Sofie studeert verder na een Individueel Aangepast Curriculum

Onderwijs Sofie studeert verder na een Individueel Aangepast Curriculum

Sofie is 28 jaar en volgt aan de universiteit binnen de moraalwetenschappen een aantal vakken per jaar met een creditcontract. Ze heeft in het lager en het secundair onderwijs inclusief onderwijs gevolgd via een Individueel Aangepast Curriculum. Om te communiceren gebruik ze ondersteunende communicatie zoals een communicatieboek. Hieronder vertelt ze zelf haar verhaal.

Sofie: Na 4 jaar omzwervingen in verschillende types van het buitengewoon onderwijs startte ik op 1 september 1999 in het gewoon basisonderwijs in het 1ste leerjaar bij meester Patrick. Daar begon mijn traject van inclusief onderwijs. De overstap van buitengewoon onderwijs naar gewoon onderwijs was een keuze van mijn ouders. Geen enkele kleuter kiest zelf zijn school. Als ik erop terugkijk, ben ik nog steeds tevreden dat ze gekozen hebben voor inclusief onderwijs. Ik heb mijn onderwijstraject als heel gewoon ervaren. Ik wist wel dat er achter de schermen veel overleg gebeurde maar ik ervoer dat niet als iets speciaals. Ik heb altijd wel het gevoel gehad dat de scholen waar ik school gelopen heb bereid waren om mee te zoeken naar oplossingen.

De doelstellingen die voor mij bij het begin van elk schooljaar werden opgesteld, waren gebaseerd op de eindtermen (de leerplannen) voor de andere leerlingen én de specifieke doelstellingen die vanuit de verschillende perspectieven (logo, kine, ouders, team, ergo ...) werden samengebracht. Ik kreeg zoals mijn medeleerlingen punten en een rapport.

Sinds het eerste leerjaar heb ik altijd assistenten gehad die mij ondersteunden. Ik had altijd een aantal PAB-assistenten, betaald vanuit mijn persoonlijk  assistentiebudget en kan daar nog steeds een beroep op doen. Ik heb eigenlijk ook altijd kunnen participeren omdat ik kon rekenen op die assistentie. Het blijft natuurlijk een uitdaging om alles georganiseerd te krijgen. Ik moet vaak mijn plannen aanpassen.

Na het basisonderwijs heb ik in het secundair onderwijs gedurende 6 jaar de richting Grieks-Latijnse gevolgd. Ik volgde de lessen zoals mij klasgenoten. Mijn assistenten overlegden met de leerkrachten, zorgden voor de ondersteuning van mijn communicatie met hen en pasten de werkboeken aan zodat ik ook de oefeningen kon maken.

Net zoals in de basisschool had ik ook in het secundair onderwijs een lokaaltje ter beschikking waar ik terecht kon voor individuele therapie. Terwijl mijn klasgenoten Grieks, Latijn en lichamelijke opvoeding hadden, deed ik andere dingen in mijn lokaaltje zoals kine, logopedie, muziektherapie of oefende ikmet mijn elektronische rolwagen.

Ik ha d zowel in het basisonderwijs als in het middelbaar een aantal personen die achter mij stonden, zoals de directrice van de middenschool. Zij kwam zelf met veel voorstellen, bijvoorbeeld hoe mijn lesrooster aangepast kon worden om het haalbaar te maken. Zij was van mening dat de leerkrachten van de hoofdvakken, die je veel uren per week ziet, achter mijn inclusietraject moesten staan. De andere leerkrachten moesten ‘gewoon goed lesgeven’ in die 1 of 2 uurtjes per week dat ze aan mij en mijn klas les gaven.

De ene leerkracht was helemaal mee en wou het onderste uit de kan halen voor mij, andere leerkrachten vonden het gewoon ok dat ik in de klas zat. Zij deden minder inspanningen om me echt bij de lessen te betrekken. Dan moesten mijn assistenten meer inbrengen.

Maar er waren ook leerkrachten die bijvoorbeeld op voorhand de examenvragen doorgaven aan de assistenten die de vragen konden omzetten in meerkeuzevragen. Bijvoorbeeld bij wiskunde: als ik vergelijkingen moest oplossen met 2 onbekenden, dan schreven zij alle tussenstappen uit met per 3 tussenstappen 3 antwoordmogelijkheden waar ik dan tussen moest kiezen en op die manier kon ik altijd dezelfde vragen oplossen als mijn klasgenoten.

