Coalitie Inclusief Onderwijs reageert op docu 'Gewoon Buitengewoon'

Onderwijs Coalitie Inclusief Onderwijs reageert op docu 'Gewoon Buitengewoon'

Een aantal verenigingen en academici hebben zich verenigd met betrekking tot het thema inclusief onderwijs en schreven volgend opiniestuk over de docu 'Gewoon Buitengewoon'.

We bekeken de volledige documentaire van Bargoens (onder leiding van Eric Goens) 'Gewoon Buitengewoon' en schreven  samen hierover een opiniestuk.

‘Gewoon Buitengewoon’ – Meer vragen dan antwoorden. 

Wat blijft ons bij van de reeks Gewoon buitengewoon? Wat leerde ze ons, wat beoogde ze, of wat promootte ze? 

Vanaf week één keken we met stijgende verbazing naar een gloednieuwe reeks rond een school voor buitengewoon onderwijs in Vlaanderen. Anno 2024, jawel, dit zou een reeks worden rond apart onderwijs dat wereldwijd op de terugweg is maar in Vlaanderen, tegen alle internationale evidentie in, gestaag blijft groeien. 

Wou men hiermee een reportage brengen die dit succes onderzoekt? Kennelijk niet, daarvoor mist de reeks elke kritische duiding. Is het dan louter entertainment, waarbij  we achteroverleunend naar het wel en wee van jongeren met een bijzonder label kijken? Daar lijkt het evenmin op, er schuilt immers een tragische boodschap in de verhalen. De reeks suggereert dat dit type scholen een laatste reddingsboei biedt, een plek die in vele opzichten moet verschillen van het gewoon onderwijs, een veilige haven voor leerlingen die nergens anders hun plek lijken te vinden. Wil ze dan inkijk bieden in de dagelijkse werking van een professionele dienstverlening, die de nieuwste kennis en methodes ten toon spreidt? Tevergeefs, ‘Gewoon buitengewoon’ toont een onderwijsmodel dat in de voorbije 40 jaar weinig is veranderd. Bovendien staat het haaks op internationaal recht op inclusief onderwijs. Is het dan promotie, voor een sector die zich bedreigd voelt, maar in Vlaanderen zo sterk is verankerd dat ze met een eenvoudig format als ‘het leven zoals het is’ elke kritiek de kiem wil smoren?    

Met verbazing stellen we vast dat elke kritische noot op dit programma uitblijft. In vrijwel alle Europese landen zoeken overheden naar thuisnabij en meer inclusief onderwijs voor alle leerlingen. Een setting zoals het buitengewoon onderwijs in Vlaanderen als decor voor een 7-delige docu-reeks doet er de wenkbrauwen fronsen. Hier echter staan we nauwelijks stil bij de gevolgen van de verouderde structuren en systemen in het onderwijs. Hoe en waarom één op twintig leerlingen in Vlaanderen in buitengewoon onderwijs terechtkomt, wat hun perspectieven zijn op terugkeer, op ondersteuning in het gewoon onderwijs en op werk, het blijft allemaal buiten beschouwing. De reeks toont een micro-wereld die lijkt stil te staan, een eiland dat zich geen vragen lijkt te stellen over de verbinding met gewoon onderwijs, de samenleving of de wereld. De jongeren worden er voorbereid in een aparte setting, op een volwassen leven in een volledige aparte en veilige setting. 

Waar ontmoeten we in het dagelijkse leven Jason of Charlotte uit de reeks? Willen we hen wel ontmoeten? Vrijblijvend kijken we naar  hen, hun moeilijk leren en hun gedrag dat we maar moeilijk begrijpen, en naar hun  leraren die - kwetsbaar in hun antwoorden - het niet voor de boeg hebben. Het bestendigt een beeld van jongeren met ‘tekorten’, bedacht met allerlei labels die buiten de ‘normaliteit’ vallen en dus ook een ‘normaal leven’ onmogelijk lijken te maken. Zo wordt  een 1-1 relatie gelegd tussen gedrag en een aparte schoolloopbaan. Dit soort suggesties geldt ronduit als discriminerend, ook in Vlaanderen. 

