Houd mensen met een handicap uit de armoede

Inkomen Mensenrechten Houd mensen met een handicap uit de armoede

Internationale dag van personen met een handicap: GRIP verwacht maatregelen die de financiële situatie van mensen met een handicap verbeteren.

Op 3 december, de Internationale Dag van Personen met een Handicap, kijkt GRIP uit naar maatregelen die voor een verbetering zorgen in de financiële situatie van personen met een handicap.

Personen met een handicap hebben net als iedereen recht op voldoende inkomen. Groot genoeg om een menswaardig en onafhankelijk leven te leiden en volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Personen met een handicap hebben echter vaak een kwetsbare inkomenssituatie.

Op deze Internationale Dag van Personen met een Handicap hoopt GRIP, de mensenrechtenorganisatie van personen met een handicap in Vlaanderen, dat de politieke verantwoordelijken van dit land de nodige maatregelen nemen om mensen met een handicap uit de armoede te houden.

We zijn dan ook tevreden vandaag in De Standaard te lezen dat Minister Muylle (CD&V) hierover de informateur Paul Magnette (PS) aanspreekt.

3 december: aandacht voor mensenrechten van personen met een handicap

In oktober 1992 keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, een resolutie goed waarin 3 december werd aangeduid als jaarlijkse 'Internationale Dag voor Mensen met een Beperking' (International Day of Persons with Disabilities). Deze dag is door de VN bedoeld als aanmoediging om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een handicap op de agenda te houden.

Armoede en Handicap

Op 3 december worden heel wat activiteiten opgezet in het kader van deze Internationale Dag van Personen met een Handicap.

Een daarvan is een studievoormiddag over de relatie tussen Armoede en Handicap. Dit is een initiatief van FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap en DG Beleidsondersteuning- en coördinatie) in samenwerking met de POD Maatschappelijke Integratie. Op deze studievoormiddag wordt een themaboek voorgesteld dat de financiële situatie van mensen met een handicap in kaart brengt. Onderzoeker Koen Hermans (KU Leuven en LUCAS) verzamelde tel van academische bijdragen die worden gebundeld in het boek. Het boek bevat ook een aantal concrete beleidsaanbevelingen. GRIP sluit zich aan bij deze voorstellen en hoopt dat ze opgenomen worden door de beleidsmakers zodat er een echte verbetering kan komen in de financiële situatie van personen met een handicap.

Voorstellen van GRIP

In 2018 schreef GRIP een standpuntnota over het recht op een menswaardig inkomen. Daarbij formuleerden we gelijkaardige voorstellen:

  • Behoud van de integratietegemoetkoming als je gaat werken
  • Behoud van de inkomensvervangden tegemoetkoming als je deeltijds gaat werken
  • Volledige terugbetaling van de meerkost van de handicap
  • Geen verlaging van de inkomensvervangende tegemoetkoming als je gaat samenwonen met iemand die geen inkomen uit loon heeft
  • Behoud van de inkomensvervangde en integratietegemoetkoming als je gaat samenwonen met iemand die inkomen uit loon heeft
  • Optrekken van de inkomensvervangende tegemoetkoming
  • Optrekken van de ziekte- en invaliditeitsuitkering

Voor meer informatie over de inkomenssituatie van personen met een handicap verwijzen we ook naar de uitgave van GRIP #inclusie#inkomen

 

