Freedom Drive Mars is aangekomen!

Mensenrechten VN-Verdrag Freedom Drive Mars is aangekomen!

300 personen met een handicap uit heel Europa hebben deelgenomen aan de 8ste Freedom Drive Mars. Lees het persbericht. 

Een bonte stoet van mensen uit 22 landen trok door Brussel, van het Europees Parlement naar het Jubelpark. De Freedom Drivers vroegen hiermee aandacht voor het recht op een onafhankelijk leven. In de namiddag had er nog een conferentie plaats over het thema 'Onafhankelijk Leven: een stem voor iedereen'.

Hieronder vind je het persbericht van ENIL, dat we vertaalden naar het Nederlands.

Personen met een handicap eisen hun recht op een onafhankelijk leven op in Brussel

Van 24-28 september komen meer dan 300 personen met een handicap en bondgenoten vanuit heel Europa samen in Brussel. Tijdens de “Freedom Drive” vragen ze aandacht voor het recht van personen met een handicap op een onafhankelijk leven.

De Freedom Drive wordt om de 2 jaar georganiseerd door het European Network on Independent Living (ENIL). De deelnemers ontmoeten leden van het Europees Parlement om mensenrechtenthema’s te bespreken, wisselen kennis, ervaringen en ideeën uit met andere mensenrechtenactivisten met een handicap uit heel Europa.

Optocht

Vandaag, woensdag 27 september, stappen de Freedom Drivers in een Mars van het Europees Parlement naar de Europese Commissie. Met deze betoging willen de Freedom Drivers aan de beleidsmakers van Europa en de verschillende Europese landen duidelijk maken dat mensenrechten universeel zijn en dus ook gelden voor personen met een handicap, die als volwaardige burgers recht hebben op een onafhankelijk leven.

“The Freedom Drive march is a way for disabled people to make ourselves visible to European decision makers and insure that our rights and issues are taken seriously”, stelt Zara Todd, nieuwe directeur van ENIL. 
(Nederlands: “Met de Freedom Drive Mars maken we ons zichtbaarder bij de Europese beleidsmakers. We willen dat onze rechten en thema’s ernstig worden genomen”)

We zijn nog niet thuis

In alle landen van Europa worden personen met een handicap nog vaak geconfronteerd met achterstelling, ongelijke kansen of discriminatie. Nochtans bestaat het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH) reeds 10 jaar en is het door bijna alle Europese landen geratificeerd. Maar de regelgeving en praktijken in de landen zijn vaak nog niet aangepast aan de inhoud van het VN-Verdrag.

Van instituten naar inclusie

Een van de belangrijkste eisen van de Freedom Drive is dat EU fondsen en overheidsmiddelen van de EU-landen geïnvesteerd moeten worden in persoonlijke assistentie en het wegwerken van drempels om in de maatschappij te leven en mee te doen, in plaats van in instellingen.

In een recente reeks algemene richtlijnen benadrukt het VN-Comité in Genève: “er mogen geen nieuwe instellingen worden gebouwd, noch mogen bestaande instellingen worden uitgebreid of gerenoveerd uitgezonderd dringende maatregelen om de veiligheid van de huidige bewoners te garanderen”. Tot nu toe blijven verschillende EU lidstaten of regio’s echter nog investeren in infrastructuur voor collectieve instellingen.

Nadia Hadad, woordvoerster ENIL: “Een recent voorbeeld is de geplande investering van 63 miljoen euro in verzorgingsinstellingen in Wallonië . Ook in Vlaanderen blijft de overheid via de VIPA-fondsen nieuwe instellingen bouwen, zelfs voor kinderen. De gemiddelde wachttijd voor persoonlijke assistentie zodat kinderen in het gezin zelf kunnen worden ondersteund is nochtans 6 keer langer (5 jaar wachten) dan de gemiddelde wachttijd voor een internaat of semi-internaat (9 maanden).

Daardoor dreigen nog steeds nieuwe mensen in instellingen terecht te komen. We moeten juist dringend en heel sterk gaan inzetten op de alternatieven voor instituten zoals persoonlijke assistentie en betaalbare en toegankelijke woningen.”