Net daarom vertelt de reeks maar een half verhaal. Ze toont geen alternatieven, geen plannen, geen gesprekken die een meer toekomstgerichte weg inslaan. Ze toont geen ‘buitengewoon gewoon’ verhaal van ondersteuning in de gewone school, in de buurtschool, in de vele studierichtingen die het Vlaamse secundair onderwijs rijk is. Ze zwijgt elk ander spoor dood. Ze dient wellicht – zoals het aparte systeem van scholen voor buitengewoon onderwijs zelf – een andere functie: de boodschap dat dit het enige comfortabele zijspoor is voor de gewone school. Precies omdat we geleerd hebben dat niet alle leraren dit kunnen en omdat die leraren het gevoel hebben er alleen voor te staan.

Is dit beeld van een school voor buitengewoon onderwijs - de tijd, de middelen, de mensen - in combinatie met de dramatiek, de lage verwachtingen wat toekomstperspectief betreft, nog van deze tijd? Een beeld waarin we het opgegeven hebben om deze jongeren deel te laten zijn van de samenleving. Een geïsoleerd leven ‘met gelijken’, voortdurend omringd door professionelen is hun deel. Het VN-comité voor gelijke rechten van personen met een handicap schrijft in haar rapport over België dat deze jongeren te snel en te vroeg in een parallelle, gesegregeerde wereld terechtkomen.  Ze missen hierdoor ontwikkelingskansen en worden bedreigd in hun volwaardige participatie aan de samenleving. Wij, zij en de samenleving moeten tegen elkaar beschermd worden. Segregatie uit zorg hebben we genormaliseerd. Door het jarenlang inzetten op een apart onderwijs- en zorgsysteem, zien we het zelfs niet (meer) mogelijk dat ze opgroeien in verbinding met leeftijdsgenoten zonder beperking in meer reguliere contexten.

Wat zouden deze leerkrachten en hun collega’s van het gewoon onderwijs van elkaar kunnen leren? Wat zou het zo vroeg mogelijk inzetten op een meer inclusieve levensloop met gepaste ondersteuning voor deze jongeren en hun gezin kunnen betekenen? Kunnen wij ons dat voorstellen of missen we hiervoor de verbeelding? Nochtans is wat wij ons nog moeten verbeelden, op heel wat andere plaatsen al realiteit.

Werkten mee aan het opiniestuk

 • Annet Devroey (UCLL - R&E Inclusive Society)
 • Beno Schraepen (AP Hogeschool)
 • Dave Ceule (Onafhankelijk Leven)
 • Femke Heirman (Ervaringsdeskundige, GRIP)
 • Greta Brunclair (VLOK-CI)
 • Kjartan Heynderick (Ouder, GRIP)
 • Koen Deweer (Konekt)
 • Kristel Gevaert (Hart voor Handicap)
 • Lies Vanpeperstraete (GRIP, Inclusie Vandaag en arteveldehogeschool)
 • Lore Van Welden (Onafhankelijk Leven
 • Luc Perdieus (Hart voor Handicap)
 • Patrick Vandelanotte (GRIP)
 • Seline Somers (GRIP)
 • Verena Nys (Doof Vlaanderen)
 • Wendelien De Baere (De Ouders)

