Het Kinderrechtencomité trekt aan de alarmbel over inclusie

Mensenrechten Het Kinderrechtencomité trekt aan de alarmbel over inclusie

Het VN-comité voor de rechten van het kind vraagt België dringend meer aandacht te hebben voor inclusief onderwijs en deïnstitutionalisering.

Het Kinderrechtencomité publiceerde vorige week haar slotbeschouwingen voor België (en dus ook de deelstaten) over de implementatie van het VN-Kinderrechtenverdrag. Dit Verdrag waarborgt de rechten van het kind. België tekende het Verdrag in 1991. Bij zijn beoordeling van de kinderrechten in België liet het comité zich kritisch uit over o.a. het gemis van een gecoördineerde benadering van kinderen met een handicap. In het onderwijs en vrijetijdsgebeuren uit zich dat nog te vaak in segregatie.

Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, UNICEF Belgium, Kinderrechtencommissariaat, Unia, Myria, Coordination des ONG pour les droits de l'enfant, Défence des Enfants international Belgique, Délégué général aux droits de l'enfant en Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting schreven hun reactie in een gezamenlijk persbericht.

GRIP maakt deel uit van de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen en hecht -vanuit mensenrechten, ervaringsdeskundigheid en kwaliteit van bestaan- extra belang aan de situatie van kinderen en jongeren met een handicap. GRIP schreef mee aan o.a. het hoofdstuk Handicap van het alternatief rapport van de NGO's: over de naleving en de toepassing van de rechten van het Kind in België 2018. In een alternatief rapport geven onafhankelijke organisaties objectieve informatie weer; een stand van zaken. Het Kinderrechtencomité baseert zich voor zijn slotbeschouwingen deels op deze alternatieve rapporten.

Een reeks bezorgdheden

Het Comité gaf, naast beschouwingen over de opsluiting van migrantenkinderen en het hoge niveau van kinderarmoede, zijn reflecties over een inclusief een effectief kosteloos onderwijs. Vlaanderen kreeg een oproep om inclusief onderwijs te voorzien voor alle kinderen (“for all”) met een handicap, onder meer door te zorgen voor voldoende individuele ondersteuning.

De slotbeschouwingen over de situatie van kinderen met een handicap die wachten op een zorgbudget (Persoonlijk Assistentiebudget) zijn onverbloemd en glashelder: er is noodzaak aan een omslag in het beleid. Het Kinderrechtencomité trekt aan de alarmbel over inclusie voor kinderen en jongeren met een handicap. “De wachtlijsten lopen op tot meer dan 10 jaar en de budgetten komen niet tegemoet aan de gestelde noden. Gezinnen worden in Vlaanderen te weinig ondersteund in de zorg voor hun kinderen met een handicap, wat leidt tot een hoge mate van institutionalisering”. Het comité betreurt ook dat het Persoons Volgend Budget (PVB als onderdeel van PVF) voor minderjarigen slechts minimaal vanaf 2020 zal worden doorgevoerd.

Bedenkingen van GRIP

GRIP ziet deze slotbeschouwingen tegelijk als een teken aan de wand voor de implementatie van bepaalde artikels uit het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH); meer bepaald: artikel 19 zelfstandig leven en deel uitmaken van de maatschappij en artikel 24 onderwijs. Volgend jaar zal de Belgische staat zijn rapport indienen over de stand van zaken rond de implementatie van het VRPH. 

Wij hopen dat deze aanbevelingen gehoord worden door politici, (medewerkers van) politieke partijen én beleidsmakers.  Na de verkiezingen van mei 2019 zal er een nieuwe regering aan zet zijn. In de vorming van een nieuwe regering en nieuw bestuursakkoord voor Vlaanderen liggen er opportuniteiten voor een degelijke omslag in het beleid; een omslag naar volwaardige inclusie voor kinderen met een handicap!

