Disability Studies doen aan onderzoek vanuit een recente kijk op handicap

Visies op handicap Disability Studies doen aan onderzoek  vanuit een recente kijk op handicap

GRIP vindt het noodzakelijk dat Disability Studies in Vlaanderen verder ontwikkeld worden. Wetenschappers die werken vanuit Disability Studies kunnen namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan een meer inclusieve samenleving.

Disability Studies onderzoek benadert handicap ruimer dan vanuit medisch en orthopedagogisch perspectief. Onderzoek is gericht op hoe mensen leven met hun beperkingen, hoe er naar mensen met een handicap gekeken wordt en wat het effect van deze kijk is op het dagelijks leven.

Onderzoeksthema’s

De verschillende levensdomeinen komen aan bod bij Disability Studies. Het onderzoeksdomein focust op sociale, politieke, culturele, economische, juridische, filosofische, historische thema’s met betrekking tot handicap.

Methoden van onderzoek

Niet de cijfers maar de beleving staat centraal. Onderzoek is gebaseerd op hoe iemand het leven met een handicap ervaart in zijn omgeving. Onderzoek gebeurt ondermeer door middel van interviews, groepsdiscussies, analyse van levensverhalen, opstellen van portretten. Verspreiding van onderzoeksresultaten gebeurt niet alleen via tekst. Er kan gebruik gemaakt worden van foto’s, film, tekeningen, poëzie, ...

Ervaringsdeskundigheid

Disability Studies streeft naar een gelijkwaardige dialoog en samenwerking tussen onderzoekers en mensen met een handicap. Ervaringsdeskundigheid wordt erkend als een specifieke vorm van expertise. Mensen met een handicap moeten op alle niveaus aan onderzoek kunnen participeren en dus ook de leiding van een onderzoeksproject kunnen opnemen.

De toekomst van Disability Studies in Vlaanderen

In Vlaanderen zijn er nog heel wat inspanningen nodig. Belangrijk is onder meer dat er een stand van zaken opgemaakt wordt en een structureel kader voor Disability Studies ontwikkeld wordt. Het inzetten van ervaringsdeskundigheid moet uitgewerkt worden.

Lees meer: GRIP werkte in 2015 een standpuntnota disability studies uit.

Gerelateerde artikels

Gelijke kansenbeleid Kijk op Handicap Beeldvorming Tytgat Chocolat: the making of. Een verhaal van gelijke kansen. Tytgat Chocolat: the making of. Een verhaal van gelijke kansen. Na 7 weken Tytgat Chocolat konden we op donderdag 26 oktober het verhaal achter de reeks volgen. 08 nov 2017 / Patrick Vandelanotte Kijk op Handicap Beeldvorming Handiwatch kijkt naar Tytgat Chocolat Handiwatch kijkt naar Tytgat Chocolat Tytgat Chocolat is een fictiereeks die we vanaf begin september zeven weken lang kunnen bekijken op één (VRT). Deze road-movie brengt het verhaal van Jasper die verliefd wordt op Tina. Tina is van Kos ... 01 sep 2017 / Jos Wouters Kijk op Handicap Beeldvorming "Blijf wie je bent" interview "Blijf wie je bent" interview Didier Peleman schreef een prachtig boek met gedichten en korte tekstjes. Voor GRIP is de inhoud heel bekend, want ze sluit heel nauw aan bij onze visie. Maar wat doet dit boek met iemand die niet met ... 06 dec 2016 / Katrijn Ruts Kijk op Handicap Het leven loopt op wieltjes Het leven loopt op wieltjes Zo heet het gloednieuwe boek van Annemie Heselmans. Lees ons interview met haar, over haar boek, de gezondheidszorg, haar Persoonlijke AssistentieBudget,... Op 5 november signeerde zij op de boekenbeu ... 16 nov 2016 / Katrijn Ruts Visies op handicap Debat: levensvragen bij ziekte en handicap Debat: levensvragen bij ziekte en handicap Tijdens het ‘Forum van de patiënt en de mantelzorger’  ging GRIP in debat met medisch ethicus Kristien Hens, ervaringsdeskundige Marleen Billen en Lies Provoost mama van Isaak, een jongen met spina bi ... 26 sep 2016 / Nancy Lievyns Kijk op Handicap Beeldvorming Nieuwe beheersovereenkomst VRT te licht bevonden Nieuwe beheersovereenkomst VRT te licht bevonden Op 21 december 2015 ondertekenden de Minister van Media, Sven Gatz, en de Openbare Omroep de beheersovereenkomst 2016-2020. GRIP nam ze door en stelde vast dat er op vlak van de beeldvorming met betre ... 26 jan 2016 / Nancy Lievyns Visies op handicap Mamma? Een jeugd met een verstandelijk beperkte ouder Mamma? Een jeugd met een verstandelijk beperkte ouder Iris de Groot, Nederlandse illustrator, schreef een stripverhaal over haar jeugd met haar moeder met een verstandelijke beperking. Het is een somber verhaal getekend door eenzaamheid. De mama van Iris ... 11 dec 2015 / Nancy Lievyns Kijk op Handicap Beeldvorming BReeDBeeLD - Media maken in een samenleving vol diversiteit BReeDBeeLD - Media maken in een samenleving vol diversiteit Het steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) ontwikkelde een online tool om mediamakers te helpen producten te maken die een diverse samenleving in beeld brengen. 06 jul 2015 / Nancy Lievyns Kijk op Handicap Beeldvorming Verdient Kevin De Bruyne nu minder supporters? Verdient Kevin De Bruyne nu minder supporters? Met deze tweet werd enkele weken geleden de campagne voor de Special Olympics 2014 in Antwerpen aangekondigd. De European Summer Games, zoals de spelen officieel heten, gaan door van 9 tot 20 septembe ... 20 aug 2014 / Nancy Lievyns
Verberg submenu