Ondersteuningsmodel een valse start?

Onderwijs Ondersteuningsmodel een valse start?

Er bereiken ons heel wat signalen dat veel scholen - in het gewoon en het buitengewoon onderwijs - niet klaar zijn om op 1 september van start te gaan met het nieuwe ondersteuningsmodel.

Neemt het ondersteuningsmodel een valse start ?

Het is zo voorzien dat op 1 september alle leerlingen met specifieke onderwijsnoden en hun leerkrachten beroep kunnen doen op voldoende ondersteuning in het gewoon onderwijs. Daartoe is op 7 juni door het Vlaams parlement het licht op groen gezet voor een nieuw ondersteuningsmodel.

"Nog steeds grote vraagtekens hier."

GRIP legde de voorbije dagen zijn oor te luisteren bij ouders. Weten zij of er op 1 september ondersteuning zal zijn voor hun zoon of dochter? En hoeveel ondersteuning? Door wie?

We horen heel verschillende geluiden. Voor sommigen is het duidelijk, ze kijken 1 september met een gerust hart tegemoet:

" Voor onze dochter die naar het 6e leerjaar gaat, verandert er niets: 5u begeleiding van dezelfde ion-juf als de voorbije jaren."

"Bij ons blijft hetzelfde team dat ondersteunt maar er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt over bijv. het naar aantal uren."

 

Andere ouders tasten nog in het duister:

"Voor onze dochter van 7 jaar weten we nog niets. Heel jammer, want het is het eerste jaar in deze school en hulp bij de voorbereiding was voor hen zeker ook welkom."

"Voor onze zoon met ASS is voor de 1e kleuterklas GON aangevraagd, of hij het krijgt, dat weet ik nog niet"

"Nog steeds een groot vraagteken hier."

"Onze zoon start het 6de middelbaar. Hij heeft Downsyndroom en kon de voorbije jaren beroep doen op ION-begeleiding. De school voor buitengewoon ondewijs zet dit niet verder en we weten dus niet wat er op 1 september aan ondersteuning zal zijn".

"In juni kregen wij van het CLB te horen dat onze zoon met ASS in aanmerking komt voor de nieuwe regeling. Maar hoe het nu precies geregeld zal worden en of zijn vorige GON-begeleidster mag terugkomen, dat weten we nog niet."

"Bij onze dochter werd na 2 jaar GON nu ook voor het 4de leerjaar ondersteuning aangevraagd voor dyspraxie en ADHD. Maar we hebben nog geen zicht hoe alles concreet zal verlopen of wie ondersteuning zal bieden."

"Er is ons gezegd dat ION niet meer bestaat en dat er een niewe regeling zal zijn. Maar de school weet nog niet wie of wat. Dus er zal niets zijn als zij opstart op 1 september".

Het is heel moeilijk om een totaalbeeld te krijgen. Er zijn zeker scholen die klaar staan. Een ex-GON-begeleidster vertrouwde ons toe: "Op heel wat plaatsen zijn de ondersteuningsteams nog niet samengesteld". En een CLB-medewerker die we contacteerden met een vraag over het ondersteuningsnetwerk reageerde bijna hopeloos: "Een vraag over het ondersteuningsmodel ? Maar mijnheer, ik heb 100 vragen over het ondersteuningsmodel. Ik heb het opgegeven."

Ondermaats onderwijsbeleid

Vanuit GRIP willen we zeker de scholen of de CLB's niet met de vinger wijzen. We hebben met lede ogen moeten aanzien hoe minister van onderwijs, Hilde Crevits, in het voorjaar een heel hobbelig parcours aflegde met dit dossier. Begin mei concludeerden we al dat de minister hoe dan ook te laat kwam (persbericht GRIP 10 mei).

