Sofie studeert verder na een Individueel Aangepast Curriculum

Onderwijs Sofie studeert verder na een Individueel Aangepast Curriculum

Sofie is 28 jaar en volgt aan de universiteit binnen de moraalwetenschappen een aantal vakken per jaar met een creditcontract. Ze heeft in het lager en het secundair onderwijs inclusief onderwijs gevolgd via een Individueel Aangepast Curriculum. Om te communiceren gebruik ze ondersteunende communicatie zoals een communicatieboek. Hieronder vertelt ze zelf haar verhaal.

Sofie: Na 4 jaar omzwervingen in verschillende types van het buitengewoon onderwijs startte ik op 1 september 1999 in het gewoon basisonderwijs in het 1ste leerjaar bij meester Patrick. Daar begon mijn traject van inclusief onderwijs. De overstap van buitengewoon onderwijs naar gewoon onderwijs was een keuze van mijn ouders. Geen enkele kleuter kiest zelf zijn school. Als ik erop terugkijk, ben ik nog steeds tevreden dat ze gekozen hebben voor inclusief onderwijs. Ik heb mijn onderwijstraject als heel gewoon ervaren. Ik wist wel dat er achter de schermen veel overleg gebeurde maar ik ervoer dat niet als iets speciaals. Ik heb altijd wel het gevoel gehad dat de scholen waar ik school gelopen heb bereid waren om mee te zoeken naar oplossingen.

De doelstellingen die voor mij bij het begin van elk schooljaar werden opgesteld, waren gebaseerd op de eindtermen (de leerplannen) voor de andere leerlingen én de specifieke doelstellingen die vanuit de verschillende perspectieven (logo, kine, ouders, team, ergo ...) werden samengebracht. Ik kreeg zoals mijn medeleerlingen punten en een rapport.

Sinds het eerste leerjaar heb ik altijd assistenten gehad die mij ondersteunden. Ik had altijd een aantal PAB-assistenten, betaald vanuit mijn persoonlijk  assistentiebudget en kan daar nog steeds een beroep op doen. Ik heb eigenlijk ook altijd kunnen participeren omdat ik kon rekenen op die assistentie. Het blijft natuurlijk een uitdaging om alles georganiseerd te krijgen. Ik moet vaak mijn plannen aanpassen.

Na het basisonderwijs heb ik in het secundair onderwijs gedurende 6 jaar de richting Grieks-Latijnse gevolgd. Ik volgde de lessen zoals mij klasgenoten. Mijn assistenten overlegden met de leerkrachten, zorgden voor de ondersteuning van mijn communicatie met hen en pasten de werkboeken aan zodat ik ook de oefeningen kon maken.

Net zoals in de basisschool had ik ook in het secundair onderwijs een lokaaltje ter beschikking waar ik terecht kon voor individuele therapie. Terwijl mijn klasgenoten Grieks, Latijn en lichamelijke opvoeding hadden, deed ik andere dingen in mijn lokaaltje zoals kine, logopedie, muziektherapie of oefende ikmet mijn elektronische rolwagen.

Ik ha d zowel in het basisonderwijs als in het middelbaar een aantal personen die achter mij stonden, zoals de directrice van de middenschool. Zij kwam zelf met veel voorstellen, bijvoorbeeld hoe mijn lesrooster aangepast kon worden om het haalbaar te maken. Zij was van mening dat de leerkrachten van de hoofdvakken, die je veel uren per week ziet, achter mijn inclusietraject moesten staan. De andere leerkrachten moesten ‘gewoon goed lesgeven’ in die 1 of 2 uurtjes per week dat ze aan mij en mijn klas les gaven.

De ene leerkracht was helemaal mee en wou het onderste uit de kan halen voor mij, andere leerkrachten vonden het gewoon ok dat ik in de klas zat. Zij deden minder inspanningen om me echt bij de lessen te betrekken. Dan moesten mijn assistenten meer inbrengen.

