Cartoons

Toon submenu
Cartoons

Verandering aanbrengen in de kijk op handicap is één van de wegen die GRIP bewandelt om tot gelijke rechten en gelijke kansen voor personen met een handicap te komen. Met humor kan je taboes bespreekbaar maken, het werkt drempelverlagend. GRIP wil breken met cartoons die de spot drijven met het hebben van een handicap op zich en cartoons verzamelen die een ander daglicht op handicap werpen.

Haha... handicap

GRIP organiseerde de cartoonwedstrijd 'Haha... handicap' in 2005. De opdracht: "Teken een cartoon waarbij de klemtoon ligt op de grappige, misschien wel schrijnende situaties waarin mensen met een handicap verzeild geraken of de absurde reacties van de omgeving.

"Haha... handicap" is een bredere campagne die GRIP lanceerde in 2004. Centraal stond het gevoel voor humor en zelfrelativering van mensen met een handicap. De 40 beste cartoons werden ingekaderd en reizen sindsdien het land rond in de vorm van een tentoonstelling.

Handicap: een zaak van mensenrechten

In 2012 organiseerde GRIP een tweede wedstrijd met als thema: "Handicap, een zaak van mensenrechten." Als inspiratiebron gold het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Uit dit verdrag spreekt een nieuwe visie, één van inclusie en participatie. Iedereen moet kunnen deelnemen aan het gewone leven. Het is aan de gemeenschap om drempels weg te werken en ondersteuning te bieden waar nodig. Dat is geen kwestie van liefdadigheid, maar van rechten.

243 cartoonisten gingen de uitdaging aan, van scholieren en amateurs tot professionelen. Ook deze keer werden de 40 beste cartoons ingekaderd voor een tentoonstelling.

Verberg submenu