Nieuwe beheersovereenkomst VRT

Kijk op Handicap Beeldvorming Nieuwe beheersovereenkomst VRT

Eindelijk streefcijfers voor mensen met een handicap op het scherm.

Eind 2020 sloot de Vlaamse Regering de nieuwe beheersovereenkomst af met de VRT. Het document toont ambitie in verband met de beeldvorming van personen met een handicap. Vooral het streefcijfer schermzichtbaarheid is een grote stap vooruit waarop GRIP zelf ook had aangedrongen.

Beheersovereenkomst 2021-2025

Op 10 december 2020 ondertekenden Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) en Frederik Delaplace en Luc Van den Brande, respectievelijk CEO en voorzitter van de raad van bestuur van de VRT, de nieuwe beheersovereenkomst tussen Vlaanderen en de openbare omroep. Deze overeenkomst legt voor de komende vijf jaar vast aan welke afspraken de VRT zich moet houden om financiële middelen te ontvangen van de Vlaamse overheid.

De openbare omroep van en voor iedereen

Op meerdere plekken in de beheersovereenkomst meldt de VRT de publieke omroep te willen zijn voor alle Vlamingen. Ze wil de hele Vlaamse bevolking informeren, inspireren, onderling verbinden en met een relevant aanbod bijdragen aan het brede maatschappelijke debat. De VRT wil iedereen bereiken en de Vlaamse samenleving in al haar verscheidenheid weergeven. 

Bijzondere aandacht gaat daarbij ook uit naar de schermaanwezigheid van mensen met een handicap. Zo wordt (voor het eerst) voor de kwantitatieve weergave van personen met een handicap in het intern en extern geproduceerde video-aanbod een streefcijfer gehanteerd van 2%. De realisatie daarvan wil men nagaan aan de hand van representatieve steekproeven.

Ook over de kwalitatieve weergave van personen met een handicap doet de beheersovereenkomst enkele uitspraken. Zo zegt de VRT, net als in de vorige beheersovereenkomst, met ambitie te willen inzetten op een representatieve en genuanceerde beeldvorming in haar aanbod. (Onder meer) personen met een handicap zullen meer inclusief worden afgebeeld en niet slechts in functie van dit aspect van hun leven. 

Streefcijfers schermzichtbaarheid check!

In de beheersovereenkomst vormen streefcijfers schermzichtbaarheid voor het aantal vrouwen en nieuwe Vlamingen dat de VRT zeker in haar aanbod wil weergeven al jaren een constante. Ook voor personen met een handicap is voldoende worden afgebeeld in de media belangrijk om als groep gekend en erkend te worden in de samenleving. Toch werd tot op heden voor deze laag uit de bevolking geen streefcijfer gehanteerd.

Het percentage waarmee personen met een handicap op de VRT-kanalen aan bod komen, lag tot recent dan ook erg laag, namelijk rond de 1%, daar waar personen met een handicap meer dan 10% van de Vlaamse bevolking uitmaken. Wel steeg dit percentage het laatste jaar naar 1,5%. Dit toont aan dat de inspanningen van de VRT op vlak van diversiteit lonen en verbetering mogelijk is.

Streefcijfers zijn vrijblijvend van aard en het niet behalen ervan door een organisatie gaat, in tegenstelling tot bij quota’s, niet gepaard met sancties. Echter, ze helpen wel doelstellingen te concretiseren, objectiveren en toestanden te vergelijken op basis waarvan optimalisatie bekeken kan worden. GRIP pleitte de voorbije jaren dan ook voor de opname van een streefcijfer van 2% voor de schermweergave van personen met een handicap bij de VRT. Dit gebeurde onder meer via een adviesnota, diverse gesprekken met het kabinet van minister Dalle en een hoorzitting in het Vlaams parlement. Dat de beheersovereenkomst nu dit streefcijfer opneemt ziet GRIP als een belangrijke stap vooruit. 

Een inclusieve weergave en samenwerking met het veld

Ook de melding in de beheersovereenkomst dat de VRT met ambitie zal inzetten op een inclusieve beeldvorming van personen met een handicap ligt in lijn met de wensen van GRIP.  Dat de omroep ten slotte verder wil samenwerken met expertorganisaties om haar doelstellingen rond diversiteit te realiseren, vindt GRIP zowel zinvol als noodzakelijk.

Conclusie

De nieuwe beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse overheid getuigt van ambitie en goede intentie wat betreft de beeldvorming van personen met een handicap. Zowel voor de kwantitatieve als kwalitatieve weergave van deze bevolkingsgroep bevat het document duidelijke doelstellingen. Er ligt werk op de planken om deze doelstellingen uit te voeren en we kunnen wel nog enkele kanttekeningen maken. Maar bij deze beheersovereenkomst zijn we vooral trots op onze openbare omroep en zeggen we: VRT, chapeau!

 

Lees hier de beheersovereenkomst 2021-2025.