Publicaties opiniestuk

Gerelateerde artikels

Onderwijs Mensenrechten GRIP reageert op TV-reeks Gewoon buitengewoon GRIP reageert op TV-reeks Gewoon buitengewoon 06 feb 2024 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Het kenniscentrum Leerpunt is operationeel Het kenniscentrum Leerpunt is operationeel 30 nov 2023 / Seline Somers Onderwijs Commissie inclusief onderwijs is gestart Commissie inclusief onderwijs is gestart 30 sep 2023 / Seline Somers Onderwijs Wat betekent het Decreet Leersteun nu voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Wat betekent het Decreet Leersteun nu voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? 01 sep 2023 / Seline Somers Onderwijs Alweer een forse stijging van het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs Alweer een forse stijging van het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs 30 aug 2023 / Seline Somers Onderwijs Gaat de Vlaamse regering ermee akkoord dat minister Weyts het VN-Verdrag naast zich neerlegt? Gaat de Vlaamse regering ermee akkoord dat minister Weyts het VN-Verdrag naast zich neerlegt? 30 jun 2023 / Seline Somers Onderwijs Het fundament van het M-decreet ‘inschrijvingsrecht voor alle leerlingen in het gewoon onderwijs’ blijft overeind in het Decreet Leersteun Het fundament van het M-decreet ‘inschrijvingsrecht voor alle leerlingen in het gewoon onderwijs’ blijft overeind in het Decreet Leersteun 04 mei 2023 Onderwijs Waarom blijft minister Weyts aanhouden om leerlingen die niet voldoen aan de ‘norm’ uit te sluiten? Waarom blijft minister Weyts aanhouden om leerlingen die niet voldoen aan de ‘norm’ uit te sluiten? 24 apr 2023 / Seline Somers Onderwijs Toedienen van medische zorgen op school Toedienen van medische zorgen op school 06 apr 2023 / Seline Somers Onderwijs Ontwerp Decreet leersteun schiet tekort Ontwerp Decreet leersteun schiet tekort 30 mrt 2023 / Seline Somers Onderwijs GRIP lanceert mini-docu ‘SAMen inclusief onderwijs’ GRIP lanceert mini-docu ‘SAMen inclusief onderwijs’ Dat inclusief onderwijs mogelijk is, verdient alle aandacht. 20 mrt 2023 / Seline Somers Onderwijs ‘Leer mij groeien’ over onderwijs en kinderrechten ‘Leer mij groeien’ over onderwijs en kinderrechten Op dinsdag 24 januari 2023, de Internationale Dag van het Onderwijs, stelden de Kinderrechtencoalitie de publicatie ‘Leer mij groeien’ over onderwijs en kinderrechten voor aan het grote publiek. GRIP ... 30 jan 2023 / Seline Somers Onderwijs Vlaamse parlementsleden Commissie Onderwijs ondergedompeld in inspirerende inclusietrajecten Vlaamse parlementsleden Commissie Onderwijs ondergedompeld in inspirerende inclusietrajecten 29 nov 2022 / Seline Somers Onderwijs Persbericht: De ouders van ‘baby’ Pia kiezen voor inclusief onderwijs Persbericht: De ouders van ‘baby’ Pia kiezen voor inclusief onderwijs 15 nov 2022 / Seline Somers Onderwijs Stop met het uitbreiden van het buitengewoon en investeer in kwalitatief inclusief onderwijs Stop met het uitbreiden van het buitengewoon en investeer in kwalitatief inclusief onderwijs 06 okt 2022 / Seline Somers Onderwijs Handvaten tot meer inclusief onderwijs Handvaten tot meer inclusief onderwijs 29 aug 2022 / Seline Somers Onderwijs Mensenrechten Vlaamse Regering verlaat met het Decreet Leersteun het pad van de echte inclusie Vlaamse Regering verlaat met het Decreet Leersteun het pad van de echte inclusie 11 jul 2022 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Het Decreet Leersteun is nog niet voor morgen Het Decreet Leersteun is nog niet voor morgen Via de kranten hebben we vernomen dat het Decreet Leersteun, dat het M-decreet zal vervangen, opnieuw met een jaar wordt opgeschoven. 11 jun 2022 / Seline Somers Onderwijs Van M-decreet naar begeleidingsdecreet Van M-decreet naar begeleidingsdecreet 20 apr 2022 / Seline Somers Onderwijs Kijk jij ook naar de hoorzitting over de conceptnota Decreet Leersteun? Kijk jij ook naar de hoorzitting over de conceptnota Decreet Leersteun? 