Mijn handicap, mijn rechten!

Toon submenu
Mijn handicap, mijn rechten!

3 december 2013, Internationale Dag voor Mensen met een Handicap. GRIP grijpt dit moment aan om haar nieuwe campagne "Mijn handicap, mijn rechten! Omdat we geen tweederangsburgers zijn" te lanceren.

Op 2 juli 2009 ondertekende België het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH). Met deze campagne maken we het VRPH bekend bij het brede publiek.

Geen gelijke rechten voor mensen met een handicap

Bij de start van elk nieuw schooljaar wordt meerdere kinderen met een handicap de toegang tot het gewoon onderwijs geweigerd. Volwassen personen met een handicap kunnen nog steeds niet vrij kiezen voor zelfstandig wonen en leven. De toegankelijkheid van openbare gebouwen en diensten laat vaak te wensen over. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe de rechen van mensen met een handicap geschonden worden.

VRPH onbekend bij het brede publiek

Iedereen hoorde wel eens van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. En, wie kent het Kinderrechtenverdrag niet? Het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap is nog onbekend bij het brede publiek. Het moet echter voor de ganse samenleving duidelijk zijn dat toegang tot gewoon onderwijs en het normale arbeidscircuit, de keuze voor zelfstandig wonen en leven, het stichten van een gezin, de toegang tot openbare gebouwe en diensten, enz. geen gunsten zijn voor mensen met een handicap, maar rechten.

Brede publiek informeren

“Mijn handicap, mijn rechten! Omdat we geen tweederangsburgers zijn!” wil ervoor zorgen dat mensen het bestaan van het VRPH en haar principes kennen. Want wij, mensen met een handicap, willen niet langer een achtergestelde positie innemen in onze samenleving. Wij willen volwaardig kunnen deelnemen op alle domeinen.

De campagne

De campagne bestond uit een campagnefilm, een artikel in metro en een ludieke aktie op 11 december.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

GRIP ondersteunt alle initiatieven die thans ondernomen worden om kinderen en jongeren te laten aansluiten bij de reguliere werking van speelpleinen en jeugdbewegingen. Het uniform van de leider in dit filmpje verwijst niet naar Scouts en Gidsen Vlaanderen, speelpleinen of ander jeugdwerk, waarvan we weten dat ze zich inspannen voor inclusie. Met deze campagne beogen we de aandacht te vestigen op de rechten van personen met een handicap op inclusie.

Verberg submenu