Publicaties

Toon submenu

De publicaties van GRIP kan je gratis downloaden of je kan een gedrukt exemplaar aanvragen.

#inclusie#persoonlijke assistentie: grip op je leven

Zeven verhalen van mensen met een handicap en hun persoonlijke assistenten over het recht op persoonlijke assistentie om een onafhankelijk leven te leiden. Uitgave 2021; 93 p; downloaden.Url op ISSUU.com.

Voor een gedrukt exemplaar: gelieve 20 euro te storten op rekening IBAN BE82 7350 0629 3668 met vermelding '#persoonlijkeassistentie' en een mail te sturen met je gegevens via deze link.

Handboek mediamakers: het handboek voor mediamakers die personen met een handicap correct willen afbeelden en betrekken in hun werk

Uitgave 2020; 13 p; herwerkte uitgave van Handicap in de Media: waarom en hoe: handboek voor mediamakers: 2010. Downloaden.

#inclusie#werk: inspirerende voorbeelden over inclusief werk

Zes verhalen van mensen met een handicap over hun recht om betaald te werken op de reguliere arbeidsmarkt. Uitgave 2020; 65p; downloaden. URL op ISSUU.com. Voor een gedrukt exemplaar: gelieve 20 euro te storten op rekening IBAN BE82 7350 0629 3668 met vermelding '#werk' en een mail te sturen met je gegevens via deze link.

#inclusie#onderwijs: het perspectief van kinderen/jongeren en hun ouders

Vijf verhalen van mensen met een handicap over hun recht om inclusief onderwijs te volgen om hun talenten ten volle te ontplooien. Uitgave 2019; 59p; downloaden. Url op ISSUU.com.

Voor een gedrukt exemplaar: gelieve 20 euro te storten op rekening IBAN BE82 7350 0629 3668 met vermelding '#onderwijs' en een mail te sturen met je gegevens via deze link.

#inclusie#inkomen: voor een menswaardig leven, nu en in de toekomst

Zes verhalen van mensen met een handicap over hun recht op voldoende inkomen om een menswaardig leven te kunnen leiden. Uitgave 2018; 91p; downloaden. Url op ISSUU.com.

Voor een gedrukt exemplaar: gelieve 20 euro te storten op rekening IBAN BE82 7350 0629 3668 met vermelding '#inkomen' en een mail te sturen met je gegevens via deze link.

de inclusiewaaier

De inclusiewaaier

de inclusiewaaier

Voor iedereen die alleen of samen met anderen wil nadenken over mensenrechten en gelijke kansen. Bestaat uit ronde beweeglijke schijven die elk op een  eenvoudige en toegankelijke manier de begrippen inclusie, uitsluiting, segregatie en integratie omschrijven. Uitgave 2018; 6 beweeglijke schijven verbonden met een busschroef; doorsnede 13 cm; stevig geplastificeerd karton. Prijs is 2 euro/stuk. Bestellen kan vanaf 5 exemplaren. Gelieve het geld te storten op rekening IBAN BE82 7350 0629 3668 met vermelding 'inclusiewaaier' en een mail te sturen met je gegevens via deze link.

#inclusie#wonen: voorbeelden van inclusie in de praktijk

Vijf verhalen van mensen met een boodschap over hun recht om te wonen waar en met wie ze willen en deel uit te maken van de maatschappij. Uitgave 2017; 46p; downloaden. Url op ISSUU.com.  

Voor een gedrukt exemplaar: gelieve 20 euro te storten op rekening IBAN BE82 7350 0629 3668 met vermelding '#wonen' en een mail te sturen met je gegevens via deze link.

Inclusiespiegel Vlaanderen 2016: foto en evolutie van de deelname van personen met een beperking aan de samenleving

In 2006 bracht GRIP een aantal cruciale cijfers bij elkaar in de Inclusiespiegel Vlaanderen. We herhaalden die oefening 10 jaar later voor een aantal sleutelindicatoren omdat we wilden weten of er vooruitgang is geboekt.

uitgave 2016; 79 pg; downloaden. Voor een gedrukt exemplaar: gelieve 25 euro te storten op rekening nummer IBAN BE82 7350 0629 3668 met vermelding van 'Inclusiespiegel Vlaanderen 2016' en ons een mail te sturen met je gegevens via deze link.

Studiedag deïnstitutionalisering: naar een recht op een eigen leven midden in de samenleving

Verslag van een studiedag die GRIP organiseerde op 26 november 2014 in Brussel. Een bundeling van de bijdragen van de verschillende sprekers en de standpuntnota van GRIP. Ieder hoofdstuk begint met een samenvatting in eenvoudige taal.

uitgave 2016; 94 p; downloaden; gratis gedrukt exemplaar via deze link.

JA zeggen, JA doen: een reisgids voor parlementsleden en beleidsmakers bij de implementatie van het VN-Verdrag Inzake de Rechten van Personen met een Handicap

Wat beoogt het VN-Verdrag precies? Wat houdt het VN-Verdrag in? Hoe kan het VN-Verdrag worden geïmplementeerd binnen de huidige wetgeving? Wat kunnen parlementsleden ondernemen om de implementatie waar te maken? Kortom: hoe kunnen parlementsleden en andere beleidsmedewerkers bijdragen tot de omzetting van het verdrag naar de praktijk? Niet alleen JA zeggen, maar ook JA doen.

uitgave 2015; 70 pg; downloaden. Voor een gedrukt exemplaar: gelieve 25 euro te storten op rekening nummer IBAN BE82 7350 0629 3668 met vermelding van 'JA zeggen JA doen"  en ons een mail te sturen met je gegevens via deze link.

Recht op inclusief werk: Werkforum VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap

Verslag van een werkforum dat GRIP organiseerde op 25 november 2013 in Brussel. Tijdens die werkforum stond GRIP stil bij artikel 27 (over werk en werkgelegenheid) van het VN-Verdrag.

uitgave 2014, 67p, downloaden. Niet meer in voorraad.

Mensenrechten en handicap: schaduwrapport Vlaanderen (België) 2011

Opgesteld voor het VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap. GRIP heeft dit rapport over de situatie van de rechten van personen met een handicap opgesteld om na te gaan in hoeverre de principes en de rechten voorgeschreven door het VN-Verdrag worden toegepast en gerespecteerd. Ieder hoofdstuk begint met een samenvatting in eenvoudige taal.

uitgave 2012, 91p, downloaden. Niet meer in voorraad.

Ervaringsdeskundigheid van personen met een handicap: Niets over ons zonder ons! Hoe participatie 'waar'maken

Verslag van de studiedag die GRIP organiseerde op 16 februari 2009 in Leuven. Aangevuld met een reeks artikels over ervaringsdeskundigheid en participatie.

uitgave 2009; 86p; downloaden. Niet meer in voorraad.

Inclusiespiegel Vlaanderen: de deelname van personen met een beperking aan de samenleving

Deze publicatie bundelt de cijfers die volgens GRIP het meeste zeggen over de sociale inclusie van personen met een beperking. Het rapport biedt beleidsmakers een voorstel voor het monitoren van, en een aanzet voor beleidsondersteunend onderzoek over, inclusie.

uitgave 2006; 114p, downloaden. Niet meer in voorraad.

Verberg submenu