 

Gerelateerde artikels

Werk Luisterde jij al naar onze podcast INCLUSIEF WABLIEF? Luisterde jij al naar onze podcast INCLUSIEF WABLIEF? Voor het project www.gavoordiversiteit.be gaat GRIP in gesprek over werken met een arbeidshandicap. Kom zeker eens luisteren naar onze podcast! 08 apr 2022 / Lynn Formesyn Mensenrechten Visies op handicap GRIP presenteert: filmvoorstellingen van 'Defiant Lives' GRIP presenteert: filmvoorstellingen van 'Defiant Lives' Mensen met een handicap strijden om deel te nemen aan de maatschappij. Om dit aan te kaarten, vertoont GRIP  de film 'Defiant Lives'. Dit voorjaar plannen we nieuwe voorstellingen in Kortrijk (29.04) ... 27 mrt 2022 / Patrick Vandelanotte Kijk op Handicap Beeldvorming Handicap in de beheersovereenkomst : een dubbelinterview met Karen Donders en Benjamin Dalle Handicap in de beheersovereenkomst : een dubbelinterview met Karen Donders en Benjamin Dalle 06 okt 2021 / Ans Janssens Kijk op Handicap Beeldvorming Visies op handicap Zelftest Kijk Op Handicap Zelftest Kijk Op Handicap Hoe kijk jij naar personen met een handicap? Doe de test! 08 jul 2021 / Ans Janssens Kijk op Handicap Visies op handicap De modellen van handicap in een notendop De modellen van handicap in een notendop Vijf toonaangevende modellen van handicap en de evolutie die GRIP nastreeft. 07 jul 2021 / Ans Janssens Kijk op Handicap Beeldvorming Handboek mediamakers Handboek mediamakers Een handboek voor mediamakers die personen met een handicap op een correcte manier willen weergeven en betrekken in hun werken. 08 apr 2021 / Ans Janssens Kijk op Handicap Beeldvorming GRIP bestaat 20 jaar. Maar wat denkt de Vlaming over handicap? GRIP bestaat 20 jaar. Maar wat denkt de Vlaming over handicap? GRIP, de mensenrechtenorganisatie van en voor personen met een handicap in Vlaanderen, is 14 december 2000 opgestart. Naar aanleiding van deze 20ste verjaardag onderzocht GRIP in samenwerking met het ... 14 dec 2020 / Patrick Vandelanotte Kijk op Handicap Beeldvorming GRIP opent het Disability Film Festival GRIP opent het Disability Film Festival DisABILITY Filmfestival in Leuven: Ways of belonging 21 feb 2020 / Xavier Deruytter Mensenrechten Visies op handicap ILGA-conferentie: op het kruispunt LGBTI en leven met een beperking ILGA-conferentie: op het kruispunt LGBTI en leven met een beperking Jezelf zijn, zichtbaar zijn, geconnecteerd zijn 16 dec 2019 / Xavier Deruytter Beeldvorming Wij keken naar Down the road Wij keken naar Down the road Vlaanderen keek massaal naar de acht afleveringen van de tweede editie van ‘Down the road’, waarbij Dieter Coppens met zes mensen met het syndroom van Down een road- trip maakte doorheen Zuid – Afrika ... 20 jun 2019 / Ann De Martelaer Kijk op Handicap Beeldvorming Waarom er zo weinig personen met een handicap op televisie komen Waarom er zo weinig personen met een handicap op televisie komen Zijn mannen en vrouwen met een beperking niet bekoorlijk genoeg? 29 mrt 2019 / Ann De Martelaer Beeldvorming Want, is een man zonder rolstoel dan zoveel gemakkelijker? Want, is een man zonder rolstoel dan zoveel gemakkelijker? Diversiteit in onze samenleving is een feit, maar de beelden die in de media gebruikt worden zijn nog zelden divers. 19 feb 2019 / Ann De Martelaer Arthurs initiatieven voor personen met een beperking Arthurs initiatieven voor personen met een beperking Arthur Meurrens heeft heel zijn leven zich ingezet voor personen met een beperking. Hij was één van de eerste Belgen die opkwam voor voorbehouden parkeerplaatsen. 13 feb 2019 Kijk op Handicap Beeldvorming  Willen we een wereld zonder down ? Willen we een wereld zonder down ? Nood aan een breed maatschappelijk debat 07 nov 2018 / Ann De Martelaer Kijk op Handicap Beeldvorming Focusgroep onderzoekt hoe series zoals Tytgat Chocolat de kijk op personen met een beperking beïnvloeden Focusgroep onderzoekt hoe series zoals Tytgat Chocolat de kijk op personen met een beperking beïnvloeden 24 sep 2018 / Ann De Martelaer Beeldvorming Onderzoek Tina Goethals als handleiding voor Handiwatch Onderzoek Tina Goethals als handleiding voor Handiwatch Op www.handiwatch.be   ‘kijken’ en ‘schrijven ‘ we over de beeldvorming van handicap in de media. 