Vorming

Toon submenu

Zoek je een vorming over handicap, inclusie en gelijke rechten voor je organisatie, school of bedrijf? Maak dan je keuze uit ons aanbod:

1. VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap

Algemeen kader en inhoud van het VN-Verdrag.

Arbeid voor personen met een handicap? Wat zegt het VN-Verdrag?

Hoe werken we aan bewustmaking van de samenleving? Wat zegt het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap daarover?

2. Ondersteuning

Deïnstitutionalisering: werken aan het recht op een onafhankelijk leven midden in de maatschappij.
Recht op ondersteuning en directe financiering voor personen met een handicap.

3. Onderwijs

Inclusief onderwijs/M-decreet: gevolgen voor personen met een handicap.

4. Beeldvorming en sensibilisatie

Beeldvorming rond personen met een handicap.

Kijk op Handicap: visies en mensbeelden rond personen met een handicap.

5. Werk en sociale economie

Tewerkstelling van personen met een handicap in gewone organisaties of bedrijven: welke ondersteuning is mogelijk?
Wat zijn de drempels voor een “goede” tewerkstelling? Redelijke aanpassingen en universal design als uitgangspunt.

6. De inclusiespiegel

Hoe staat het met de maatschappelijke participatie van personen met een handicap in Vlaanderen? Wat is het verschil met mensen zonder handicap. Gaan we er op voor- of achteruit tegenover pakweg 10 jaar geleden? De inclusiespiegel van GRIP geeft dit weer in cijfers.

Een vorming op maat?

Er worden verschillende werkvormen gehanteerd naargelang de doelgroep, bijvoorbeeld een plenaire lezing of een workshop.

Naast dit vormingsaanbod kan je ook getuigenissen aanvragen.

Zoek je eerder een vorming op maat? Andere thema’s over handicap en gelijke rechten/gelijke kansen zijn mogelijk. Zo bijvoorbeeld heeft  GRIP een sterke en unieke vrijwilligerswerking. Ervaringsdeskundigheid staat voorop. De vrijwilligerswerking is de motor, geen bijkomend element. In deze vorming zal je inspiratie opdoen voor je eigen vrijwilligerswerking.

Met al je vragen en suggesties kan je terecht bij Patrick Vandelanotte. Hij helpt je graag verder.

Verberg submenu