14 mrt 2022 / Seline Somers Onderwijs Het inschrijvingsrecht blijft ongewijzigd voor alle leerlingen Het inschrijvingsrecht blijft ongewijzigd voor alle leerlingen 13 jan 2022 / Seline Somers Onderwijs #meerambitievoorinclusiefonderwijs #meerambitievoorinclusiefonderwijs 1 september 2021: een nieuw schooljaar met heel wat uitdagingen voor leerlingen en leerkrachten maar ook voor onze minister van onderwijs Ben Weyts. 27 dec 2021 / Seline Somers Onderwijs Hoe meer buitengewoon onderwijs hoe beter. Is dit onderwijsbeleid wel legaal? Hoe meer buitengewoon onderwijs hoe beter. Is dit onderwijsbeleid wel legaal? 20 dec 2021 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Onderwijsinspectie lanceert een app om in gesprek te gaan met alle onderwijsactoren Onderwijsinspectie lanceert een app om in gesprek te gaan met alle onderwijsactoren De onderwijsinspectie heeft een app gelanceerd: VOI.CE om in gesprek te gaan met alle actoren. 07 dec 2021 / Seline Somers Onderwijs Wat als busvervoer voor leerlingen buitengewoon onderwijs overbodig werd? Wat als busvervoer voor leerlingen buitengewoon onderwijs overbodig werd? Zoals jullie waarschijnlijk wel weten staat GRIP voor inclusief onderwijs. Waarom dit artikel dan met betrekking tot buitengewoon onderwijs? 03 dec 2021 / Seline Somers Onderwijs Reactie conceptnota Decreet leersteun Reactie conceptnota Decreet leersteun 28 aug 2021 / Seline Somers Onderwijs Welke vraag over het nieuwe Decreet Leersteun brandt er op jouw lippen? Welke vraag over het nieuwe Decreet Leersteun brandt er op jouw lippen? 27 aug 2021 / Seline Somers Onderwijs Koud Koud Birgit, een mama van 2 kinderen waarvan één kindje inclusief onderwijs volgt, schrijft neer hoe de communicatie van minister Weyts over de conceptnota Decreet Leersteun bij haar is binnengekomen. 29 jun 2021 / Seline Somers Onderwijs Minister Weyts neemt het recht op inclusief onderwijs niet serieus Minister Weyts neemt het recht op inclusief onderwijs niet serieus 28 jun 2021 / Seline Somers Onderwijs Persbericht: GRIP vraagt programmatiestop in het buitengewoon onderwijs Persbericht: GRIP vraagt programmatiestop in het buitengewoon onderwijs 16 jun 2021 / Seline Somers Onderwijs Welke juridische houvast hebben ouders bij de inschrijving van hun kind in een gewone school? Welke juridische houvast hebben ouders bij de inschrijving van hun kind in een gewone school? 01 apr 2021 / Seline Somers Onderwijs Kan een leerling met specifieke onderwijsbehoeften nog rekenen op zijn ondersteuner? Kan een leerling met specifieke onderwijsbehoeften nog rekenen op zijn ondersteuner? 23 mrt 2021 / Seline Somers Onderwijs Wat vertraagt momenteel volgens GRIP de verdere uitbouw van inclusief onderwijs? Wat vertraagt momenteel volgens GRIP de verdere uitbouw van inclusief onderwijs? 16 feb 2021 / Seline Somers Onderwijs Persconferentie over klacht inclusief onderwijs in Wallonië Persconferentie over klacht inclusief onderwijs in Wallonië 03 feb 2021 / Seline Somers Onderwijs De lessen starten op 1 september 2020. Mijn kind behoort tot een risicogroep. Kan mijn kind naar school? De lessen starten op 1 september 2020. Mijn kind behoort tot een risicogroep. Kan mijn kind naar school? 26 aug 2020 / Seline Somers Onderwijs Administratieve vereenvoudiging gemotiveerd verslag op komst Administratieve vereenvoudiging gemotiveerd verslag op komst 27 jul 2020 / Seline Somers Onderwijs GRIP volgt de klacht op over inclusief onderwijs bij het Europees Comité voor sociale rechten GRIP volgt de klacht op over inclusief onderwijs bij het Europees Comité voor sociale rechten Validity, vroeger MDAC (Mental Disability Advocacy Center), blijft met de steun van GRIP vzw de klacht bij het Europees Comité voor de Sociale Rechten in verband met inclusief onderwijs in Vlaanderen ... 23 jul 2020 / Seline Somers Onderwijs Beluister jij ook de podcasts over inclusief onderwijs van Unia? Beluister jij ook de podcasts over inclusief onderwijs van Unia? In 2 afleveringen kom je meer te weten over inclusief onderwijs. 