De assistenten ondersteunden mij ook in de communicatie met mijn klasgenoten. Hierdoor kon ik met hen omgaan zoals andere leeftijdsgenoten met elkaar omgaan. Op die manier konden zij gewoon mijn klasgenoten zijn. Al had ik het gevoel dat ze ook wel vrijwillig een extraatje voor me deden. Ik heb nog contact met enkele klasgenoten uit zowel het lager als het secundair onderwijs, dus ik heb er echte vrienden aan over gehouden.

Na mijn middelbaar ben ik moraalwetenschappen gaan studeren aan de universiteit met een creditcontract. Dat betekent dat ik me kon inschrijven voor een beperkt aantal opleidingsonderdelen op basis van afwijkende toelatingsvoorwaarden. Elk semester kies ik een 4-tal vakken en van 1 of 2 leg ik dan een examen af. Voor aangepaste opdrachten bekijken de professoren met mijn assistenten de doelstellingen en de eindcompetenties van het vak. De bedoeling is dat ik door die opdrachten zoveel mogelijk dezelfde eindcompetenties behaal als de andere studenten. Maar de manier waarop is dikwijls op een andere manier dan mijn medestudenten. Ik maak bijvoorbeeld een paper in plaats van een mondeling examen. Ik wil echt wel zoveel mogelijk hetzelfde bereiken als de andere studenten, maar de weg ernaartoe verschilt gewoon.

Twee jaar geleden heb ik mijn bachelorproef afgewerkt. Pas na er een jaar intensief aan gewerkt te hebben, was ik voldoende tevreden om het in te dienen. Nu volg ik nog de resterende vakken binnen de bacheloropleiding.

Ik vind het een evidentie dat personen met of zonder beperking zouden moeten kunnen samenleven, op alle levensdomeinen. In ons land wordt dat nog  steeds als iets ‘speciaal’ gezien dat moet worden ingevoerd. Voor mij is dat een basisuitgangspunt: iedereen leeft samen en krijgt dezelfde kansen, dus ook op school.

Inclusie en diversiteit gaan breder dan enkel personen met een beperking: iedereen leeft samen, welke achtergrond, huidskleur, geaardheid, nationaliteit en talenten of beperkingen iemand ook heeft. Maar in de realiteit zie ik dat er nog veel drempels en muren zijn waar men tegenop botst.

Inclusie is een woord dat tegenwoordig overal wordt gebruikt, zelfs misbruikt. Zo lees je bijvoorbeeld dat bepaalde residentiële voorzieningen werken met ‘omgekeerde inclusie’ waarmee ze bedoelen dat er af en toe mensen uit de buurt eens een activiteit komen doen in de leefgroepen. Dit heeft voor mij niks meer te maken met inclusie. Op deze manier dreigt inclusie een ‘leeg’ begrip te worden.

Als jonge kinderen leren omgaan met diversiteit in hun klas, zal dit hen ook beïnvloeden in de keuzes die ze maken en het gedrag dat ze stellen als volwassenen. Op die manier kan dit misschien wat meer een normaal uitgangspunt worden in onze samenleving.

Wat de toekomst voor mij brengt? Ik ben al enkele jaren met verschillende personen rond mij aan het uitzoeken hoe ik in de toekomst wil wonen - en dat is niet meer bij mijn ouders. Ik heb een duidelijk droombeeld van hoe ik graag zou willen wonen en heb al een hele zoektocht achter de rug om dit concreet te kunnen uitvoeren. Hierbij ben ik al op veel hindernissen gebotst, maar ik heb ook al veel boeiende mensen ontmoet. Ik zal er blijven voor gaan om deze droom waar te maken.

In de brochure kan je meer lezen over:

  • maatschappelijke waarde attest verworven bekwaamheden
  • Wat na?

Bestellen?

Mail naar info@gripvzw.be

Digitaal beschikbaar

Downloaden

Andere inspirerende verhalen?

