Jaarverslag 2017: een terugblik

Jaarverslag 2017: een terugblik

Gelijke rechten en kansen voor personen met een handicap was ook in 2017 het streefdoel van GRIP. Alle waar, wat, met wie en hoe kan je lezen in ons jaarverslag.

 

Hieronder de 10 centrale acties in 2017, oftewel GRIP in vogelvlucht:

  • Onze aanbevelingen voor het recht op ondersteuning binnen het inclusief onderwijs hebben we naar voren geschoven via lobbywerk en een rondetafel. Daarbij legden we een focus op de nood aan PAB’s.
  • We maakten een cahier met getuigenissen over de financiële situatie van personen met een handicap en de kosten verbonden aan handicap.
  • Cijfers van de wachtlijst voor ondersteuning bij het VAPH hebben we nauwkeurig opgevolgd, met een focus op de wachtlijst PAB voor minderjarigen.
  • We werkten 2 sensibiliserende acties uit. Deze keer lag de focus op wonen en werken.
  • We zijn erin geslaagd om GRIP meer en uitgebreider aan bod te laten komen in de pers.
  • We waren van plan de commerciële mediasector aan te spreken in verband met beeldvorming over handicap, maar dit heeft zich beperkt tot contacten met Panenka ter voorbereiding van het tv-programma Taboe.
  • GRIP nam deel aan de REVA-beurs met een stand, inclusietafels, een debat over wonen en 2 workshops.
  • In oktober lanceerden we onze nieuwe website.
  • Op 18 en 19 november ging het (tweejaarlijkse) Medewerkersweekend door met als focus onze dynamiek als beweging.
  • We versterken onze werking met een aantal nieuwe vrijwillige medewerkers / ervaringsdeskundigen.
Verberg submenu