Meer informatie:

  • Nadia Hadad, woordvoerster ENIL en expert VN-Verdrag GRIP
  • Luc Demarez, voorzitter GRIP
  • Katrijn Ruts (GRIP) voor getuigenissen en buitenlandse woordvoerders

GRIP is de mensenrechtenorganisatie van personen met een handicap in Vlaanderen. GRIP is lidorganisatie van ENIL. 

ENIL is een Europees Netwerk van personen met een handicap en hun bondgenoten zonder handicap die ijveren voor het recht op een onafhankelijk leven. ENIL stelt dat personen met een handicap in staat zijn om net als personen zonder handicap te leven volgens hun eigen keuzes, wanneer zij de nodige ondersteuning hebben.

Belangrijkste eisen van ENIL zijn onder meer dat:

  • EU-fondsen geïnvesteerd worden in persoonlijke assistentie in plaats van collectieve instellingen voor personen met een handicap.
  • openbare diensten (zoals openbaar vervoer) voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor personen met een handicap
  • onderwijssystemen helemaal inclusief worden
  • Iedereen gelijke toegang krijgt tot jobs die overeenstemmen met opleiding en vaardigheden

Na de Freedom Drive Mars is er een conferentie met focus op het recht op onafhankelijk leven voor kinderen en jongeren met een handicap. Dit gaat door in het Engels en wordt geopend door Marianne Thyssen, Eurocommissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Competenties en Mobiliteit op de Arbeidsmarkt.

