages kan je je wel richten naar de cel speciale onderwijsleermiddelen. Meer informatie vind je hier: https://www.vlaanderen.be/naar-school-met-een-handicap

Welke begeleiding of ondersteuning kan de VDAB bieden aan mensen met vragen of ondersteuningsnoden bij de aanvraag van BTOM?

Een werkzoekende met vragen over de BTOM zal altijd begeleid worden door een VDAB- of GTB-bemiddelaar bij de aanvraag.  Werknemers kunnen  hun vragen rechtstreeks stellen bij hun provinciaal team TOM.

Het aanbod dat de VDAB aanbiedt, is dat tegen betaling? Bijvoorbeeld een anderstalige heeft een tolk nodig. Wie neemt de kosten op zich?

Bij de BTOM gaat het over tolken voor personen die doof of slechthorend zijn.  Voor anderstaligen wordt dit op een andere manier georganiseerd. Voor tolken anderstaligen kan je terecht bij het Agentschap Integratie en Inburgering als dienstverlener. Ondersteuning van VDAB of partner is altjd kosteloos.

Geldt de VOP ook voor studentenwerk?

De VOP kan in combinatie met studentenarbeid, net zoals hulpmiddelen, tegemoetkoming in vervoer en tolken.

 Kan er een VOP aangevraagd worden in het kader van tijdelijke werkervaring?

 Bij tijdelijke werkervaring via de VDAB of het OCMW is er geen VOP-subsidie mogelijk voor de werkgever omdat de persoon in kwestie geen werknemersstatuut krijgt.

Waar kan ik de statistieken van de VDAB vinden waarin gepubliceerd wordt: 1 Het aantal personen met een arbeidshandicap in collectief maatwerk en met een VOP 2 De totale jaarlijkse uitgaven voor subsidie van personen met een arbeidshandicap in het collectief maatwerk en met een VOP.

De startpagina naar alle cijfers: https://www.vdab.be/trends  Of je daar heel specifiek cijfers in verband met arbeidsbeperking zal vinden, weet ik niet. Wat betreft de VOP: dit gaat om een jaarlijks budget van ongeveer 90 miljoen euro. De betaling van de VOP is sinds 2016 de verantwoordelijkheid van het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE). Ook de subsidiëring aan maatwerkbedrijven wordt gedaan door DWSE.

Het aantal personen in de sociale economie, waaronder collectief maatwerk, vind je terug in het Jaarrapport sociale economie. Je vindt ook bijkomende cijfers in het trendrapport over de doelgroep.

Kan de VDAB subsidie verlenen voor een persoon met een arbeidshandicap die tewerkgesteld is in Brussel in een maatwerkbedrijf en een VOP aan een persoon met een arbeidshandicap die tewerkgesteld is in Brussel?

Of de VOP kan ingezet worden bij een Brusselse werkgever hangt af van de domicilie van die werknemer.  Voor een Vlaming die in Brussel werkt, kan dit zeker. Voor inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals Gewest die in Brussel werken kan dit niet.

De VOP kan wel/niet gebruikt worden bij de Vlaamse overheid (bijvoorbeeld Plantentuin Meise)?

De Vlaamse ondersteuningspremie kan niet uitbetaald worden, maar de erkenning op zich kan wel toegang openen tot een integratieprotocol met redelijke aanpassingen vastgelegd.

Zijn sommige van die ondersteuningen ook voor ouders van een persoon met een beperking?

Het gaat om ondersteuning op de werkvloer voor de persoon met de beperking zelf.

Vragen aan Femke Houbrechts (Konekt)

Waar vinden we de digitale poster en tool van Konekt?

https://konekt.be/nl/product/gratis-mijn-loopbaanplan

Hoe loopt het om concreet de noden aan ondersteuning te bespreken?

Dit doen we vanuit het stukje De ideale werkomgeving. Ook hier hebben we methodieken die je kan inzetten. Ik wil jou hier heel graag meer informatie over geven via mail: femke.houbrechts@konekt.be 

 

Vragen aan Nini Van De Velde (Dienst Diversiteit Vlaamse Overheid)

Past een re-integratietraject binnen een TOM-traject? (of heb ik dit verkeerd begrepen?)

Er worden vanuit onze dienst enkel TOM gefaciliteerd voor personeelsleden met een handicap of chronische ziekte.

De entiteiten zelf ondersteunen personeelsleden bij de terugkeer naar het werk na een periode van langdurige ziekte. Zij kunnen daarvoor ondersteuning vragen aan de dienst Re-integratie en Personeelsmobiliteit als het gaat om complexere trajecten en als personeelsleden omwille van medische redenen geen functie meer kunnen opnemen binnen de eigen organisatie (en alle interne pistes blijken te zijn uitgeput). Bij dergelijke trajecten van personeelsleden met een handicap wordt de dienst TOM  betrokken. 