Nochtans was het al van bij de goedkeuring van het M-decreet in 2014 duidelijk dat er meer middelen voor ondersteuning nodig waren en dat daartoe een nieuwe organisatievorm moest opgezet worden. Pas midden juni 2017 werd dan het nieuwe ondersteuningsmodel echt gelanceerd. Dat de opstart van het nieuwe schooljaar moeilijk zou lopen, dat was heel voorspelbaar.

GRIP pleit absoluut voor inclusief ondewijs. We betreuren dan ook deze ondermaatse aanpak van de minister van onderwijs. Dit neemt niet weg dat we een aantal pluspunten zien in het nieuwe ondersteuningsmodel. Maar dit nieuwe model had de minister veel vroeger moeten opzetten, zodat er ruimte was om het nieuwe schooljaar voor te bereiden. Een aantal pluspunten, maar ook wel een aantal pijnpunten. Zo stellen we vast dat ouders weinig medezeggenschap hebben en dat er geen aandacht uitgaat naar het tekort aan PAB-assistentie.

Voor meer info over het ondersteuningsmodel: lees het artikel Info nieuw ondersteuningsmodel 1 september 2017

Wat vindt GRIP van het ondersteuningsmodel ? Lees het artikel GRIP spreekt zich uit over het nieuwe ondersteuningsmodel

 