Gerelateerde artikels

Mensenrechten Ondersteuning Steun GRIP bij juridische acties Steun GRIP bij juridische acties Vind jij ook dat mensen met een handicap recht hebben op een menswaardig leven en zelf keuzes maken? Ja? Steun onze juridische acties voor het recht op ondersteuning! 13 dec 2022 / Hayat Adahchour Gelijke kansenbeleid Mensenrechten VN-Verdrag Visies op handicap “Na 27 jaar zijn we nog steeds pioniers” “Na 27 jaar zijn we nog steeds pioniers” Persephone: op het kruispunt tussen gender en handicap. 29 nov 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Wonen Ondersteuning 27 september 2022: betogen voor onze rechten! 27 september 2022: betogen voor onze rechten! Morgen is het zo ver! Voor de tiende keer trekt de Freedom Drive door Brussel. Jij komt toch ook? 13 sep 2022 / Katrijn Ruts Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag Kom naar de Freedom Drive 2022 ! Kom naar de Freedom Drive 2022 ! Doe energie en inspiratie op via ontmoetingen, workshops, conferentie en een krachtige optocht voor het recht op een onafhankelijk leven. Elke persoon telt! 16 aug 2022 / Katrijn Ruts Onderwijs Mensenrechten Vlaamse Regering verlaat met het Decreet Leersteun het pad van de echte inclusie Vlaamse Regering verlaat met het Decreet Leersteun het pad van de echte inclusie 11 jul 2022 / Patrick Vandelanotte Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Het nieuwe Vlaams Mensenrechteninstituut van Bart Somers roept vragen op Het nieuwe Vlaams Mensenrechteninstituut van Bart Somers roept vragen op 01 jul 2022 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Ondersteuning Rechters nodig om het recht op ondersteuning te beschermen Rechters nodig om het recht op ondersteuning te beschermen 15 apr 2022 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Themareeks over inclusie Themareeks over inclusie GRIP en HuisvandeMens organiseren een themareeks over inclusie en rechten van personen met een handicap. 08 apr 2022 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Oorlog in Oekraïne: aandacht nodig voor mensen met een handicap Oorlog in Oekraïne: aandacht nodig voor mensen met een handicap Als zelforganisatie van mensen met een handicap is GRIP in het bijzonder bezorgd om de mensen met een handicap in Oekraïne. 06 mrt 2022 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Ondersteuning Op naar de hoorzitting bij de Raad van State! Op naar de hoorzitting bij de Raad van State! De volgende horde in onze juridische actie #neetegennógminder is genomen. Lees hier de laatste update. 09 feb 2022 / Lynn Formesyn Ondersteuning #Neetegennógminder: steun onze juridische actie! #Neetegennógminder: steun onze juridische actie! Geef mensen met een handicap recht van spreken! 29 jun 2021 / Lynn Formesyn Mensenrechten Ondersteuning Stap jij mee met GRIP naar de Raad van State? Stap jij mee met GRIP naar de Raad van State? Mensenrechtenorganisatie GRIP onderzoekt samen met Progress Lawyers Network een stap naar de Raad van State voor de nietigverklaring van een besluit van de Vlaamse Regering dat de rechten van een groe ... 09 jun 2021 / Lynn Formesyn Ondersteuning VN-Verdrag Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Nadia en Nabil Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Nadia en Nabil Nadia Hadad en haar assistent Nabil Barssa reflecteren naar aanleiding van de twintigste verjaardag van het Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) over het belang van zelfgestuurde ondersteuning. 15 feb 2021 / Lynn Formesyn VN-Verdrag Mijn handicap, mijn rechten! Omdat we geen tweederangsburgers zijn. Mijn handicap, mijn rechten! Omdat we geen tweederangsburgers zijn. 20 jaar GRIP in 2020. We duiken maandelijks in ons rijke archief en brengen voorbije acties en campagnes terug onder de aandacht. Op 3 december 2013, Internationale Dag voor Mensen met een Handicap ... 19 dec 2020 / Marie Aeles Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Persbericht Inclusie in de Grondwet Persbericht Inclusie in de Grondwet De mensenrechtenorganisatie GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap) roept de volksvertegenwoordigers op om inclusie in te schrijven in de Grondwet. 03 dec 2020 / Patrick Vandelanotte Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Inclusie in de Grondwet Inclusie in de Grondwet Er is nood aan een grondwetswijziging om de rechten van personen met een handicap te waarborgen. 02 dec 2020 / Patrick Vandelanotte Gelijke kansenbeleid Mensenrechten Studie: Inclusie in de Constitutie Studie: Inclusie in de Constitutie «Art. 22ter. Iedere persoon met een handicap heeft recht op volledige inclusie in de samenleving, met inbegrip van het recht op redelijke aanpassingen. De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoeld ... 