corona: informatie en links

corona: informatie en links

info over de maatregelen tijdens de coronacrisis

Het coronavirus (COVID-19) en de genomen maatregelen hebben ons dagelijks leven helemaal veranderd.

De overheid en vele organisatie besteden heel wat aandacht aan goede informatie met ook aandacht voor heldere en toegankelijke informatie.

Wie vragen heeft verwijzen we in dit artikel door naar een aantal interessante websites.

 

algemene informatie

Deze websites zorgen voor toegankelijke informatie in heldere taal, met duidelijke pictogrammen of ook in VGT.

Webpagina van het federale crisiscentrum

Informatie in meerdere talen, in Vlaamse Gebarentaal en in duidelijk Nederlands; audio in meerdere talen.

Webpagina van Wablieft

Informatie in duidelijk Nederlands; video en beeldmateriaal in duidelijk Nederlands.

 

Met vragen kun je terecht bij het crisiscentrum van de federale overheid

Infolijn: 800 14 689

Openingsuren: 9u - 18u (7d/7)

Voor alle vragen kun je een bericht sturen naar info-coronavirus@health.fgov.be

 

info over handicap in coronatijden

De verenigingen van personen met een handicap, met elk hun aandachtspunten, bijvoorbeeld:  

Op de website van VFG staat een duidelijk overzicht.

Gezin en Handicap heeft oog voor wat corona betekent voor gezinnen met een handicap.

Bij Ouders voor Inclusie staan suggesties op het vlak van onderwijs.

Op de website van Doof Vlaanderen vind je informatie in VGT.

Voor info over PVB-budget en de inzet van assistenten ga je best zien bij de bijstandsorganisaties. Bijvoorbeeld op de website van Alin troffen we een overzicht.

 

beleid met aandacht voor personen met een handicap

GRIP roept op om bij het nemen van coronamaatregelen zeker ook rekening te houden met de situatie van personen met een handicap. Samen met heel wat verenigingen heeft GRIP de voorbije weken de beleidsmakers daarover aangesproken. Voorop staat om ook in deze crisissituatie de rechten van personen met een handicap te respecteren.

Hoe GRIP het beleid aanspreekt kan je lezen in het artikel Covid-beleid en GRIP.

We verwijzen ook naar het advies dat uitgebracht werd door NOOZO, de Vlaamse adviesraad handicap.

En Handicap en Arbeid roept beleidsmakers en werkgevers op om extra aandacht te hebben voor werkgevers met een handicap of chronische ziekte. 

 

GRIP werkt door

Net als iedereen heeft GRIP de voorbije weken zijn manier van werken volledig moeten aanpassen. De stafmedewerkers telewerken. De vergaderingen met bestuurders en vrijwilligers, de thematische netwerken, doen we nu via zoomsessies. Activiteiten worden afgelast of uitgesteld.

Maar GRIP werkt zeker door om gelijke kansen en gelijke rechten van personen waar te maken. 

Wie contact wil nemen met ons, doet dit best per mail. 

Voor dringende zaken mag je bellen met Patrick Vandelanotte (coördinator van GRIP) op 0496/293111.

 

Gerelateerde artikels

Verberg submenu