Gerelateerde artikels

vraag en antwoord: inkomen vraag en antwoord: inkomen Personen met een handicap hebben net als iedereen recht op voldoende inkomen: groot genoeg om een menswaardig en onafhankelijk leven te leiden en volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Person ... 14 nov 2023 / Marie Aeles vraag en antwoorden: mensenrechten vraag en antwoorden: mensenrechten Discriminatie is een onrecht dat we niet mogen toestaan en waar we best tegen optreden. Ook mensen met een handicap hebben vaak met discriminatie te maken. 14 nov 2023 / Marie Aeles Ondersteuning VN-Verdrag Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Nadia en Nabil Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Nadia en Nabil Nadia Hadad en haar assistent Nabil Barssa reflecteren naar aanleiding van de twintigste verjaardag van het Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) over het belang van zelfgestuurde ondersteuning. 15 feb 2021 / Lynn Formesyn Mensenrechten Ondersteuning Wachtlijsten voor personen met een handicap: een pure schending van de mensenrechten… maar in Vlaanderen is dat geen probleem dat opgelost moet worden Wachtlijsten voor personen met een handicap: een pure schending van de mensenrechten… maar in Vlaanderen is dat geen probleem dat opgelost moet worden We zeggen het bewust laconiek. Er is weer even aandacht voor de wachtlijsten voor zorg en ondersteuning van personen met een handicap. Vorige week kwam dit aan bod in de coronacommissie van het Vlaams ... 23 sep 2020 / Patrick Vandelanotte Lies: "Pas toch dat systeem aan!" Lies: "Pas toch dat systeem aan!" Nog steeds ervaren personen met een handicap drempels om te werken en door te groeien in hun loopbaan. Bijvoorbeeld omdat ze (meer) handicapkosten zelf moeten betalen. 07 jan 2019 / Katrijn Ruts Inkomen Meer integratietegemoetkoming Meer integratietegemoetkoming Goed nieuws: er wordt aan de prijs van de liefde gesleuteld. Daardoor krijgen binnenkort 1391mensen eindelijk hun integratietegemoetkoming en zien 1764 mensen de hunne verhoogd. 06 jul 2018 / Katrijn Ruts Inkomen "Ons land is rijk genoeg" "Ons land is rijk genoeg" Opiniestuk van GRIP op sociaal.net: over de prijs van de liefde, van de arbeid, van de handicap. En een oproep... 02 jul 2018 / Katrijn Ruts Inkomen Beeldvorming Rijk worden met een handicap, hoe doe je dat ? Rijk worden met een handicap, hoe doe je dat ? Met deze sensibilisatieactie willen we de gewone man en vrouw in de straat informeren over hoe royaal je met een handicap kan leven. 12 jun 2018 / Ann De Martelaer Inkomen Beeldvorming Rijk worden met een handicap, hoe doe je dat ? Achtergrond informatie Rijk worden met een handicap, hoe doe je dat ? Achtergrond informatie Waarom hebben we dit filmpje gemaakt? 12 jun 2018 / Ann De Martelaer Inkomen Hermi: "Ik roei met de riemen die ik heb..." Hermi: "Ik roei met de riemen die ik heb..." Hermi is 41 jaar en woont alleen. "Ik kan mijn woonkosten bijna niet meer betalen. Ik doe mijn verhaal omdat er iets moet veranderen. Wij verdienen dit niet.” 27 apr 2018 / Katrijn Ruts Inkomen Van een goed loon naar de armoededrempel Van een goed loon naar de armoededrempel Eefje is 40 jaar en woont met haar dochter van 9 jaar in een bescheiden huisje. Door haar ziekte belandde ze van de éne op de andere dag heel dicht bij de armoededrempel. 10 apr 2018 / Katrijn Ruts Onderwijs Mensenrechten Geweigerd op school: het verhaal van Merel Geweigerd op school: het verhaal van Merel Nog steeds worden leerlingen met Downsyndroom geweigerd in Vlaamse scholen. 30 mrt 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Mensenrechten Vlaanderen schendt het recht op inclusief onderwijs Vlaanderen schendt het recht op inclusief onderwijs 30 mrt 2018 / Patrick Vandelanotte Inkomen De prijs van Gerda's handicap De prijs van Gerda's handicap Door alle niet gedekte handicapkosten gaat al het spaargeld en de erfenis van Gerda en haar familie eraan. Hoe moet dat verder gaan? 16 mrt 2018 / Katrijn Ruts Inkomen Onder moeders paraplu Onder moeders paraplu Ben is 38 jaar en woont nog bij zijn ouders. “Ik zou liever op eigen benen staan, maar dat lukt niet. Ik geraak niet aan een vaste job. Met mijn inkomensvervangende tegemoetkoming kom ik niet rond.” 26 feb 2018 / Katrijn Ruts Inkomen Handicap maakt inkomen kwetsbaar Handicap maakt inkomen kwetsbaar “We hebben niets tekort en mogen niet klagen”, zeggen Katleen en Nicolas. Toch hebben ze het duidelijk moeilijker dan hun studiegenoten van vroeger. En dat heeft te maken met de handicap van Katleen. 09 feb 2018 / Katrijn Ruts Inkomen Patrick heeft het niet breed Patrick heeft het niet breed En met hem vele andere mensen met een handicap. 14 jan 2018 / Katrijn Ruts Onderwijs VN-Verdrag Huiswerk niet klaar voor ondersteuning leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs Huiswerk niet klaar voor ondersteuning leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs In De Juristenkrant staat Annelies D’Espallier stil bij de uitspraak van de rechter over het tekort aan ondersteuning voor leerlingen met een visuele handicap en de vraag hoe men, overeenkomstig het V ... 24 okt 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Gelijke kansenbeleid Vlaamse Gemeenschap veroordeeld wegens te weinig GON-begeleiding Vlaamse Gemeenschap veroordeeld wegens te weinig GON-begeleiding De Vlaamse Gemeenschap wordt veroordeeld voor tekort aan GON-begeleiding. 30 jun 2017 / Patrick Vandelanotte Werk Redelijke aanpassingen Aan het werk met een handicap: redelijke aanpassingen op het werk Aan het werk met een handicap: redelijke aanpassingen op het werk Unia biedt brochure aan over redelijke aanpassingen op de werkvloer. 19 feb 2017 / Patrick Vandelanotte Inkomen Inkomensvervangende tegemoetkoming weer even hoog als leefloon... Inkomensvervangende tegemoetkoming weer even hoog als leefloon... vanaf september 2017, met dank aan werkgeversorganisaties en vakbonden. Die hebben rechtgetrokken wat de federale regering niet belangrijk genoeg vond. Ondertussen is er wel 33 miljoen euro bespaard t ... 17 jan 2017 / Katrijn Ruts
Verberg submenu