Het Kinderrechtencomité trekt aan de alarmbel over inclusie

Mensenrechten Het Kinderrechtencomité trekt aan de alarmbel over inclusie

Het VN-comité voor de rechten van het kind vraagt België dringend meer aandacht te hebben voor inclusief onderwijs en deïnstitutionalisering.

Het Kinderrechtencomité publiceerde vorige week haar slotbeschouwingen voor België (en dus ook de deelstaten) over de implementatie van het VN-Kinderrechtenverdrag. Dit Verdrag waarborgt de rechten van het kind. België tekende het Verdrag in 1991. Bij zijn beoordeling van de kinderrechten in België liet het comité zich kritisch uit over o.a. het gemis van een gecoördineerde benadering van kinderen met een handicap. In het onderwijs en vrijetijdsgebeuren uit zich dat nog te vaak in segregatie.

Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, UNICEF Belgium, Kinderrechtencommissariaat, Unia, Myria, Coordination des ONG pour les droits de l'enfant, Défence des Enfants international Belgique, Délégué général aux droits de l'enfant en Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting schreven hun reactie in een gezamenlijk persbericht.

GRIP maakt deel uit van de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen en hecht -vanuit mensenrechten, ervaringsdeskundigheid en kwaliteit van bestaan- extra belang aan de situatie van kinderen en jongeren met een handicap. GRIP schreef mee aan o.a. het hoofdstuk Handicap van het alternatief rapport van de NGO's: over de naleving en de toepassing van de rechten van het Kind in België 2018. In een alternatief rapport geven onafhankelijke organisaties objectieve informatie weer; een stand van zaken. Het Kinderrechtencomité baseert zich voor zijn slotbeschouwingen deels op deze alternatieve rapporten.

Een reeks bezorgdheden

Het Comité gaf, naast beschouwingen over de opsluiting van migrantenkinderen en het hoge niveau van kinderarmoede, zijn reflecties over een inclusief een effectief kosteloos onderwijs. Vlaanderen kreeg een oproep om inclusief onderwijs te voorzien voor alle kinderen (“for all”) met een handicap, onder meer door te zorgen voor voldoende individuele ondersteuning.

De slotbeschouwingen over de situatie van kinderen met een handicap die wachten op een zorgbudget (Persoonlijk Assistentiebudget) zijn onverbloemd en glashelder: er is noodzaak aan een omslag in het beleid. Het Kinderrechtencomité trekt aan de alarmbel over inclusie voor kinderen en jongeren met een handicap. “De wachtlijsten lopen op tot meer dan 10 jaar en de budgetten komen niet tegemoet aan de gestelde noden. Gezinnen worden in Vlaanderen te weinig ondersteund in de zorg voor hun kinderen met een handicap, wat leidt tot een hoge mate van institutionalisering”. Het comité betreurt ook dat het Persoons Volgend Budget (PVB als onderdeel van PVF) voor minderjarigen slechts minimaal vanaf 2020 zal worden doorgevoerd.

Bedenkingen van GRIP

GRIP ziet deze slotbeschouwingen tegelijk als een teken aan de wand voor de implementatie van bepaalde artikels uit het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH); meer bepaald: artikel 19 zelfstandig leven en deel uitmaken van de maatschappij en artikel 24 onderwijs. Volgend jaar zal de Belgische staat zijn rapport indienen over de stand van zaken rond de implementatie van het VRPH. 

Wij hopen dat deze aanbevelingen gehoord worden door politici, (medewerkers van) politieke partijen én beleidsmakers.  Na de verkiezingen van mei 2019 zal er een nieuwe regering aan zet zijn. In de vorming van een nieuwe regering en nieuw bestuursakkoord voor Vlaanderen liggen er opportuniteiten voor een degelijke omslag in het beleid; een omslag naar volwaardige inclusie voor kinderen met een handicap!

Gerelateerde artikels

Kom naar de Freedom Drive! Kom naar de Freedom Drive! Over twee weken is het weer zo ver: honderden voorvechters van een onafhankelijk leven uit heel Europa verzamelen in Brussel: wees erbij! 17 sep 2019 / Katrijn Ruts VN-Verdrag De-institutionalisering: taboe of toekomst? De-institutionalisering: taboe of toekomst? Het is een woord waar veel mensen zich in verslikken, om verschillende redenen. Ook op 22 mei bij Unia. 14 jun 2019 / Katrijn Ruts Mensenrechten Leander niet meer welkom bij jeugdbeweging Leander niet meer welkom bij jeugdbeweging Moeder van jongen met autisme stapt naar UNIA omdat de leiding laat horen dat haar zoon niet verder naar de scouts kan. 06 aug 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Mensenrechten Geweigerd op school: het verhaal van Merel Geweigerd op school: het verhaal van Merel Nog steeds worden leerlingen met Downsyndroom geweigerd in Vlaamse scholen. 30 mrt 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Mensenrechten Vlaanderen schendt het recht op inclusief onderwijs Vlaanderen schendt het recht op inclusief onderwijs 30 mrt 2018 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Bezorgd om de rechten van kinderen met een handicap Bezorgd om de rechten van kinderen met een handicap Op 1 maart verschenen de schaduwrapporten over de rechten van het kind. 09 mrt 2018 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Een stem voor iedereen! Een stem voor iedereen! ENIL Conferentie: Independent Living: A Voice for All’. GRIP woonde deze Europese conferentie bij en schotelt je een aantal inspirerende quotes voor! 17 okt 2017 / Katrijn Ruts Mensenrechten Freedom Drive 2017 in beeld Freedom Drive 2017 in beeld Op 27 september 2017 vond de 8ste Freedom Drive Mars plaats in Brussel. Bekijk de foto's ... en kom ook naar de volgende editie over twee jaar! 09 okt 2017 / Katrijn Ruts Mensenrechten VN-Verdrag Freedom Drive Mars is aangekomen! Freedom Drive Mars is aangekomen! 300 personen met een handicap uit heel Europa hebben deelgenomen aan de 8ste Freedom Drive Mars. Lees het persbericht. 27 sep 2017 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Persbericht GRIP Inclusiespiegel Vlaanderen 2016 Persbericht GRIP Inclusiespiegel Vlaanderen 2016 Cijfers handicap benadrukken strukturele kloof. "Beleid moet in de inclusiespiegel durven kijken". 30 jun 2017 / Katrijn Ruts
Verberg submenu