Welzijnssector

Toon submenu

De visie op mensen met een handicap is de voorbije jaren sterk veranderd. Meer en meer wordt er gestreefd naar inclusie. Mensen met een handicap moeten meer en meer beroep kunnen doen op reguliere zorg en zo de regie verwerven over hun eigen leven.  De verschillende diensten binnen de reguliere zorg komen met een publiek met specifieke zorg- en ondersteuningsvragen in contact.

Waarom een getuige uitnodigen?

GRIP biedt getuigenissen aan om kennis te laten maken met de kijk op handicap, een kijk waarbij inclusie centraal staat. Een persoonlijk verhaal maakt duidelijk welke ondersteuning mensen met een handicap nodig hebben om op de verschillende domeinen van het leven te kunnen participeren. Een getuigenis moet een aanzet zijn om na te denken over de organisatie van ondersteuning van mensen met een handicap.

Praktisch

Wie?

De getuigenissen hebben de bedoeling om te werken rond 'kijk op handicap'. Vanuit een persoonlijk verhaal geven we impliciet de visie van GRIP weer op handicap. Dit is per definitie handicapoverstijgend.

Inhoud:

Over het algemeen vertelt een getuige zijn/haar persoonlijk verhaal. Het spreekt voor zich dat er op vraag kan gesleuteld worden aan de getuigenis.

Duur:

Een getuigenis duurt ongeveer 2 uur. In afstemming kunnen de uren aangepast worden.

Prijs:

Een getuigenis kost 75 euro. Na afloop bezorgen we een factuur met het verschuldigde bedrag. Bij annulatie vragen we een administratieve kost van 35 euro.

Klik hier om jouw getuigenis aan te vragen. Wij ontvangen het ingevulde formulier bij voorkeur een maand op voorhand.

Je krijgt zo snel mogelijk een bericht met daarin de gegevens van de persoon die bij uw organisatie zal komen getuigen. Vervolgens kun je met hem of haar alle nodige afspraken maken.

Nog vragen? Neem dan contact op met Marie Aeles.

Verberg submenu