Gerelateerde artikels

Onderwijs GRIP is geen voorstander van campusscholen GRIP is geen voorstander van campusscholen 06 mei 2024 / Seline Somers Onderwijs Coalitie Inclusief Onderwijs reageert op docu 'Gewoon Buitengewoon' Coalitie Inclusief Onderwijs reageert op docu 'Gewoon Buitengewoon' 26 mrt 2024 / Seline Somers Onderwijs Mensenrechten GRIP reageert op TV-reeks Gewoon buitengewoon GRIP reageert op TV-reeks Gewoon buitengewoon 06 feb 2024 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Het kenniscentrum Leerpunt is operationeel Het kenniscentrum Leerpunt is operationeel 30 nov 2023 / Seline Somers Onderwijs Commissie inclusief onderwijs is gestart Commissie inclusief onderwijs is gestart 30 sep 2023 / Seline Somers Onderwijs Wat betekent het Decreet Leersteun nu voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Wat betekent het Decreet Leersteun nu voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? 01 sep 2023 / Seline Somers Onderwijs Alweer een forse stijging van het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs Alweer een forse stijging van het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs 30 aug 2023 / Seline Somers Onderwijs Gaat de Vlaamse regering ermee akkoord dat minister Weyts het VN-Verdrag naast zich neerlegt? Gaat de Vlaamse regering ermee akkoord dat minister Weyts het VN-Verdrag naast zich neerlegt? 30 jun 2023 / Seline Somers Onderwijs Het fundament van het M-decreet ‘inschrijvingsrecht voor alle leerlingen in het gewoon onderwijs’ blijft overeind in het Decreet Leersteun Het fundament van het M-decreet ‘inschrijvingsrecht voor alle leerlingen in het gewoon onderwijs’ blijft overeind in het Decreet Leersteun 04 mei 2023 Onderwijs Waarom blijft minister Weyts aanhouden om leerlingen die niet voldoen aan de ‘norm’ uit te sluiten? Waarom blijft minister Weyts aanhouden om leerlingen die niet voldoen aan de ‘norm’ uit te sluiten? 24 apr 2023 / Seline Somers Onderwijs Toedienen van medische zorgen op school Toedienen van medische zorgen op school 06 apr 2023 / Seline Somers Onderwijs Ontwerp Decreet leersteun schiet tekort Ontwerp Decreet leersteun schiet tekort 30 mrt 2023 / Seline Somers Onderwijs GRIP lanceert mini-docu ‘SAMen inclusief onderwijs’ GRIP lanceert mini-docu ‘SAMen inclusief onderwijs’ Dat inclusief onderwijs mogelijk is, verdient alle aandacht. 20 mrt 2023 / Seline Somers Onderwijs  ‘Leer mij groeien’ over onderwijs en kinderrechten ‘Leer mij groeien’ over onderwijs en kinderrechten Op dinsdag 24 januari 2023, de Internationale Dag van het Onderwijs, stelden de Kinderrechtencoalitie de publicatie ‘Leer mij groeien’ over onderwijs en kinderrechten voor aan het grote publiek. GRIP ... 30 jan 2023 / Seline Somers Onderwijs Vlaamse parlementsleden Commissie Onderwijs ondergedompeld in inspirerende inclusietrajecten Vlaamse parlementsleden Commissie Onderwijs ondergedompeld in inspirerende inclusietrajecten 29 nov 2022 / Seline Somers Onderwijs Persbericht: De ouders van ‘baby’ Pia kiezen voor inclusief onderwijs Persbericht: De ouders van ‘baby’ Pia kiezen voor inclusief onderwijs 15 nov 2022 / Seline Somers Onderwijs Stop met het uitbreiden van het buitengewoon en investeer in kwalitatief inclusief onderwijs Stop met het uitbreiden van het buitengewoon en investeer in kwalitatief inclusief onderwijs 06 okt 2022 / Seline Somers Onderwijs Handvaten tot meer inclusief onderwijs Handvaten tot meer inclusief onderwijs 29 aug 2022 / Seline Somers Onderwijs Mensenrechten Vlaamse Regering verlaat met het Decreet Leersteun het pad van de echte inclusie Vlaamse Regering verlaat met het Decreet Leersteun het pad van de echte inclusie 11 jul 2022 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Het Decreet Leersteun is nog niet voor morgen Het Decreet Leersteun is nog niet voor morgen Via de kranten hebben we vernomen dat het Decreet Leersteun, dat het M-decreet zal vervangen, opnieuw met een jaar wordt opgeschoven. 