GRIP neemt de partijprogramma's onder de loep

Mensenrechten GRIP neemt de partijprogramma's onder de loep

Welke partijen nemen onze aandachtspunten over? Je vindt het bij Thema Handicap op https://eenstemvoorgelijkekansen.be

Wat staat er in de verkiezingsprogramma’s over gelijke kansen voor personen met een handicap? Dat wilden we nagaan en bij elkaar zetten. De basis voor deze analyse zijn de aandachtspunten die we zelf hebben geformuleerd in de zomer van 2023 in ons verkiezingsdossier. De aandachtspunten op het vlak van Wonen, Inkomen, Onderwijs, Werk, Welzijn en Mobiliteit kwamen ook aan bod in het Verkiezingsdebat dat we organiseerden op de REVA-beurs op 9 december 2024.

Lees ons verkiezingsdossier
Bekijk het overzicht met de 66 aandachtspunten uit ons verkiezingsdossier

We analyseerden in welke mate onze aandachtspunten aan bod komen in de partijprogramma’s van de 7 grootste Vlaamse partijen. Daarbij hebben we gefocust op de vraag of ons aandachtspunt concreet benoemd wordt. Komt het thema aan bod? Wil men ons aandachtspunt uitvoeren? Of benoemt men juist het tegengestelde? We zetten de relevante citaten uit de verkiezingsprogramma’s op een rij en behouden daarbij de letterlijke formuleringen. Als er geen duidelijke en concrete formulering is, dan nemen we over dit punt niets over.

Bekijk zelf het resultaat op Analyse: handicap - Een stem voor gelijke kansen

Deze analyse was best een uitdagende oefening. Sommige verkiezingsprogramma’s bevatten erg veel informatie en zijn zeer lijvig. We zijn dan ook van start gegaan aan de hand van zoekwoorden. Voor elk punt hebben we handicap en beperking gebruikt. Verder gebruikten we per aandachtspunt nog andere specifieke zoekwoorden. Wie wil kan die lijst opvragen bij info@gripvzw.be.

Wat viel op?

Er zijn grote verschillen tussen de partijprogramma’s. Op het vlak van handicap hebben sommige partijen veel meer visie en maatregelen ontwikkeld en weergegeven in hun programma dan andere. Soms geeft een partij in heel algemene termen haar visie weer zonder daarbij duidelijke maatregelen te formuleren. Soms schetst een partij dan wel een duidelijk beeld van haar uitgangspunt,  maar lijkt de maatregel ons onvoldoende om vooruitgang te kunnen boeken.

In deze analyse bieden we geen grote beschouwingen, maar proberen we vrij droog weer te geven wat er in de partijprogramma’s staat en aan te geven wanneer er geen of onvoldoende informatie is. We garanderen niet dat we niets over het hoofd hebben gezien, maar zijn ervan overtuigd dat onze analyse u een overzicht en extra inzichten kan geven. Bekijk zelf welke partijen volgens u applaus verdienen: Analyse: handicap - Een stem voor gelijke kansen

Tien thema's

Onze 66 aandachtspunten zijn verdeeld over 10 thema's. Op de website eenstemvoorgelijkekansen.be/analyse-handicap kan je per thema alle partijen zien. Onze 10 thema's zijn:

  • Gelijkekansenbeleid
  • Media
  • Onderwijs
  • Werk
  • Tewerkstelling bij overheden
  • Inkomen 
  • Wonen 
  • Welzijn
  • Mobiliteit
  • Ruimtelijke Ordening

Wilt u bijvoorbeeld weten of een bepaalde partij aandachtspunten van  GRIP over Wonen opneemt? Selecteer dan Wonen bij de onderwerpen in het keuzemenu. U ziet de partij die u interesseert tussen de andere partijen staan. 

Gelijke kansen zijn belangrijk voor iedereen

GRIP schreef deze analyse vanuit het perspectief gelijke kansen voor personen met een handicap. Op eenstemvoorgelijkekansen.be kan u ook analyses lezen vanuit andere perspectieven:

Gender

LGBTI

Racisme

Armoede

Deze analyses zijn gemaakt door andere organisaties die over die perspectieven expertise hebben. 

RoSa vzw, Çavaria, Kif Kif, GRIP vzw, Netwerk tegen Armoede, Vrouwenraad en Ella vzw sloegen de handen in elkaar en stelden de website eenstemvoorgelijkekansen.be samen. Zo kan wie in gelijke kansen geïnteresseerd is zich goed informeren voor de verkiezingen. Zo benadrukken we ook dat gelijke kansen niet enkel voor één bepaalde bevolkingsgroep belangrijk zijn. Een mooi samenwerkingsverband waarin 1 plus 1 weer 3 blijkt te zijn.  

Gerelateerde artikels

Verberg submenu