17 mei 2018 / Ann De Martelaer Kijk op Handicap Beeldvorming Beeldvorming van personen met een beperking in de media: framing analyse Beeldvorming van personen met een beperking in de media: framing analyse Deze GRIP-nota geeft de resultaten weer over onderzoek naar de bestaande beelden over personen met een beperking in de Vlaamse media. Deze nota werd opgesteld door Dr. Tina Goethals, werkzaam aan de V ... 17 mei 2018 / Ann De Martelaer Kijk op Handicap Ouders van kinderen met Downsyndroom tonen hun fierheid met een tattoo Ouders van kinderen met Downsyndroom tonen hun fierheid met een tattoo 17 mrt 2018 / Patrick Vandelanotte Kijk op Handicap Beeldvorming "The Grown Ups"  Disability Filmfestival Leuven         "The Grown Ups" Disability Filmfestival Leuven Een boeiende film over mensen die hun plaats zoeken in de maatschappij en wat dit voor hen betekent. 07 feb 2018 / Ann De Martelaer Kijk op Handicap Visies op handicap Wat is het verschil tussen inclusie, integratie, segregatie en uitsluiting? Wat is het verschil tussen inclusie, integratie, segregatie en uitsluiting? Lees de visie van GRIP hierover. Met afbeeldingen en in een eenvoudige taal. 06 feb 2018 / Katrijn Ruts Kijk op Handicap Beeldvorming Hopelijk maakt VRT verder werk van een inclusief beleid Hopelijk maakt VRT verder werk van een inclusief beleid We keken naar de eerste uitzending van TABOE en dit is onze reactie 26 jan 2018 Gelijke kansenbeleid Kijk op Handicap Beeldvorming Tytgat Chocolat: the making of. Een verhaal van gelijke kansen. Tytgat Chocolat: the making of. Een verhaal van gelijke kansen. Na 7 weken Tytgat Chocolat konden we op donderdag 26 oktober het verhaal achter de reeks volgen. 08 nov 2017 / Patrick Vandelanotte Kijk op Handicap Beeldvorming Handiwatch kijkt naar Tytgat Chocolat Handiwatch kijkt naar Tytgat Chocolat Tytgat Chocolat is een fictiereeks die we vanaf begin september zeven weken lang kunnen bekijken op één (VRT). Deze road-movie brengt het verhaal van Jasper die verliefd wordt op Tina. Tina is van Kos ... 01 sep 2017 / Jos Wouters Kijk op Handicap Beeldvorming "Blijf wie je bent" interview "Blijf wie je bent" interview Didier Peleman schreef een prachtig boek met gedichten en korte tekstjes. Voor GRIP is de inhoud heel bekend, want ze sluit heel nauw aan bij onze visie. Maar wat doet dit boek met iemand die niet met ... 06 dec 2016 / Katrijn Ruts Kijk op Handicap Het leven loopt op wieltjes Het leven loopt op wieltjes Zo heet het gloednieuwe boek van Annemie Heselmans. Lees ons interview met haar, over haar boek, de gezondheidszorg, haar Persoonlijke AssistentieBudget,... Op 5 november signeerde zij op de boekenbeu ... 16 nov 2016 / Katrijn Ruts Kijk op Handicap Beeldvorming Nieuwe beheersovereenkomst VRT te licht bevonden Nieuwe beheersovereenkomst VRT te licht bevonden Op 21 december 2015 ondertekenden de Minister van Media, Sven Gatz, en de Openbare Omroep de beheersovereenkomst 2016-2020. GRIP nam ze door en stelde vast dat er op vlak van de beeldvorming met betre ... 26 jan 2016 / Nancy Lievyns Kijk op Handicap Beeldvorming BReeDBeeLD - Media maken in een samenleving vol diversiteit BReeDBeeLD - Media maken in een samenleving vol diversiteit Het steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) ontwikkelde een online tool om mediamakers te helpen producten te maken die een diverse samenleving in beeld brengen. 06 jul 2015 / Nancy Lievyns Visies op handicap Disability Studies doen aan onderzoek  vanuit een recente kijk op handicap Disability Studies doen aan onderzoek vanuit een recente kijk op handicap GRIP vindt het noodzakelijk dat Disability Studies in Vlaanderen verder ontwikkeld worden. Wetenschappers die werken vanuit Disability Studies kunnen namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan een ... 17 jun 2015 / Nancy Lievyns Kijk op Handicap Beeldvorming Verdient Kevin De Bruyne nu minder supporters? Verdient Kevin De Bruyne nu minder supporters? Met deze tweet werd enkele weken geleden de campagne voor de Special Olympics 2014 in Antwerpen aangekondigd. De European Summer Games, zoals de spelen officieel heten, gaan door van 9 tot 20 septembe ... 20 aug 2014 / Nancy Lievyns
Verberg submenu