Nieuwe kijk. Het kruispuntdenken.

Kijk op Handicap Nieuwe kijk. Het kruispuntdenken.

Vanuit kruispuntdenken of intersectioneel denken worden ons nieuwe inzichten of aandachtspunten aangereikt. 

De manier waarop een samenleving omgaat met mensen met een handicap is sterk afhankelijk van de visie op handicap. Binnen GRIP hebben we daarom veel aandacht voor de 'kijk op handicap'.

We hebben het daarbij over de nood aan een mindshift, een andere kijk op handicap. De medische benadering van handicap dienen we te vervangen door een sociale en mensenrechtenbenadering.

Er doen zich steeds ook nieuwe evoluties voor in verband met de kijk op handicap. Het kruispuntdenken, crip, validisme, inspirational porn… Deze lichten we graag toe in een reeks artikelen onder de noemer Nieuwe Kijk.

Kruispuntdenken

Vanuit kruispuntdenken of intersectioneel denken worden ons nieuwe inzichten of aandachtspunten aangereikt. Kruispuntdenken is een onmisbaar kader voor iedereen die strijdt tegen verschillende vormen van uitsluiting en onderdrukking die gelijktijdig op elkaar inwerken.

Leven op het kruispunt

Mensen zijn niet terug te dringen tot één kenmerk, maar leven met verschillende kenmerken door elkaar. We spreken in die zin van een 'gelaagde identiteit' met verschillende deelidentiteiten. Soms kan het zijn dat twee of meerdere kenmerken elkaar kruisen op een bepaald punt in iemands leven of bestaan. Denk maar aan de kenmerken handicap en inkomen of de kenmerken handicap en (buitenlandse) afkomst. Op deze ‘kruispunten’ kunnen negatieve effecten van bepaalde kernmerken zich versterken: hoe anderen naar die persoon kijken, de vooroordelen en ook de achterstelling of het geweld waarmee de persoon te maken krijgt.

Kruispuntdenken is een benadering die de samenloop van discriminatiegronden en de dynamiek die daaruit vloeit, zichtbaar maakt.

Kimberlé Crenshaw

Kruispuntdenken werd in het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw op een scherpe manier beschreven door de Amerikaanse rechtsgeleerde en burgerrechtenactiviste Kimberlé Crenshaw. Zij legde de nadruk op het punt waar twee of meerdere assen van iemands bestaan elkaar kruisen. Crenshaw beschreef het schoolvoorbeeld van kruispuntdenken: het kruispunt geslacht (sex) en ras (race). Met haar theoretisch werk rond racisme en gendervraagstukken kwam ze tot de concepten van intersectionaliteit, intersectionele gerechtigheid en intersectionele discriminatie.

Kruispuntdenken en sociaal/burgerschapsmodel

Kruispuntdenken behandelde eerst vooral het kruispunt tussen gender en etniciteit. We zien de voorbije jaren dat er toepassingen zijn op veel meer kruispunten. En dus ook kruispunten met handicap, zoals gender en handicap, armoede en handicap, etniciteit en handicap.

Op zich sluit het kruispuntdenken heel goed aan bij het sociaal/burgerschapsmodel over handicap. Uitgangspunt is immers daarbij dat men de persoon met een handicap niet reduceert tot zijn handicap. De handicap is slechts één aspect van de persoon dat best niet overbelicht wordt. Handicap dus naast andere kenmerken, die best ook aan bod kunnen komen. Maar die, zoals kruispuntdenken ons leert, achterstelling kunnen versterken. Als een persoon met een handicap al moeite heeft om een goede job te vinden, dan is de kans groot dat het voor iemand met een handicap én een andere afkomst, dubbel zo moeilijk is.

GRIP zet in op het kruispuntdenken in de eigen werking

Kruispuntdenken blijft best geen louter theoretisch begrip, maar dient te resulteren in kruispuntpraktijken.

