Sterker dan we denken

Toon submenu
Sterker dan we denken

GRIP lanceerde deze campagne in 2011. We wilden de principes bekend maken van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. In eerste instantie richtten we ons hierbij op mensen met een beperking zelf (en de organisaties van en voor mensen met een beperking). Zolang niet alle rechten van mensen met een handicap gerealiseerd zijn, blijft de campagne actueel en kun je er een bijdrage aan leveren.

VN-Verdrag

België ratificeerde dit VN-verdrag op 2 juli 2009, het is een belangrijk instrument voor personen met een handicap. Het geeft ons de mogelijkheid om écht op te komen voor onze rechten en zo gelijke kansen en rechten te creëren.

Om het verdrag nu maximaal tot haar recht te laten komen is het enorm belangrijk dat personen met een handicap zich ervan bewust zijn dat ze dezelfde rechten hebben als iedereen en overtuigd zijn dat die gerespecteerd moeten worden. Daarom kiest GRIP ervoor om de komende twee jaar hier rond haar campagne uit te bouwen.

We streven met deze campagne met andere woorden naar het informeren en sensibiliseren van mensen met een handicap over hun rechten.

De campagne

Deze campagne van GRIP was een open campagne, dit wil zeggen dat alle personen met een handicap en verenigingen konden participeren.

De campagne bestond uit:

Flyers en posters (kunnen nog altijd verkregen worden)

De campagnewebsite gelijkerechten.be met positieve en negatieve getuigenissen van mensen met een beperking over hun rechten zoals die beschreven staan in het VN-Verdrag. Op de website konden personen met een beperking zelf een getuigenis te plaatsen en hadden organisaties de mogelijkheid om een activiteit aan te kondigen die verband houdt met gelijke rechten voor personen met een handicap. Je vond er ook meer informatie over het VN-verdrag zelf.

Een bundeling van de getuigenissen werd op is op 1 juli 2011 plechtig overhandigd aan toenmalig minister van Gelijke Kansen Pascal Smet.

Beursstand met het campagnebeeld en informatie over het VN-verdrag. Deze stand was te zien op studiedagen, workshops en andere activiteiten. Deze stand kan nog altijd ontleend worden.

Verberg submenu