Maar er waren ook leerkrachten die bijvoorbeeld op voorhand de examenvragen doorgaven aan de assistenten die de vragen konden omzetten in meerkeuzevragen. Bijvoorbeeld bij wiskunde: als ik vergelijkingen moest oplossen met 2 onbekenden, dan schreven zij alle tussenstappen uit met per 3 tussenstappen 3 antwoordmogelijkheden waar ik dan tussen moest kiezen en op die manier kon ik altijd dezelfde vragen oplossen als mijn klasgenoten.

De assistenten ondersteunden mij ook in de communicatie met mijn klasgenoten. Hierdoor kon ik met hen omgaan zoals andere leeftijdsgenoten met elkaar omgaan. Op die manier konden zij gewoon mijn klasgenoten zijn. Al had ik het gevoel dat ze ook wel vrijwillig een extraatje voor me deden. Ik heb nog contact met enkele klasgenoten uit zowel het lager als het secundair onderwijs, dus ik heb er echte vrienden aan over gehouden.

Na mijn middelbaar ben ik moraalwetenschappen gaan studeren aan de universiteit met een creditcontract. Dat betekent dat ik me kon inschrijven voor een beperkt aantal opleidingsonderdelen op basis van afwijkende toelatingsvoorwaarden. Elk semester kies ik een 4-tal vakken en van 1 of 2 leg ik dan een examen af. Voor aangepaste opdrachten bekijken de professoren met mijn assistenten de doelstellingen en de eindcompetenties van het vak. De bedoeling is dat ik door die opdrachten zoveel mogelijk dezelfde eindcompetenties behaal als de andere studenten. Maar de manier waarop is dikwijls op een andere manier dan mijn medestudenten. Ik maak bijvoorbeeld een paper in plaats van een mondeling examen. Ik wil echt wel zoveel mogelijk hetzelfde bereiken als de andere studenten, maar de weg ernaartoe verschilt gewoon.

Twee jaar geleden heb ik mijn bachelorproef afgewerkt. Pas na er een jaar intensief aan gewerkt te hebben, was ik voldoende tevreden om het in te dienen. Nu volg ik nog de resterende vakken binnen de bacheloropleiding.

Ik vind het een evidentie dat personen met of zonder beperking zouden moeten kunnen samenleven, op alle levensdomeinen. In ons land wordt dat nog  steeds als iets ‘speciaal’ gezien dat moet worden ingevoerd. Voor mij is dat een basisuitgangspunt: iedereen leeft samen en krijgt dezelfde kansen, dus ook op school.

Inclusie en diversiteit gaan breder dan enkel personen met een beperking: iedereen leeft samen, welke achtergrond, huidskleur, geaardheid, nationaliteit en talenten of beperkingen iemand ook heeft. Maar in de realiteit zie ik dat er nog veel drempels en muren zijn waar men tegenop botst.

Inclusie is een woord dat tegenwoordig overal wordt gebruikt, zelfs misbruikt. Zo lees je bijvoorbeeld dat bepaalde residentiële voorzieningen werken met ‘omgekeerde inclusie’ waarmee ze bedoelen dat er af en toe mensen uit de buurt eens een activiteit komen doen in de leefgroepen. Dit heeft voor mij niks meer te maken met inclusie. Op deze manier dreigt inclusie een ‘leeg’ begrip te worden.

Als jonge kinderen leren omgaan met diversiteit in hun klas, zal dit hen ook beïnvloeden in de keuzes die ze maken en het gedrag dat ze stellen als volwassenen. Op die manier kan dit misschien wat meer een normaal uitgangspunt worden in onze samenleving.

Wat de toekomst voor mij brengt? Ik ben al enkele jaren met verschillende personen rond mij aan het uitzoeken hoe ik in de toekomst wil wonen - en dat is niet meer bij mijn ouders. Ik heb een duidelijk droombeeld van hoe ik graag zou willen wonen en heb al een hele zoektocht achter de rug om dit concreet te kunnen uitvoeren. Hierbij ben ik al op veel hindernissen gebotst, maar ik heb ook al veel boeiende mensen ontmoet. Ik zal er blijven voor gaan om deze droom waar te maken.

In de brochure kan je meer lezen over:

  • maatschappelijke waarde attest verworven bekwaamheden
  • Wat na?