Gerelateerde artikels

Mensenrechten Ondersteuning Steun GRIP bij juridische acties Steun GRIP bij juridische acties Vind jij ook dat mensen met een handicap recht hebben op een menswaardig leven en zelf keuzes maken? Ja? Steun onze juridische acties voor het recht op ondersteuning! 13 dec 2022 / Hayat Adahchour Gelijke kansenbeleid Mensenrechten VN-Verdrag Visies op handicap “Na 27 jaar zijn we nog steeds pioniers” “Na 27 jaar zijn we nog steeds pioniers” Persephone: op het kruispunt tussen gender en handicap. 29 nov 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Wonen Ondersteuning 27 september 2022: betogen voor onze rechten! 27 september 2022: betogen voor onze rechten! Morgen is het zo ver! Voor de tiende keer trekt de Freedom Drive door Brussel. Jij komt toch ook? 13 sep 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Kom naar de Freedom Drive 2022 ! Kom naar de Freedom Drive 2022 ! Doe energie en inspiratie op via ontmoetingen, workshops, conferentie en een krachtige optocht voor het recht op een onafhankelijk leven. Elke persoon telt! 16 aug 2022 / Katrijn Ruts Onderwijs Mensenrechten Vlaamse Regering verlaat met het Decreet Leersteun het pad van de echte inclusie Vlaamse Regering verlaat met het Decreet Leersteun het pad van de echte inclusie 11 jul 2022 / Patrick Vandelanotte Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Het nieuwe Vlaams Mensenrechteninstituut van Bart Somers roept vragen op Het nieuwe Vlaams Mensenrechteninstituut van Bart Somers roept vragen op 01 jul 2022 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Ondersteuning Rechters nodig om het recht op ondersteuning te beschermen Rechters nodig om het recht op ondersteuning te beschermen 15 apr 2022 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Themareeks over inclusie Themareeks over inclusie GRIP en HuisvandeMens organiseren een themareeks over inclusie en rechten van personen met een handicap. 08 apr 2022 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Oorlog in Oekraïne: aandacht nodig voor mensen met een handicap Oorlog in Oekraïne: aandacht nodig voor mensen met een handicap Als zelforganisatie van mensen met een handicap is GRIP in het bijzonder bezorgd om de mensen met een handicap in Oekraïne. 06 mrt 2022 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Ondersteuning Op naar de hoorzitting bij de Raad van State! Op naar de hoorzitting bij de Raad van State! De volgende horde in onze juridische actie #neetegennógminder is genomen. Lees hier de laatste update. 09 feb 2022 / Lynn Formesyn Ondersteuning #Neetegennógminder: steun onze juridische actie! #Neetegennógminder: steun onze juridische actie! Geef mensen met een handicap recht van spreken! 29 jun 2021 / Lynn Formesyn Mensenrechten Ondersteuning Stap jij mee met GRIP naar de Raad van State? Stap jij mee met GRIP naar de Raad van State? Mensenrechtenorganisatie GRIP onderzoekt samen met Progress Lawyers Network een stap naar de Raad van State voor de nietigverklaring van een besluit van de Vlaamse Regering dat de rechten van een groe ... 09 jun 2021 / Lynn Formesyn Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Persbericht Inclusie in de Grondwet Persbericht Inclusie in de Grondwet De mensenrechtenorganisatie GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap) roept de volksvertegenwoordigers op om inclusie in te schrijven in de Grondwet. 03 dec 2020 / Patrick Vandelanotte Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Inclusie in de Grondwet Inclusie in de Grondwet Er is nood aan een grondwetswijziging om de rechten van personen met een handicap te waarborgen. 02 dec 2020 / Patrick Vandelanotte Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Studie: Inclusie in de Constitutie Studie: Inclusie in de Constitutie «Art. 22ter. Iedere persoon met een handicap heeft recht op volledige inclusie in de samenleving, met inbegrip van het recht op redelijke aanpassingen. De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoeld ... 02 dec 2020 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Ondersteuning Wachtlijsten voor personen met een handicap: een pure schending van de mensenrechten… maar in Vlaanderen is dat geen probleem dat opgelost moet worden Wachtlijsten voor personen met een handicap: een pure schending van de mensenrechten… maar in Vlaanderen is dat geen probleem dat opgelost moet worden We zeggen het bewust laconiek. Er is weer even aandacht voor de wachtlijsten voor zorg en ondersteuning van personen met een handicap. Vorige week kwam dit aan bod in de coronacommissie van het Vlaams ... 23 sep 2020 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten VN-Verdrag Word vrijwilliger in het Netwerk Mensenrechten Word vrijwilliger in het Netwerk Mensenrechten 23 okt 2019 / Marie Aeles "We have a dream" "We have a dream" 400 mensenrechtenactivisten met een handicap uit heel Europa en zelfs van daarbuiten (Pakistan, Australië, Japan) stonden klaar in het Jubelpark te Brussel. 02 okt 2019 / Katrijn Ruts Kom naar de Freedom Drive! Kom naar de Freedom Drive! Morgen is het weer zo ver: honderden voorvechters van een onafhankelijk leven uit heel Europa verzamelen in Brussel: wees erbij! 17 sep 2019 / Katrijn Ruts VN-Verdrag De-institutionalisering: taboe of toekomst? De-institutionalisering: taboe of toekomst? Het is een woord waar veel mensen zich in verslikken, om verschillende redenen. Ook op 22 mei bij Unia. 14 jun 2019 / Katrijn Ruts Mensenrechten Leander niet meer welkom bij jeugdbeweging Leander niet meer welkom bij jeugdbeweging Moeder van jongen met autisme stapt naar UNIA omdat de leiding laat horen dat haar zoon niet verder naar de scouts kan. 06 aug 2018 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Bezorgd om de rechten van kinderen met een handicap Bezorgd om de rechten van kinderen met een handicap Op 1 maart verschenen de schaduwrapporten over de rechten van het kind. 09 mrt 2018 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Een stem voor iedereen! Een stem voor iedereen! ENIL Conferentie: Independent Living: A Voice for All’. GRIP woonde deze Europese conferentie bij en schotelt je een aantal inspirerende quotes voor! 17 okt 2017 / Katrijn Ruts Mensenrechten Freedom Drive 2017 in beeld Freedom Drive 2017 in beeld Op 27 september 2017 vond de 8ste Freedom Drive Mars plaats in Brussel. Bekijk de foto's ... en kom ook naar de volgende editie over twee jaar! 09 okt 2017 / Katrijn Ruts Mensenrechten VN-Verdrag Freedom Drive Mars is aangekomen! Freedom Drive Mars is aangekomen! 300 personen met een handicap uit heel Europa hebben deelgenomen aan de 8ste Freedom Drive Mars. Lees het persbericht. 27 sep 2017 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Persbericht GRIP Inclusiespiegel Vlaanderen 2016 Persbericht GRIP Inclusiespiegel Vlaanderen 2016 Cijfers handicap benadrukken strukturele kloof. "Beleid moet in de inclusiespiegel durven kijken". 30 jun 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs VN-Verdrag Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? GRIP streeft naar het recht op inclusief onderwijs. Naar aanleiding van een artikel in De Standaard (24 januari) kregen we heel wat reacties van ouders die vinden dat hun kinderen best geholpen worden ... 31 jan 2017 / Patrick Vandelanotte
Verberg submenu