GRIP heeft zich hoe dan ook sinds haar ontstaan ingeschreven in een breder mensenrechtenverhaal. Zo hebben we steeds ingezet op samenwerking met andere gelijkekansenorganisaties zoals LEVL, Çavaria en het Netwerk tegen Armoede. De onderkenning van kruispuntdenken betekent een bijkomende motivatie voor deze samenwerkingen.

We vinden het ook noodzakelijk om stil te staan bij kruispuntdenken in de eigen werking. We willen alle personen in specifieke situaties erkennen en actief luisteren naar hoe hun verhaal gaat over het samenspel van verschillende dimensies. In tweede orde behoeden we onszelf voor blinde vlekken in onze eigen organisatie.

 

GRIP zet in op kruispuntdenen door:

  • Uitwerken van interne beleidsnota kruispuntdenken (2021)
  • Interne bespreking over kruispuntdenken, onder meer op de Denkgroep voorjaar 2022
  • Deelname aan de stuurgroep van het project CuHeSa.
  • Deelname aan project “Leven op het kruispunt” en LGTBI
  • Focusgroep en screening binnen GRIP op het kruispunt handicap en LGTBI
  • Verdere samenwerkingen met LEVL, Çavaria, Netwerk tegen Armoede,…
  • Inzet op verband tussen handicap en armoede (doelstelling 4 uit ons meerjarenplan)

