Recht op wonen in 't kort

Recht op wonen in 't kort

Wat is het recht op wonen? Hoe is het gesteld in ons land? Hoe kan het beter? Lees erover in onze korte tekst in eenvoudigere taal!

© Bron van het pictogram 'huis': www.sclera.be

GRIP schreef een tekst over Wonen. Er staat in hoe onze politici het recht op wonen kunnen waarmaken. Je vindt de tekst op de website van GRIP. Hij heet: “Standpuntnota Een inclusief woonbeleid voor het recht op een betaalbare en geschikte woonst voor iedereen”.

De tekst is lang: 38 pagina’s. Er staan ook heel wat moeilijkere woorden in.

Niet iedereen heeft zin om dat te lezen. Daarom hebben we een kortere tekst gemaakt in eenvoudigere taal.

Je leest ze ook hieronder. Als je ze leest, kan je meer te weten komen over:

  1. wat het recht op wonen is
  2. hoe het gesteld is met dat recht in ons land
  3. hoe het volgens GRIP beter kan

1. Wat is het recht op wonen?

Iedere mens moet een eigen thuis kunnen hebben. Een plek waar je graag woont. Een huis of appartement dat goed is voor jou. Een woonst die past bij wat je nodig hebt. Een woning waar je je veilig voelt. Je mag er blijven wonen zolang je het zelf wil. Dat is het recht op wonen.

Je mag ook kiezen waar je woont. En met wie je wil samenwonen. Of misschien wil je wel alleen wonen? Ook dat moet kunnen.

2. Hoe is het gesteld met dat recht in ons land?

In ons land is het niet gemakkelijk om een goed huis te vinden. Vaak is het te duur voor jou. Veel goedkopere appartementen zijn slecht geïsoleerd. Dan moet je veel verwarming betalen. Als je een rolstoel gebruikt is het nog moeilijker om een passend huis te vinden.

Er moet nog veel veranderen. GRIP ziet hoe dat kan. In deze tekst staan veel ideeën om het recht op wonen sterker te maken.

3. Hoe kan het volgens GRIP beter?

√ Door meer betaalbare en toegankelijke woningen te maken:

► Een sociale woning is een woning waarbij je minder huur betaalt. De prijs om een  sociale woning te huren hangt af  van je inkomen. Als je wat minder verdient, betaal je wat minder en als je wat meer verdient betaal je wat meer.. Er moeten veel meer sociale woningen bijkomen. Slechte sociale woningen moeten worden in orde gebracht door de verhuurders.

► Er moeten veel meer toegankelijke woningen bij komen. Nieuwe sociale appartementen zouden allemaal of zoveel mogelijk aangepast moeten worden gebouwd.

► Als je woning moet worden aangepast aan je handicap, dan moet je dat voor een stuk zelf betalen. GRIP vindt dat dat niet klopt. Je kan er toch niets aan doen dat je een handicap hebt?

► De huurprijzen van de gewone appartementen (dus geen sociale woningen) zijn veel te hoog voor veel mensen. Maar je hebt geen keus omdat de wachtlijsten voor sociale appartementen heel lang zijn. GRIP vindt dat de overheid een stuk van de huurprijs moet betalen. Dit heet ‘huurpremie’ of ‘huursubsidie’. Veel mensen kunnen die momenteel niet krijgen.

√ Door inclusie te beschermen:

► Mensen met een handicap wonen soms in een voorziening omdat ze er ondersteuning krijgen. Als de voorziening de persoon geen ondersteuning meer wil geven moet hij of zij verhuizen. Of als de persoon zelf geen ondersteuning meer wil van de voorziening, moet hij of zij verhuizen. Hun recht op wonen is niet beschermd. Het is niet zo gemakkelijk om dan een andere woonst te vinden.                         

Dat moet veranderen. Iedere persoon met een handicap moet voldoende ondersteuning krijgen. Je moet daarvoor niet verplicht worden om ergens te wonen. Omgekeerd, om ergens te gaan wonen mag je niet verplicht worden om een bepaalde ondersteuning te aanvaarden. GRIP vraagt dat de ministers van Wonen en Welzijn rond de tafel gaan zitten om deze rechten te beschermen.

► Er zijn steeds meer projecten voor cohousing. Je hebt dan eigen woonruimte en je deelt ook woonruimte met anderen. Het geeft meer mogelijkheden om zelfstandig te wonen maar toch dichtbij andere mensen. De mensen die dit organiseren moeten van echte inclusie uitgaan. Ze moeten oppassen dat ze geen integratie of segregatie (apartheid) organiseren, maar wel inclusie echt toepassen.