Bestellen?

Mail naar info@gripvzw.be

Digitaal beschikbaar

Downloaden

Andere inspirerende verhalen?

Gerelateerde artikels

Onderwijs #meerambitievoorinclusiefonderwijs #meerambitievoorinclusiefonderwijs 1 september 2021: een nieuw schooljaar met heel wat uitdagingen voor leerlingen en leerkrachten maar ook voor onze minister van onderwijs Ben Weyts. 01 sep 2021 / Seline Somers Onderwijs Reactie conceptnota Decreet leersteun Reactie conceptnota Decreet leersteun 28 aug 2021 / Seline Somers Onderwijs Welke vraag over het nieuwe Decreet Leersteun brandt er op jouw lippen? Welke vraag over het nieuwe Decreet Leersteun brandt er op jouw lippen? 27 aug 2021 / Seline Somers Onderwijs Koud Koud Birgit, een mama van 2 kinderen waarvan één kindje inclusief onderwijs volgt, schrijft neer hoe de communicatie van minister Weyts over de conceptnota Decreet Leersteun bij haar is binnengekomen. 29 jun 2021 / Seline Somers Onderwijs Minister Weyts neemt het recht op inclusief onderwijs niet serieus Minister Weyts neemt het recht op inclusief onderwijs niet serieus 28 jun 2021 / Seline Somers Onderwijs Persbericht: GRIP vraagt programmatiestop in het buitengewoon onderwijs Persbericht: GRIP vraagt programmatiestop in het buitengewoon onderwijs 16 jun 2021 / Seline Somers Onderwijs Welke juridische houvast hebben ouders bij de inschrijving van hun kind in een gewone school? Welke juridische houvast hebben ouders bij de inschrijving van hun kind in een gewone school? 01 apr 2021 / Seline Somers Onderwijs Kan een leerling met specifieke onderwijsbehoeften nog rekenen op zijn ondersteuner? Kan een leerling met specifieke onderwijsbehoeften nog rekenen op zijn ondersteuner? 23 mrt 2021 / Seline Somers Onderwijs Wat vertraagt momenteel volgens GRIP de verdere uitbouw van inclusief onderwijs? Wat vertraagt momenteel volgens GRIP de verdere uitbouw van inclusief onderwijs? 16 feb 2021 / Seline Somers Onderwijs Persconferentie over klacht inclusief onderwijs in Wallonië Persconferentie over klacht inclusief onderwijs in Wallonië 03 feb 2021 / Seline Somers Onderwijs De lessen starten op 1 september 2020. Mijn kind behoort tot een risicogroep. Kan mijn kind naar school? De lessen starten op 1 september 2020. Mijn kind behoort tot een risicogroep. Kan mijn kind naar school? 26 aug 2020 / Seline Somers Onderwijs Administratieve vereenvoudiging gemotiveerd verslag op komst Administratieve vereenvoudiging gemotiveerd verslag op komst 27 jul 2020 / Seline Somers Onderwijs GRIP volgt de klacht op over inclusief onderwijs bij het Europees Comité voor sociale rechten GRIP volgt de klacht op over inclusief onderwijs bij het Europees Comité voor sociale rechten Validity, vroeger MDAC (Mental Disability Advocacy Center), blijft met de steun van GRIP vzw de klacht bij het Europees Comité voor de Sociale Rechten in verband met inclusief onderwijs in Vlaanderen ... 23 jul 2020 / Seline Somers Onderwijs Beluister jij ook de podcasts over inclusief onderwijs van Unia? Beluister jij ook de podcasts over inclusief onderwijs van Unia? In 2 afleveringen kom je meer te weten over inclusief onderwijs. 15 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Netwerk onderwijs van GRIP maakt zich zorgen over de heropstart van de scholen Netwerk onderwijs van GRIP maakt zich zorgen over de heropstart van de scholen 12 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Reactie GRIP op het advies van de VLOR ‘Een pleidooi voor strategische beleidsplanning om inclusief onderwijs te kunnen realiseren’ Reactie GRIP op het advies van de VLOR ‘Een pleidooi voor strategische beleidsplanning om inclusief onderwijs te kunnen realiseren’ 05 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Wat is de stand van zaken van het nieuw begeleidingsdecreet? Wat is de stand van zaken van het nieuw begeleidingsdecreet? 