Gerelateerde artikels

Onderwijs GRIP is verontwaardigd over de uitspraken van Minister Crevits GRIP is verontwaardigd over de uitspraken van Minister Crevits Op 18 oktober 2018 verspreidde minister Crevits een persbericht over de stijging van het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Haar reactie op deze ‘groei’ is in strijd met de inclusieve vi ... 19 okt 2018 / Seline Somers Onderwijs Ondersteuning Is de overgangsmaatregel kleine types door alle scholen gekend? Is de overgangsmaatregel kleine types door alle scholen gekend? Hoeveel ondersteuning kunnen scholen buitengewoon onderwijs bieden aan de kinderen met een (gemotiveerd) verslag kleine types en hun school voor gewoon onderwijs? GRIP ontvangt signalen van ouders dat ... 01 okt 2018 / Seline Somers Onderwijs Gelijke kansenbeleid VN-Verdrag Rapport onderwijsexperts Rapport onderwijsexperts De laatste dagen hebben een aantal onderwijsexperts zich uitgesproken over het Vlaamse onderwijs. Minister Crevits kreeg een nipte voldoende voor inclusief onderwijs. 10 sep 2018 / Seline Somers Overgangsmaatregelen kleine types Overgangsmaatregelen kleine types GRIP is tevreden met de overgangsmaatregelen die minister Crevits aankondigt voor de ondersteuning van leerlingen met een handicap bij inclusief onderwijs. 27 jun 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs M-decreet: wijzigingen aan bestaande regelgeving M-decreet: wijzigingen aan bestaande regelgeving Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) legde op 7 juni 2018 het ontwerp van een wijzingsdecreet voor aan de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement. 06 jun 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Nog eens: debat over het M-decreet en inclusief onderwijs. Nog eens: debat over het M-decreet en inclusief onderwijs. Op donderdag 3 mei in de commissie onderwijs van het Vlaams parlement. 01 mei 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Mensenrechten Discussie M-decreet: vooruit of achteruit met inclusief onderwijs? Discussie M-decreet: vooruit of achteruit met inclusief onderwijs? Heel wat discussie over het M-decreet. Moeten we nu op het vlak van inclusie stappen vooruit of achteruit zetten? 12 apr 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Mensenrechten Geweigerd op school: het verhaal van Merel Geweigerd op school: het verhaal van Merel Nog steeds worden leerlingen met Downsyndroom geweigerd in Vlaamse scholen. 30 mrt 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Mensenrechten Vlaanderen schendt het recht op inclusief onderwijs Vlaanderen schendt het recht op inclusief onderwijs 30 mrt 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Hoe verliep de opstart van het nieuwe ondersteuningsmodel? Hoe verliep de opstart van het nieuwe ondersteuningsmodel? Vanuit een eerste inschatting komt GRIP tot de conclusie dat het nieuwe ondersteuningsmodel (nog) geen antwoord biedt op alle ondersteuningsnoden. 31 okt 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs VN-Verdrag Huiswerk niet klaar voor ondersteuning leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs Huiswerk niet klaar voor ondersteuning leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs In De Juristenkrant staat Annelies D’Espallier stil bij de uitspraak van de rechter over het tekort aan ondersteuning voor leerlingen met een visuele handicap en de vraag hoe men, overeenkomstig het V ... 24 okt 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Ondersteuning Een schooljaar begint op 1 september... Een schooljaar begint op 1 september... Op 1 september ging met het nieuwe schooljaar ook het nieuwe model voor ondersteuning voor het M-decreet van start. Eind goed, al goed? Journaliste Kaja Verbeke van Apache liet GRIP, het Steunpunt voo ... 08 sep 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs Ondersteuning Persbericht GRIP: Inclusief schooljaar start met een handicap Persbericht GRIP: Inclusief schooljaar start met een handicap GRIP verstuurde een persbericht naar aanleiding van de opstart van het nieuwe schooljaar. Hierin besluiten we dat het ondersteuningsmodel een stap voorwaarts is maar onvoldoende. We focussen extra op ... 30 aug 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs Ondersteuning Meer PAB's nodig voor inclusief onderwijs Meer PAB's nodig voor inclusief onderwijs Het ontbreken van de toegang tot persoonlijke assistentie zet een rem op de doorbraak van het inclusief onderwijs in Vlaanderen. Minister Crevits en minister Vandeurzen dienen ervoor te zorgen dat er ... 24 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs GRIP spreekt zich uit over het nieuwe ondersteuningsmodel GRIP spreekt zich uit over het nieuwe ondersteuningsmodel We wagen ons aan een eerste, voorlopige beoordeling van het ondersteuningsmodel zoals dit vanaf 1 september 2017 van start gaat. 23 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Info nieuw ondersteuningsmodel 1 september 2017 Info nieuw ondersteuningsmodel 1 september 2017 Vanaf 1 september 2017 treedt een nieuw ondersteuningsmodel in werking. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de scholen voor gewoon onderwijs zullen op een nieuwe wijze ondersteund worden. 21 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Gelijke kansenbeleid Vlaamse Gemeenschap veroordeeld wegens te weinig GON-begeleiding Vlaamse Gemeenschap veroordeeld wegens te weinig GON-begeleiding De Vlaamse Gemeenschap wordt veroordeeld voor tekort aan GON-begeleiding. 30 jun 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Minister Crevits stelt nieuw ondersteuningsmodel voor Minister Crevits stelt nieuw ondersteuningsmodel voor Als reactie op een vraag van Caroline Gennez (sp.a), stelde minister Crevits in de commissie onderwijs van 18 mei (2017) het nieuwe ondersteuningsmodel voor. De vraag is natuurlijk of er nu vanaf 1 se ... 18 mei 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Persbericht GRIP: onduidelijkheid ondersteuning inclusief onderwijs Persbericht GRIP: onduidelijkheid ondersteuning inclusief onderwijs Persbericht GRIP 10 mei 2017: minister Crevits komt te laat met duidelijkheid over de ondersteuning binnen inclusief onderwijs. 10 mei 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Adviesnota: ondersteuning nodig in de gewone school Adviesnota: ondersteuning nodig in de gewone school GRIP pleit voor de realisatie van inclusief onderwijs in Vlaanderen. Met het M-decreet werd daar een eerste stap voor gezet, maar verdere stappen zijn dringend nodig. GRIP verwacht dat vanaf september ... 17 feb 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs VN-Verdrag Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? GRIP streeft naar het recht op inclusief onderwijs. Naar aanleiding van een artikel in De Standaard (24 januari) kregen we heel wat reacties van ouders die vinden dat hun kinderen best geholpen worden ... 31 jan 2017 / Patrick Vandelanotte
Verberg submenu