√ Door discriminatie tegen te gaan:

► Sommige personen met een handicap worden gediscrimineerd (benadeeld) als ze een huis zoeken om te huren. Discriminatie betekent dat de eigenaar je zonder goede reden uitsluit. De eigenaar wil soms geen huurder met een handicap. Of wil geen huurder die van een uitkering leeft. GRIP stelt praktijktesten voor. Daarmee wordt de discriminatie opgespoord. De eigenaar wordt opgebeld door iemand die zogezegd interesse heeft om het appartement te huren. Hij zegt duidelijk dat hij een handicap heeft. Daarna belt iemand die geen handicap heeft. Als de eigenaar bij de eerste zegt dat het appartement al verhuurd is, en bij de tweede zegt dat het nog niet verhuurd is, dan is het discriminatie.

► Om een sociale woning te kunnen krijgen, moet je nu aan de regel van lokale binding voldoen. Lokale binding betekent dat je een aantal jaar in de gemeente gewoond moet hebben, om er een sociale woning te krijgen. Dit maakt het nog moeilijker voor veel mensen om een betaalbare woning te vinden. GRIP vindt dat die regel moet worden afgeschaft.

► Als je een huis kan kopen moet je vaak een hogere schuldsaldoverzekering betalen, door je handicap. Een schuldsaldoverzekering is een levensverzekering: als je dood gaat dan betaalt de verzekering je lening aan de bank. GRIP vindt dat dat moet veranderen.

► Ook de prijs van de liefde moet worden afgeschaft. De prijs van de liefde betekent dat je tegemoetkoming vermindert als je gaat samenwonen. Dan word je afhankelijk van de ander. GRIP vindt dat je je eigen tegemoetkoming moet kunnen houden. Ook al woon je samen met iemand.

! Oproep:

Het recht op wonen is belangrijk voor iedereen. Het moet nog veel beter worden beschermd. GRIP roept onze politici op om de woonproblemen op te lossen. Er moet aandacht zijn voor personen met een handicap.

Vind jij het recht op wonen ook belangrijk? Ben je akkoord met GRIP en wil je meewerken? Schrijf een mailtje naar info@gripvzw.be of een brief naar GRIP vzw, Vooruitgangsstraat 323, 1030 Brussel.

