Haha... handicap

Toon submenu
Haha... handicap

Met de humorcampagne van eind 2004 en 2005 zetten we het gevoel voor humor en zelfrelativering van mensen met een handicap in de verf. Opmerkelijk is hoe mensen met een handicap hun eigen beperkingen - of de reacties van de samenleving daarop - kunnen relativeren en er zelfs om kunnen lachen. Leven zonder humor, dat is pas een handicap: met deze campagnelijn stelde GRIP de grens van wat een handicap precies is in vraag. Iedereen heeft wel beperkingen, het is alleen een kwestie van hoe je ernaar kijkt.

Deze humorcampagne was de eerste fase van de beeldvormingscampagne 'Mensen met een handicap, kun je nog iets van leren'.

advertentie van de campagne Haha... handicap

De campagne

advertentie van de campagne Haha... handicap

GRIP wilde met deze campagne drie dingen meegeven aan het brede publiek:

  • Iedereen heeft beperkingen. Een beperking is maar een deel van een hele persoon. Kijk daarom over een beperking heen en ga op zoek naar de persoon achter een beperking, naar de persoon in zijn geheel.
  • Mensen met een handicap hebben een sterk gevoel voor humor en zelfrelativering. Humor is hierbij een wapen tegen de moeilijkheden die een beperking met zich meebrengt. Humor is een middel dat drempels verlaagt, spanningen overwint en het leven aangenamer maakt. Humor is een benadering van het leven, een manier om gebeurtenissen en ervaringen in je leven een plaats te geven. Mensen zonder handicap kunnen op dit vlak nog wat leren van mensen met een handicap.
  • Het leven met een beperking is de moeite waard. Heel wat ongeboren kinderen met een handicap worden geaborteerd. In de media horen we de laatste jaren vaak verhalen opgaan van mensen met een handicap die pleiten voor het recht op leven. GRIP wil dit recht kracht bijzetten.

Campagnemateriaal

Er was een tv-spot, radiospots en een advertentie. De TV-spot was wellicht het enige onderdeel van onze campagne dat niet grappig is. Het is niet omdat je een boodschap over humor brengt dat er per se moet gelachen worden. Het gaat meer om een houding in het leven. Het heeft te maken met op zoek gaan naar positieve dingen, hoe negatief de boodschap die je ook krijgt.

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Cartoon 'applaus' van Lodu Goderis, winnaar van de cartoonwedstrijd

Cartoonwedstrijd

Cartoon 'applaus' van Lodu Goderis, winnaar van de cartoonwedstrijd

Aan de humorcampagne werd in het voorjaar van 2005 een cartoonwedstrijd gekoppeld die cartoonisten voor een uitdagende opdracht stelde: “Teken een cartoon waarbij de klemtoon ligt op de grappige, misschien wel schrijnende situaties waarin mensen met een handicap verzeild geraken of de absurde reacties van de omgeving”. Hiermee wil GRIP breken met cartoons die de spot drijven met het hebben van een handicap op zich en cartoons verzamelen die een ander daglicht op handicap werpen.

De winaars en een selectie cartoons werden ingekaderd en worden als tentoontelling ontleend. Meer informatie over de tentoonstelling 'Haha... handicap' vind je via deze link.

Verberg submenu