04 mei 2020 / Seline Somers Onderwijs Wat vindt GRIP van het rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’? Wat vindt GRIP van het rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’? 29 apr 2020 / Seline Somers Onderwijs ‘Hefbomen voor inclusie’ – ouders vertellen ‘Hefbomen voor inclusie’ – ouders vertellen 20 apr 2020 / Seline Somers Onderwijs Ouders voor Inclusie overhandigde de bezorgdheden van ouders met betrekking tot het begeleidingsdecreet aan de minister Ouders voor Inclusie overhandigde de bezorgdheden van ouders met betrekking tot het begeleidingsdecreet aan de minister 03 apr 2020 / Seline Somers Onderwijs Rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’ Rapport ‘Evaluatie van het nieuwe ondersteuningsmodel’ 23 mrt 2020 / Seline Somers Onderwijs Sem wil geen les volgen in het buitengewoon onderwijs Sem wil geen les volgen in het buitengewoon onderwijs 20 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs Jonathan maakt zich zorgen over zijn diploma secundair onderwijs Jonathan maakt zich zorgen over zijn diploma secundair onderwijs 19 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs Alles valt of staat met een goed team en voldoende ondersteuning voor Lio Alles valt of staat met een goed team en voldoende ondersteuning voor Lio 18 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs De begeleiding van Ot is veel standvastiger dankzij het PAB-budget De begeleiding van Ot is veel standvastiger dankzij het PAB-budget 17 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs GRIP stelt voor: #onderwijs GRIP stelt voor: #onderwijs 14 feb 2020 / Seline Somers Onderwijs M-decreet en de zorg in het gewoon onderwijs: Rapport van het Rekenhof M-decreet en de zorg in het gewoon onderwijs: Rapport van het Rekenhof 07 jan 2020 / Seline Somers Onderwijs België volgt Europese onderwijsaanbevelingen onvoldoende op België volgt Europese onderwijsaanbevelingen onvoldoende op 06 jan 2020 / Seline Somers Onderwijs Potential: Power to teach all Potential: Power to teach all (Toekomstige) leerkrachten competenter maken in het creëren van een inclusieve leeromgevingen. 09 dec 2019 / Seline Somers Onderwijs Minister Ben Weyts maakt zijn ambitie voor het Vlaams onderwijs bekend Minister Ben Weyts maakt zijn ambitie voor het Vlaams onderwijs bekend 26 nov 2019 / Seline Somers Onderwijs Onderzoek bevestigt de uitspraak van de minister: ‘Inclusie is een recht, geen gunst’ Onderzoek bevestigt de uitspraak van de minister: ‘Inclusie is een recht, geen gunst’ 19 nov 2019 / Seline Somers Onderwijs ' Inclusie blijft wel ons uitgangspunt. Het is een recht en geen gunst.' zegt Minister Weyts ' Inclusie blijft wel ons uitgangspunt. Het is een recht en geen gunst.' zegt Minister Weyts 08 nov 2019 / Seline Somers Onderwijs ‘Een nieuw begeleidingsdecreet! Welke redelijke aanpassingen aan het M-decreet?’ ‘Een nieuw begeleidingsdecreet! Welke redelijke aanpassingen aan het M-decreet?’ 06 nov 2019 / Seline Somers Onderwijs De Vlaamse regering blijft zich inzetten voor inclusief onderwijs De Vlaamse regering blijft zich inzetten voor inclusief onderwijs Inclusief onderwijs wordt niet naar de prullenmand verwezen. GRIP is tevreden met de duidelijkheid die minister Weyts brengt. 28 okt 2019 / Seline Somers Onderwijs Word vrijwilliger in het Netwerk Onderwijs Word vrijwilliger in het Netwerk Onderwijs 28 okt 2019 / Marie Aeles Onderwijs Opiniestukken regeerakkoord Opiniestukken regeerakkoord Op 1 oktober 2019 publiceerde de nieuwe Vlaamse regering hun regeerakkoord. 