Gerelateerde artikels

Werk Individueel maatwerk: laat je horen Individueel maatwerk: laat je horen Deel tot en met vrijdag 12 april jouw ervaringen 29 mrt 2024 / Patrick Vandelanotte Werk Het recht op werken scherp gesteld Het recht op werken scherp gesteld Het VN-Comité maakt duidelijk hoe we het recht op werk voor personen met een handicap best toepassen. 19 jan 2024 / Patrick Vandelanotte Werk Samen voor inclusief werk Samen voor inclusief werk Ontdek het beleidsmemorandum 2024-2029 van Handicap en Arbeid. 06 dec 2023 / Patrick Vandelanotte Werk Inclusieve ijsjes zijn de beste Inclusieve ijsjes zijn de beste inclusief werk bij nieuw ijssalon Julietta 30 apr 2023 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Werk Beschouwingen GRIP op de conceptnota 'Meer inclusieve leraarskamer' Beschouwingen GRIP op de conceptnota 'Meer inclusieve leraarskamer' 24 mrt 2023 / Patrick Vandelanotte Werk Duurzaam investeren in het menselijk kapitaal van jouw organisatie. Hoe pak je dat aan? Laat je inspireren door de Federale Politie Limburg. Duurzaam investeren in het menselijk kapitaal van jouw organisatie. Hoe pak je dat aan? Laat je inspireren door de Federale Politie Limburg. 29 jan 2023 / Seline Somers Werk Individueel maatwerk: wat is dat nu? Individueel maatwerk: wat is dat nu? 30 nov 2022 / Seline Somers Werk Werken moet lonen ook voor mensen met een handicap Werken moet lonen ook voor mensen met een handicap 22 nov 2022 / Sofie Willems Werk Wat is nu inclusief werk volgens het VN-Verdrag? Wat is nu inclusief werk volgens het VN-Verdrag? 21 nov 2022 / Seline Somers Werk Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag “Onze zoon wil betaald worden voor zijn werk” “Onze zoon wil betaald worden voor zijn werk” Mensen met een handicap meer kansen geven op tewerkstelling: een van de eisen van de Freedom Drive 2022. 11 okt 2022 / Katrijn Ruts Werk 1 uit de 1000 1 uit de 1000 GRIP steunt de campagne die oproept om mensen met een handicap tewerk te stellen 21 mei 2022 / Patrick Vandelanotte Werk Gelijke kansenbeleid Loont het om te werken? Loont het om te werken? GRIP krijgt regelmatig de vraag of werken loont. We beantwoorden hier enkele van die vragen. 01 mei 2022 / Seline Somers Werk GRIP op de REVA-beurs GRIP op de REVA-beurs Op 19, 20 en 21 mei is GRIP aanwezig op REVA2022 in Flanders Expo, Gent. We organiseren er 2 lezingen, een filmvoorstelling en een politiek debat. 11 apr 2022 / Seline Somers Werk Luisterde jij al naar onze podcast INCLUSIEF WABLIEF? Luisterde jij al naar onze podcast INCLUSIEF WABLIEF? Voor het project www.gavoordiversiteit.be gaat GRIP in gesprek over werken met een arbeidshandicap. Kom zeker eens luisteren naar onze podcast! 08 apr 2022 / Lynn Formesyn Werk GRIP roept Veritas op om mensen met downsyndroom tewerk te stellen GRIP roept Veritas op om mensen met downsyndroom tewerk te stellen 20 mrt 2022 / Patrick Vandelanotte Werk REVA-beurs: informatiebeurs voor mensen met een handicap REVA-beurs: informatiebeurs voor mensen met een handicap Op 19, 20 en 21 mei is GRIP aanwezig op REVA2022 in Flanders Expo, Gent. We organiseren er 2 lezingen, een filmvoorstelling en een politiek debat. 07 feb 2022 / Seline Somers Werk Decreet Individueel Maatwerk is goedgekeurd maar wat nu? Decreet Individueel Maatwerk is goedgekeurd maar wat nu? 03 feb 2022 / Seline Somers Werk Mensen met een handicap op de arbeidsmarkt aan de vooravond van de coronacrisis Mensen met een handicap op de arbeidsmarkt aan de vooravond van de coronacrisis 08 nov 2021 / Erik Samoy Werk Reactie ontwerpdecreet maatwerk bij individuele inschakeling Reactie ontwerpdecreet maatwerk bij individuele inschakeling 26 aug 2021 / Seline Somers Werk Is het ontwerpdecreet individueel maatwerk een stap richting meer inclusief werk? Is het ontwerpdecreet individueel maatwerk een stap richting meer inclusief werk? 