Gerelateerde artikels

Kijk op Handicap GRIP gaf advies om te stoppen met Down the road GRIP gaf advies om te stoppen met Down the road Dit is geen inclusieve beeldvorming dus was dit zesde seizoen er beter niet gekomen. 11 nov 2023 / Patrick Vandelanotte Bruispunt: boekvoorstelling OOK WIJ Bruispunt: boekvoorstelling OOK WIJ 26 juni Bruispunt voor inclusie Brugge 02 jun 2023 / Patrick Vandelanotte Boekvoorstelling: OOK WIJ Boekvoorstelling: OOK WIJ 15 jongeren brengen hun stem uit voor inclusie 12 mei 2023 / Patrick Vandelanotte Werk Luisterde jij al naar onze podcast INCLUSIEF WABLIEF? Luisterde jij al naar onze podcast INCLUSIEF WABLIEF? Voor het project www.gavoordiversiteit.be gaat GRIP in gesprek over werken met een arbeidshandicap. Kom zeker eens luisteren naar onze podcast! 08 apr 2022 / Lynn Formesyn Mensenrechten Visies op handicap GRIP presenteert: filmvoorstellingen van 'Defiant Lives' GRIP presenteert: filmvoorstellingen van 'Defiant Lives' Mensen met een handicap strijden om deel te nemen aan de maatschappij. Om dit aan te kaarten, vertoont GRIP  de film 'Defiant Lives'. Dit voorjaar plannen we nieuwe voorstellingen in Kortrijk (29.04) ... 27 mrt 2022 / Patrick Vandelanotte Kijk op Handicap Beeldvorming Handicap in de beheersovereenkomst : een dubbelinterview met Karen Donders en Benjamin Dalle Handicap in de beheersovereenkomst : een dubbelinterview met Karen Donders en Benjamin Dalle 06 okt 2021 / Ans Janssens Kijk op Handicap Beeldvorming Visies op handicap Zelftest Kijk Op Handicap Zelftest Kijk Op Handicap Hoe kijk jij naar personen met een handicap? Doe de test! 08 jul 2021 / Ans Janssens Kijk op Handicap Visies op handicap De modellen van handicap in een notendop De modellen van handicap in een notendop Vijf toonaangevende modellen van handicap en de evolutie die GRIP nastreeft. 07 jul 2021 / Ans Janssens Kijk op Handicap Beeldvorming Handboek mediamakers Handboek mediamakers Een handboek voor mediamakers die personen met een handicap op een correcte manier willen weergeven en betrekken in hun werken. 08 apr 2021 / Ans Janssens Kijk op Handicap Beeldvorming Nieuwe beheersovereenkomst VRT Nieuwe beheersovereenkomst VRT Eindelijk streefcijfers voor mensen met een handicap op het scherm. 11 feb 2021 / Ans Janssens Kijk op Handicap Beeldvorming GRIP bestaat 20 jaar. Maar wat denkt de Vlaming over handicap? GRIP bestaat 20 jaar. Maar wat denkt de Vlaming over handicap? GRIP, de mensenrechtenorganisatie van en voor personen met een handicap in Vlaanderen, is 14 december 2000 opgestart. Naar aanleiding van deze 20ste verjaardag onderzocht GRIP in samenwerking met het ... 14 dec 2020 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Visies op handicap ILGA-conferentie: op het kruispunt LGBTI en leven met een beperking ILGA-conferentie: op het kruispunt LGBTI en leven met een beperking Jezelf zijn, zichtbaar zijn, geconnecteerd zijn 16 dec 2019 / Xavier Deruytter Kijk op Handicap Beeldvorming Waarom er zo weinig personen met een handicap op televisie komen Waarom er zo weinig personen met een handicap op televisie komen Zijn mannen en vrouwen met een beperking niet bekoorlijk genoeg? 29 mrt 2019 / Ann De Martelaer Kijk op Handicap Beeldvorming  Willen we een wereld zonder down ? Willen we een wereld zonder down ? Nood aan een breed maatschappelijk debat 07 nov 2018 / Ann De Martelaer Kijk op Handicap Beeldvorming Focusgroep onderzoekt hoe series zoals Tytgat Chocolat de kijk op personen met een beperking beïnvloeden Focusgroep onderzoekt hoe series zoals Tytgat Chocolat de kijk op personen met een beperking beïnvloeden 24 sep 2018 / Ann De Martelaer Kijk op Handicap Visies op handicap Wat is het verschil tussen inclusie, integratie, segregatie en uitsluiting? Wat is het verschil tussen inclusie, integratie, segregatie en uitsluiting? Lees de visie van GRIP hierover. Met afbeeldingen en in een eenvoudige taal. 06 feb 2018 / Katrijn Ruts Kijk op Handicap Beeldvorming Hopelijk maakt VRT verder werk van een inclusief beleid Hopelijk maakt VRT verder werk van een inclusief beleid We keken naar de eerste uitzending van TABOE en dit is onze reactie 26 jan 2018 Gelijke kansenbeleid Kijk op Handicap Beeldvorming Tytgat Chocolat: the making of. Een verhaal van gelijke kansen. Tytgat Chocolat: the making of. Een verhaal van gelijke kansen. Na 7 weken Tytgat Chocolat konden we op donderdag 26 oktober het verhaal achter de reeks volgen. 08 nov 2017 / Patrick Vandelanotte Visies op handicap Debat: levensvragen bij ziekte en handicap Debat: levensvragen bij ziekte en handicap Tijdens het ‘Forum van de patiënt en de mantelzorger’  ging GRIP in debat met medisch ethicus Kristien Hens, ervaringsdeskundige Marleen Billen en Lies Provoost mama van Isaak, een jongen met spina bi ... 26 sep 2016 / Nancy Lievyns Kijk op Handicap Beeldvorming BReeDBeeLD - Media maken in een samenleving vol diversiteit BReeDBeeLD - Media maken in een samenleving vol diversiteit Het steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) ontwikkelde een online tool om mediamakers te helpen producten te maken die een diverse samenleving in beeld brengen. 06 jul 2015 / Nancy Lievyns Visies op handicap Disability Studies doen aan onderzoek  vanuit een recente kijk op handicap Disability Studies doen aan onderzoek vanuit een recente kijk op handicap GRIP vindt het noodzakelijk dat Disability Studies in Vlaanderen verder ontwikkeld worden. Wetenschappers die werken vanuit Disability Studies kunnen namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan een ... 17 jun 2015 / Nancy Lievyns
Verberg submenu