10 punten na 10 weken

10 punten na 10 weken

We hebben 10 weken coronabeleid achter de rug. GRIP kijkt er vandaag op terug en trekt 10 lessen voor de toekomst. 

De toekomst begint vandaag

Indien we deze aandachtspunten ter harte nemen kunnen we beter voorbereid zijn bij een toekomstige crisis. Maar laten we niet wachten om ermee aan de slag te gaan. Onze toekomst begint vandaag... 

In onze tekst staan een beperkt aantal aandachtspunten. Uiteraard zijn er nog andere zaken belangrijk.

De eerste weken van de coronamaatregelen verzamelde GRIP signalen over allerlei domeinen, bundelde deze en bezorgde ze aan beleidsmakers. Daarbij kwamen meer en uitgebreider thema’s aan bod. Je kan er hier een zicht op krijgen in ons webartikel van 28 april

Mensenrechtenvisie als begin- en eindpunt

Maatregelen in crisistijd leggen ons veel beperkingen op. Zij moeten proportioneel zijn. Heel wat maatregelen zijn veel ingrijpender voor sommige bevolkingsgroepen dan voor andere. Rekening houden met de specifieke situatie van deze groepen is dus essentieel. Men moet extra waakzaam zijn dat hun mensenrechten worden gerespecteerd.

Bij personen met een handicap moet onder meer worden gewaakt over het recht op ondersteuning en het feit dat zij zich vaak in een sociaal-economisch zwakkere positie bevinden. Leven in de samenleving zorgt ook deels voor andere aandachtspunten dan leven in een instelling.  

Onze 10 aandachtspunten na 10 weken coronabeleid

  1. Beschermingsmateriaal verzekeren waar nodig
  2. Door testen de persoonlijke ondersteuning veilig stellen
  3. Persoonsgebonden ondersteuning en assistentie laten doorlopen
  4. Openbare dienstverlening bruikbaar houden voor iedereen
  5. Verregaande / verdergaande institutionalisering en isolatie tegengaan
  6. Innoveren in besluitvorming om de samenleving te versterken
  7. Crisis aangrijpen om oude formules te hervormen naar betere systemen
  8. Richtlijnen voor het recht op medische behandeling en levensreddende interventies verfijnen
  9. Gespecialiseerde middenveldorganisaties prioritair betrekken
  10. Expertgroepen die de overheid adviseren evenwichtig samenstellen

Nieuwsgierig geworden? Lees er meer over in onze volledige tekst (7 pagina's):

Crisis aangrijpen om inclusieve samenleving te maken

Een inclusief crisisbeleid neemt de mensenrechten als begin- en eindpunt. Beginpunt omdat ook in volle crisisperiode maatregelen niet mogen leiden tot mensenrechtenschendingen. Eindpunt omdat we door een inclusief crisisbeleid een crisis kunnen aangrijpen om noodzakelijke veranderingen ten goede door te voeren. Een inclusief crisisbeleid kan het effect hebben dat de kloven in de samenleving worden dichtgereden in plaats van vergroot. 

Een inclusieve samenleving betekent dat met iedereen rekening gehouden wordt. Het betekent dat ook de perspectieven van minderheden aanwezig zijn. Het betekent dat er extra aandacht moet gaan naar wie extra noden heeft om te kunnen participeren om zijn of haar rechten op te nemen.

Door deze principes ten volle op te nemen in de besluitvorming voor het aanpakken van de crisis, kunnen we versneld werk maken van die inclusieve samenleving. Waar wachten we nog op?

Gerelateerde artikels

Verberg submenu