13 jul 2021 / Seline Somers Werk Standpuntnota Individueel Maatwerk: Ondersteuning en begeleiding bij inclusief werk Standpuntnota Individueel Maatwerk: Ondersteuning en begeleiding bij inclusief werk 22 jun 2021 / Seline Somers Werk Primeur: eerste werknemer met syndroom van Down officieel tewerkgesteld Primeur: eerste werknemer met syndroom van Down officieel tewerkgesteld 02 jun 2021 / Seline Somers Werk Factcheck: Kan een persoon met downsyndroom al dan niet werken op de reguliere arbeidsmarkt en hiervoor betaald worden? Factcheck: Kan een persoon met downsyndroom al dan niet werken op de reguliere arbeidsmarkt en hiervoor betaald worden? 21 mrt 2021 / Seline Somers Werk Wie start in Vlaanderen de echt-werk-ketting voor personen met downsyndroom? Wie start in Vlaanderen de echt-werk-ketting voor personen met downsyndroom? 15 mrt 2021 / Seline Somers Werk Ben jij een hands-on werkgever? Ben jij een hands-on werkgever? 17 feb 2021 / Seline Somers Werk Inkomen Inkomensvervangende tegemoetkoming stijgt met 10,75% tegen 2024 Inkomensvervangende tegemoetkoming stijgt met 10,75% tegen 2024 12 feb 2021 / Seline Somers Werk Inkomen Prijs van de liefde afgeschaft? Prijs van de liefde afgeschaft? 11 feb 2021 / Seline Somers Werk Inkomen Leeftijdsverlaging inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming Leeftijdsverlaging inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming 10 feb 2021 / Seline Somers Werk Kijk naar de webinars over inclusief werk (= betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt) Kijk naar de webinars over inclusief werk (= betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt) 16 dec 2020 / Seline Somers Werk Handicap, beperking, MMPP(S), arbeidshandicap, ontoeleidbaar, ... Wie raakt er nog wijs uit ? Handicap, beperking, MMPP(S), arbeidshandicap, ontoeleidbaar, ... Wie raakt er nog wijs uit ? Erik Samoy – Leuven - 2020 04 dec 2020 Werk Webinar 'Tewerkstellingsondersteunende maatregelen' Webinar 'Tewerkstellingsondersteunende maatregelen' 16 nov 2020 / Seline Somers Werk Herbekijk de webinar: Streven naar inclusie op het werk Herbekijk de webinar: Streven naar inclusie op het werk 22 okt 2020 / Seline Somers Werk GRIP stelt voor: #inclusie#werk GRIP stelt voor: #inclusie#werk Voor de meeste mensen is werken een belangrijk onderdeel van hoe ze  hun leven uitbouwen. Voor mensen met een handicap is dit niet anders. GRIP stelt vast dat zij in Vlaanderen nog te vaak worden uitg ... 07 okt 2020 / Seline Somers Werk Webinars naar aanleiding van de lancering van de brochure #inclusie#werk Webinars naar aanleiding van de lancering van de brochure #inclusie#werk 11 sep 2020 / Seline Somers Werk Minister Crevits gaat werk maken van Individueel Maatwerk Minister Crevits gaat werk maken van Individueel Maatwerk 22 jul 2020 / Seline Somers Word vrijwilliger in het Netwerk Werk Word vrijwilliger in het Netwerk Werk 10 jun 2020 / Marie Aeles Werk Werk voor mensen met een beperking in “Villa Politica” deel 1 (tot eind februari) Werk voor mensen met een beperking in “Villa Politica” deel 1 (tot eind februari) 02 apr 2020 / Seline Somers Werk 'Mensen met het syndroom van Down krijgen geen kansen, tenzij de familie er keihard voor knokt om deze te bekomen.' 'Mensen met het syndroom van Down krijgen geen kansen, tenzij de familie er keihard voor knokt om deze te bekomen.' 23 mrt 2020 / Seline Somers Werk Ik 'verdien' werk Ik 'verdien' werk Een project van GRIP, Ouders voor Inclusie en GTB 12 mrt 2020 / Seline Somers Werk Wie wil een job als student bij de Vlaamse overheid? Wie wil een job als student bij de Vlaamse overheid? 08 mrt 2020 / Seline Somers Werk Standpuntnota: Echt werk Standpuntnota: Echt werk Met deze nota beogen we een dialoog te stimuleren over inclusieve tewerkstelling voor alle personen met een handicap. 10 dec 2019 / Seline Somers
Verberg submenu