Gerelateerde artikels

Wonen VN-Verdrag "Meer toegankelijke woningen? Er zijn duidelijke wettelijke regels nodig" "Meer toegankelijke woningen? Er zijn duidelijke wettelijke regels nodig" Woordvoerder Reinhart Niesten legt uit welk advies de Vlaamse Adviesraad NOOZO gaf aan de Vlaamse Regering. 19 okt 2023 / Katrijn Ruts Toegankelijkheid Inkomen Mensenrechten Wonen Effect wooncrisis op mensen met een handicap Effect wooncrisis op mensen met een handicap Met prof. Pascal De Decker brengen we op Sociaal.Net alarmerende cijfers, knelpunten maar ook oplossingen. 09 jun 2023 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Wonen Onmogelijke droom of toekomstige realiteit? Onmogelijke droom of toekomstige realiteit? Razend interessant en inspirerend...over de zoektocht naar onafhankelijk leven en wonen van Sofie 16 feb 2023 / Katrijn Ruts Inkomen Mensenrechten Wonen Cijfers tonen belang voor personen met een handicap van betaalbaar wonen Cijfers tonen belang voor personen met een handicap van betaalbaar wonen De Handicapmonitor van Statistiek Vlaanderen geeft diepe kloof aan tussen personen met en zonder handicap. 23 dec 2022 / Katrijn Ruts Inkomen Mensenrechten Wonen Veranderingen in het woonlandschap Veranderingen in het woonlandschap In dit artikel vind je informatie over wat sociale verhuurkantoren zijn en een paar reflecties van GRIP op de actualiteit. 28 jul 2022 / Katrijn Ruts Wonen Afsluiter interviewreeks wonen 2021 Afsluiter interviewreeks wonen 2021 In 2021 kon je op onze website 7 interviews lezen over het recht op wonen. Die reeks ronden we nu af met een terugblik en een laatste gesprek. 25 jan 2022 Wonen "Met een handicap kan je ook zelfstandig wonen" "Met een handicap kan je ook zelfstandig wonen" Paul Pasteels vertelt waarom het zo belangrijk is om een eigen woonplek te hebben waarin hij zelf zijn leven kan leven. 08 dec 2021 / Lynn Formesyn Wonen Sofie's zoektocht: "Hoe wordt mijn woondroom werkelijkheid?" Sofie's zoektocht: "Hoe wordt mijn woondroom werkelijkheid?" Sofie De Schryver onderzoekt, als jonge dertiger met een hoge ondersteuningsnood, hoe ze haar woondroom kan verwezenlijken. 03 dec 2021 / Lynn Formesyn Wonen Hoe verlagen we de drempels naar inclusief wonen? Hoe verlagen we de drempels naar inclusief wonen? Welke oplossingen zien Joy Verstichele (Vlaams Huurdersplatform) en Hugo Beersmans (De Woonzaak) voor de wooncrisis die ook mensen met een handicap treft? 25 nov 2021 / Lynn Formesyn Wonen In gesprek met minister Matthias Diependaele over een inclusief woonbeleid In gesprek met minister Matthias Diependaele over een inclusief woonbeleid Hoe kijkt onze Vlaamse minister van Wonen naar de situatie van personen met een handicap op de woonmarkt? 10 nov 2021 / Lynn Formesyn Wonen "Bergen wilskracht nodig om zelfstandig te wonen" "Bergen wilskracht nodig om zelfstandig te wonen" In deze interviewreeks brengen we de knelpunten in kaart van het woonbeleid voor personen met een handicap. Dat het recht op wonen niet zomaar verworven blijkt, ervaart ook Tim Agterbos. 16 sep 2021 / Lynn Formesyn Toegankelijkheid Wonen Over drempels op de woonmarkt voor personen met een handicap Over drempels op de woonmarkt voor personen met een handicap Waar zitten de handicaps in ons huidig woonbeleid? GRIP sprak erover met Koen Hermans. 04 mei 2021 / Lynn Formesyn Wonen De woelige weg naar zelfstandig wonen De woelige weg naar zelfstandig wonen GRIP-collega Ans Janssens (27) getuigt over hoe woelig de weg naar een eigen woonst verloopt, ook al vindt ze zichzelf nog behoren tot de gelukzakken. 07 apr 2021 / Lynn Formesyn Daarom steunt GRIP de Woonzaak Daarom steunt GRIP de Woonzaak Met de Woonzaak werken diverse organisaties samen om de wooncrisis te stoppen. Ook GRIP heeft zich aangesloten. 16 jan 2021 / Katrijn Ruts Mensenrechten Discriminatie huurmarkt Discriminatie huurmarkt Bij zoeken naar huurwoning wordt 36% van de rolstoelgebruikers in Antwerpen gediscrimineerd, wijst nieuw onderzoek met praktijktesten uit. "Kan toch niet dat dit onbestraft blijft?" 10 dec 2020 / Katrijn Ruts Zullen personen met een handicap na corona zelf kunnen kiezen waar ze wonen? Zullen personen met een handicap na corona zelf kunnen kiezen waar ze wonen? Dit opiniestuk op knack.be pleit voor een beleid dat een leven in de maatschappij ten volle ondersteunt. Het kwam tot stand in samenwerking  met mensen uit het Netwerk Ondersteuningsbeleid van GRIP. 15 jun 2020 / Katrijn Ruts Wonen Word vrijwilliger in het Netwerk Wonen Word vrijwilliger in het Netwerk Wonen 05 mrt 2020 / Marie Aeles Standpuntnota 'Een inclusief woonbeleid' Standpuntnota 'Een inclusief woonbeleid' In Vlaanderen wordt niet aan het recht op wonen voldaan. Lees de visie en voorstellen van GRIP voor beleidsmakers. 31 jan 2020 / Katrijn Ruts Wonen Wonen: dromen, drempels en hefbomen Wonen: dromen, drempels en hefbomen Iedereen heeft recht op een eigen woonplek midden in de maatschappij. Jan en Léticia, Guny, Dominiek, Geert, Thomas en Katy vertellen hun ervaring met het realiseren van hun woondroom. Inspirerende ge ... 06 mrt 2018 / Katrijn Ruts Wonen Een huis, een thuis, maar geen tehuis Een huis, een thuis, maar geen tehuis In onze nieuwste publicatie #inclusie#wonen laten we 5 mensen aan het woord. Zij vertellen hoe ze inclusief wonen waarmaken in de praktijk. 11 dec 2017 / Katrijn Ruts Wonen Nog veel werk voor het woonbeleid Nog veel werk voor het woonbeleid Dat is de algemene conclusie van het debat over Wonen van GRIP op 22 april. Dit was een activiteit op de REVA-beurs in Flanders Expo. Beleidsmakers, experten en ervaringsdeskundigen bespraken hoe pers ... 30 apr 2017 / Katrijn Ruts
Verberg submenu