11 jun 2022 / Seline Somers Onderwijs Van M-decreet naar begeleidingsdecreet Van M-decreet naar begeleidingsdecreet 20 apr 2022 / Seline Somers Onderwijs Kijk jij ook naar de hoorzitting over de conceptnota Decreet Leersteun? Kijk jij ook naar de hoorzitting over de conceptnota Decreet Leersteun? 14 mrt 2022 / Seline Somers Onderwijs Het inschrijvingsrecht blijft ongewijzigd voor alle leerlingen Het inschrijvingsrecht blijft ongewijzigd voor alle leerlingen 13 jan 2022 / Seline Somers Onderwijs #meerambitievoorinclusiefonderwijs #meerambitievoorinclusiefonderwijs 1 september 2021: een nieuw schooljaar met heel wat uitdagingen voor leerlingen en leerkrachten maar ook voor onze minister van onderwijs Ben Weyts. 27 dec 2021 / Seline Somers Onderwijs Hoe meer buitengewoon onderwijs hoe beter. Is dit onderwijsbeleid wel legaal? Hoe meer buitengewoon onderwijs hoe beter. Is dit onderwijsbeleid wel legaal? 20 dec 2021 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Onderwijsinspectie lanceert een app om in gesprek te gaan met alle onderwijsactoren Onderwijsinspectie lanceert een app om in gesprek te gaan met alle onderwijsactoren De onderwijsinspectie heeft een app gelanceerd: VOI.CE om in gesprek te gaan met alle actoren. 07 dec 2021 / Seline Somers Onderwijs Wat als busvervoer voor leerlingen buitengewoon onderwijs overbodig werd? Wat als busvervoer voor leerlingen buitengewoon onderwijs overbodig werd? Zoals jullie waarschijnlijk wel weten staat GRIP voor inclusief onderwijs. Waarom dit artikel dan met betrekking tot buitengewoon onderwijs? 03 dec 2021 / Seline Somers Onderwijs Reactie conceptnota Decreet leersteun Reactie conceptnota Decreet leersteun 28 aug 2021 / Seline Somers Onderwijs Welke vraag over het nieuwe Decreet Leersteun brandt er op jouw lippen? Welke vraag over het nieuwe Decreet Leersteun brandt er op jouw lippen? 27 aug 2021 / Seline Somers Onderwijs Koud Koud Birgit, een mama van 2 kinderen waarvan één kindje inclusief onderwijs volgt, schrijft neer hoe de communicatie van minister Weyts over de conceptnota Decreet Leersteun bij haar is binnengekomen. 29 jun 2021 / Seline Somers Onderwijs Minister Weyts neemt het recht op inclusief onderwijs niet serieus Minister Weyts neemt het recht op inclusief onderwijs niet serieus 28 jun 2021 / Seline Somers Onderwijs Persbericht: GRIP vraagt programmatiestop in het buitengewoon onderwijs Persbericht: GRIP vraagt programmatiestop in het buitengewoon onderwijs 16 jun 2021 / Seline Somers Onderwijs Welke juridische houvast hebben ouders bij de inschrijving van hun kind in een gewone school? Welke juridische houvast hebben ouders bij de inschrijving van hun kind in een gewone school? 01 apr 2021 / Seline Somers Onderwijs Kan een leerling met specifieke onderwijsbehoeften nog rekenen op zijn ondersteuner? Kan een leerling met specifieke onderwijsbehoeften nog rekenen op zijn ondersteuner? 23 mrt 2021 / Seline Somers Onderwijs Wat vertraagt momenteel volgens GRIP de verdere uitbouw van inclusief onderwijs? Wat vertraagt momenteel volgens GRIP de verdere uitbouw van inclusief onderwijs? 16 feb 2021 / Seline Somers Onderwijs Persconferentie over klacht inclusief onderwijs in Wallonië Persconferentie over klacht inclusief onderwijs in Wallonië 03 feb 2021 / Seline Somers Onderwijs De lessen starten op 1 september 2020. Mijn kind behoort tot een risicogroep. Kan mijn kind naar school? De lessen starten op 1 september 2020. Mijn kind behoort tot een risicogroep. Kan mijn kind naar school? 26 aug 2020 / Seline Somers Onderwijs Administratieve vereenvoudiging gemotiveerd verslag op komst Administratieve vereenvoudiging gemotiveerd verslag op komst 27 jul 2020 / Seline Somers Onderwijs GRIP volgt de klacht op over inclusief onderwijs bij het Europees Comité voor sociale rechten GRIP volgt de klacht op over inclusief onderwijs bij het Europees Comité voor sociale rechten Validity, vroeger MDAC (Mental Disability Advocacy Center), blijft met de steun van GRIP vzw de klacht bij het Europees Comité voor de Sociale Rechten in verband met inclusief onderwijs in Vlaanderen ... 