11 okt 2019 / Seline Somers Onderwijs Q&A inclusief onderwijs Q&A inclusief onderwijs Op zondag 8 september 2019 was de documentaire ‘Inclusief’ van Ellen Vermeulen te zien op Canvas. Daar een film niet alles kan tonen beantwoordt GRIP de 5 meest gestelde vragen. 10 sep 2019 / Seline Somers Onderwijs Wat na het basisonderwijs? Wat na het basisonderwijs? Vanaf schooljaar 2019 – 2020 zijn er een aantal wijzigingen aan de toelatingsvoorwaarden voor het eerste leerjaar van het secundair onderwijs. Wat betekent dit nu? 19 aug 2019 / Seline Somers Onderwijs Startnota Vlaamse onderhandelingen Startnota Vlaamse onderhandelingen Wat betekenen nu deze enkele zinnen in de startnota? 13 aug 2019 / Seline Somers Onderwijs Update adviesnota: Ondersteuning nodig in de gewone school Update adviesnota: Ondersteuning nodig in de gewone school In 2017 schreef GRIP een adviesnota over de ondersteuning in het gewoon onderwijs. Ondertussen is het nieuwe ondersteuningsmodel ingevoerd en bijgestuurd. Tijd voor een update van onze nota. 13 aug 2019 / Seline Somers Onderwijs Wat verwacht GRIP van de volgende minister van onderwijs? Wat verwacht GRIP van de volgende minister van onderwijs? Onderwijs is een veel besproken thema tijdens de aanloop naar de verkiezingen van 26 mei 2019. Wat verwacht GRIP rond inclusie en M-decreet? 20 mei 2019 / Seline Somers Onderwijs Nieuw omkaderingsmechanisme voor ondersteuning types 2, 4, 6 en 7 Nieuw omkaderingsmechanisme voor ondersteuning types 2, 4, 6 en 7 Officiële communicatie met betrekking tot nieuw omkaderingsmechanisme voor ondersteuning  types 2, 4, 6 en 7. 06 mei 2019 / Seline Somers Onderwijs Inclusie, ervaring uit het buitenland Inclusie, ervaring uit het buitenland Hoe ervaren Vlamingen inclusief onderwijs in het buitenland? 10 apr 2019 / Seline Somers Onderwijs Hoe verder met het M-decreet? Hoe verder met het M-decreet? De Vlaamse, federale en Europese verkiezingen komen er aan en onderwijs is een hot topic in aanloop naar deze verkiezingen. Het M-decreet wordt alweer druk bediscussieerd. 29 mrt 2019 / Seline Somers Onderwijs Stijging aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs ook bij telling in februari Stijging aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs ook bij telling in februari Minister Crevits praat de stijging van leerlingen in het buitengewoon onderwijs opnieuw goed. 04 mrt 2019 / Seline Somers Onderwijs Ondersteuning Voorlopige standpunten GRIP over de open end financiering voor kinderen die inclusief onderwijs volgen met een (gemotiveerd) verslag type 2, 4, 6 en 7 Voorlopige standpunten GRIP over de open end financiering voor kinderen die inclusief onderwijs volgen met een (gemotiveerd) verslag type 2, 4, 6 en 7 Hoe staat GRIP tegenover de nieuwe maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften opgenomen in onderwijsdecreet XXIX? 11 feb 2019 / Seline Somers Onderwijs Ondersteuning Doorbraak ondersteuning voor leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs Doorbraak ondersteuning voor leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs Leerlingen met een verslag type 2, 4, 6 of 7 ontvangen momenteel veel minder ondersteuning in het gewoon onderwijs in vergelijking met de leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Om dit op te lossen ... 04 feb 2019 / Seline Somers Onderwijs VN-Verdrag Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? GRIP streeft naar het recht op inclusief onderwijs. Naar aanleiding van een artikel in De Standaard (24 januari) kregen we heel wat reacties van ouders die vinden dat hun kinderen best geholpen worden ... 31 jan 2017 / Patrick Vandelanotte
Verberg submenu