15 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Netwerk onderwijs van GRIP maakt zich zorgen over de heropstart van de scholen Netwerk onderwijs van GRIP maakt zich zorgen over de heropstart van de scholen 12 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Reactie GRIP op het advies van de VLOR ‘Een pleidooi voor strategische beleidsplanning om inclusief onderwijs te kunnen realiseren’ Reactie GRIP op het advies van de VLOR ‘Een pleidooi voor strategische beleidsplanning om inclusief onderwijs te kunnen realiseren’ 05 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Wat is de stand van zaken van het nieuw begeleidingsdecreet? Wat is de stand van zaken van het nieuw begeleidingsdecreet? 04 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Wat vindt GRIP van het rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’? Wat vindt GRIP van het rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’? 29 apr 2020 / Seline Somers Onderwijs ‘Hefbomen voor inclusie’ – ouders vertellen ‘Hefbomen voor inclusie’ – ouders vertellen 20 apr 2020 / Seline Somers Onderwijs Ouders voor Inclusie overhandigde de bezorgdheden van ouders met betrekking tot het begeleidingsdecreet aan de minister Ouders voor Inclusie overhandigde de bezorgdheden van ouders met betrekking tot het begeleidingsdecreet aan de minister 03 apr 2020 / Seline Somers Onderwijs Rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’ Rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’ 23 mrt 2020 / Seline Somers Onderwijs Sofie studeert verder na een Individueel Aangepast Curriculum Sofie studeert verder na een Individueel Aangepast Curriculum 21 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs Sem wil geen les volgen in het buitengewoon onderwijs Sem wil geen les volgen in het buitengewoon onderwijs 20 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs Jonathan maakt zich zorgen over zijn diploma secundair onderwijs Jonathan maakt zich zorgen over zijn diploma secundair onderwijs 19 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs Alles valt of staat met een goed team en voldoende ondersteuning voor Lio Alles valt of staat met een goed team en voldoende ondersteuning voor Lio 18 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs De begeleiding van Ot is veel standvastiger dankzij het PAB-budget De begeleiding van Ot is veel standvastiger dankzij het PAB-budget 17 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs GRIP stelt voor: #onderwijs GRIP stelt voor: #onderwijs 14 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs M-decreet en de zorg in het gewoon onderwijs: Rapport van het Rekenhof M-decreet en de zorg in het gewoon onderwijs: Rapport van het Rekenhof 07 jan 2020 / Seline Somers Onderwijs België volgt Europese onderwijsaanbevelingen onvoldoende op België volgt Europese onderwijsaanbevelingen onvoldoende op 06 jan 2020 / Seline Somers Onderwijs Word vrijwilliger in het Netwerk Onderwijs Word vrijwilliger in het Netwerk Onderwijs 28 okt 2019 / Marie Aeles Onderwijs Update adviesnota: Ondersteuning nodig in de gewone school Update adviesnota: Ondersteuning nodig in de gewone school In 2017 schreef GRIP een adviesnota over de ondersteuning in het gewoon onderwijs. Ondertussen is het nieuwe ondersteuningsmodel ingevoerd en bijgestuurd. Tijd voor een update van onze nota. 13 aug 2019 / Seline Somers Onderwijs Inclusie, ervaring uit het buitenland Inclusie, ervaring uit het buitenland Hoe ervaren Vlamingen inclusief onderwijs in het buitenland? 10 apr 2019 / Seline Somers Onderwijs VN-Verdrag Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? GRIP streeft naar het recht op inclusief onderwijs. Naar aanleiding van een artikel in De Standaard (24 januari 2017) kregen we heel wat reacties van ouders die vinden dat hun kinderen best geholpen w ... 31 jan 2017 / Patrick Vandelanotte
Verberg submenu