23 jul 2020 / Seline Somers Onderwijs Beluister jij ook de podcasts over inclusief onderwijs van Unia? Beluister jij ook de podcasts over inclusief onderwijs van Unia? In 2 afleveringen kom je meer te weten over inclusief onderwijs. 15 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Netwerk onderwijs van GRIP maakt zich zorgen over de heropstart van de scholen Netwerk onderwijs van GRIP maakt zich zorgen over de heropstart van de scholen 12 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Reactie GRIP op het advies van de VLOR ‘Een pleidooi voor strategische beleidsplanning om inclusief onderwijs te kunnen realiseren’ Reactie GRIP op het advies van de VLOR ‘Een pleidooi voor strategische beleidsplanning om inclusief onderwijs te kunnen realiseren’ 05 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Wat is de stand van zaken van het nieuw begeleidingsdecreet? Wat is de stand van zaken van het nieuw begeleidingsdecreet? 04 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Wat vindt GRIP van het rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’? Wat vindt GRIP van het rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’? 29 apr 2020 / Seline Somers Onderwijs ‘Hefbomen voor inclusie’ – ouders vertellen ‘Hefbomen voor inclusie’ – ouders vertellen 20 apr 2020 / Seline Somers Onderwijs Ouders voor Inclusie overhandigde de bezorgdheden van ouders met betrekking tot het begeleidingsdecreet aan de minister Ouders voor Inclusie overhandigde de bezorgdheden van ouders met betrekking tot het begeleidingsdecreet aan de minister 03 apr 2020 / Seline Somers Onderwijs Rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’ Rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’ 23 mrt 2020 / Seline Somers Onderwijs Sem wil geen les volgen in het buitengewoon onderwijs Sem wil geen les volgen in het buitengewoon onderwijs 20 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs Jonathan maakt zich zorgen over zijn diploma secundair onderwijs Jonathan maakt zich zorgen over zijn diploma secundair onderwijs 19 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs Alles valt of staat met een goed team en voldoende ondersteuning voor Lio Alles valt of staat met een goed team en voldoende ondersteuning voor Lio 18 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs De begeleiding van Ot is veel standvastiger dankzij het PAB-budget De begeleiding van Ot is veel standvastiger dankzij het PAB-budget 17 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs GRIP stelt voor: #onderwijs GRIP stelt voor: #onderwijs 14 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs M-decreet en de zorg in het gewoon onderwijs: Rapport van het Rekenhof M-decreet en de zorg in het gewoon onderwijs: Rapport van het Rekenhof 07 jan 2020 / Seline Somers Onderwijs België volgt Europese onderwijsaanbevelingen onvoldoende op België volgt Europese onderwijsaanbevelingen onvoldoende op 06 jan 2020 / Seline Somers Onderwijs Word vrijwilliger in het Netwerk Onderwijs Word vrijwilliger in het Netwerk Onderwijs 28 okt 2019 / Marie Aeles Onderwijs Update adviesnota: Ondersteuning nodig in de gewone school Update adviesnota: Ondersteuning nodig in de gewone school In 2017 schreef GRIP een adviesnota over de ondersteuning in het gewoon onderwijs. Ondertussen is het nieuwe ondersteuningsmodel ingevoerd en bijgestuurd. Tijd voor een update van onze nota. 13 aug 2019 / Seline Somers Onderwijs Inclusie, ervaring uit het buitenland Inclusie, ervaring uit het buitenland Hoe ervaren Vlamingen inclusief onderwijs in het buitenland? 10 apr 2019 / Seline Somers Onderwijs VN-Verdrag Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? GRIP streeft naar het recht op inclusief onderwijs. Naar aanleiding van een artikel in De Standaard (24 januari 2017) kregen we heel wat reacties van ouders die vinden dat hun kinderen best geholpen w ... 31 jan 2017 / Patrick Vandelanotte
Verberg submenu