02 dec 2020 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Ondersteuning Wachtlijsten voor personen met een handicap: een pure schending van de mensenrechten… maar in Vlaanderen is dat geen probleem dat opgelost moet worden Wachtlijsten voor personen met een handicap: een pure schending van de mensenrechten… maar in Vlaanderen is dat geen probleem dat opgelost moet worden We zeggen het bewust laconiek. Er is weer even aandacht voor de wachtlijsten voor zorg en ondersteuning van personen met een handicap. Vorige week kwam dit aan bod in de coronacommissie van het Vlaams ... 23 sep 2020 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten VN-Verdrag Word vrijwilliger in het Netwerk Mensenrechten Word vrijwilliger in het Netwerk Mensenrechten 23 okt 2019 / Marie Aeles "We have a dream" "We have a dream" 400 mensenrechtenactivisten met een handicap uit heel Europa en zelfs van daarbuiten (Pakistan, Australië, Japan) stonden klaar in het Jubelpark te Brussel. 02 okt 2019 / Katrijn Ruts Kom naar de Freedom Drive! Kom naar de Freedom Drive! Morgen is het weer zo ver: honderden voorvechters van een onafhankelijk leven uit heel Europa verzamelen in Brussel: wees erbij! 17 sep 2019 / Katrijn Ruts Wonen VN-Verdrag 10 punten om te respecteren 10 punten om te respecteren Het recht om te wonen en leven in de maatschappij en voldoende ondersteund worden: hoe kan men dit waarmaken? 01 jul 2019 / Katrijn Ruts VN-Verdrag De-institutionalisering: taboe of toekomst? De-institutionalisering: taboe of toekomst? Het is een woord waar veel mensen zich in verslikken, om verschillende redenen. Ook op 22 mei bij Unia. 14 jun 2019 / Katrijn Ruts Mensenrechten VN-Verdrag Het VN-Comité publiceerde zijn vragenlijst voor België Het VN-Comité publiceerde zijn vragenlijst voor België VN stelt kritische vragen over inclusie in Vlaanderen 04 jun 2019 / Xavier Deruytter Mensenrechten VN-Verdrag GRIP overlegt met VN-Comité in Genève GRIP overlegt met VN-Comité in Genève Op vrijdag 29 maart 2019 kaartte GRIP een aantal pijnpunten aan over het VN-Verdrag handicap. 18 apr 2019 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Het Kinderrechtencomité trekt aan de alarmbel over inclusie Het Kinderrechtencomité trekt aan de alarmbel over inclusie Het VN-comité voor de rechten van het kind vraagt België dringend meer aandacht te hebben voor inclusief onderwijs en deïnstitutionalisering. 11 feb 2019 / Xavier Deruytter Mensenrechten VN-Verdrag Opleiding voor (mensenrechten)activisten Opleiding voor (mensenrechten)activisten Binnenkort start weer een training ‘Leren organiseren voor sociale verandering’. Wat, waar, hoe? We interviewden Roel Stynen van organisator Tractie. 12 nov 2018 / Katrijn Ruts Mensenrechten Leander niet meer welkom bij jeugdbeweging Leander niet meer welkom bij jeugdbeweging Moeder van jongen met autisme stapt naar UNIA omdat de leiding laat horen dat haar zoon niet verder naar de scouts kan. 06 aug 2018 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Bezorgd om de rechten van kinderen met een handicap Bezorgd om de rechten van kinderen met een handicap Op 1 maart verschenen de schaduwrapporten over de rechten van het kind. 09 mrt 2018 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Een stem voor iedereen! Een stem voor iedereen! ENIL Conferentie: Independent Living: A Voice for All’. GRIP woonde deze Europese conferentie bij en schotelt je een aantal inspirerende quotes voor! 17 okt 2017 / Katrijn Ruts Mensenrechten Freedom Drive 2017 in beeld Freedom Drive 2017 in beeld Op 27 september 2017 vond de 8ste Freedom Drive Mars plaats in Brussel. Bekijk de foto's ... en kom ook naar de volgende editie over twee jaar! 09 okt 2017 / Katrijn Ruts Wonen VN-Verdrag "Stop het institutionaliseren van mensen met een handicap." "Stop het institutionaliseren van mensen met een handicap." Persbericht GRIP: Richtlijnen Verenigde Naties noodzaken ander handicapbeleid. De Verenigde Naties hebben op 27 augustus 2017 een reeks historische richtlijnen uitgevaardigd voor de uitvoering van ... 14 sep 2017 / Katrijn Ruts Gelijke kansenbeleid Persbericht GRIP Inclusiespiegel Vlaanderen 2016 Persbericht GRIP Inclusiespiegel Vlaanderen 2016 Cijfers handicap benadrukken strukturele kloof. "Beleid moet in de inclusiespiegel durven kijken". 30 jun 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs VN-Verdrag Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? GRIP streeft naar het recht op inclusief onderwijs. Naar aanleiding van een artikel in De Standaard (24 januari) kregen we heel wat reacties van ouders die vinden dat hun kinderen best geholpen worden ... 31 jan 2017 / Patrick Vandelanotte Gelijke kansenbeleid VN-Verdrag Slechte cijfers zetten domper op 10 jaar VN-Verdrag Slechte cijfers zetten domper op 10 jaar VN-Verdrag Het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap blaast op 13 december 2016 10 kaarsjes uit. Maar op die 10 jaar zijn de rechten van personen met een handicap er niet op vooruit gegaan, ... 12 dec 2016 / Katrijn Ruts VN-Verdrag Brochure "JA zeggen, JA doen" Brochure "JA zeggen, JA doen" De GRIP brochure "JA zeggen, JA doen": een reisgids voor parlementsleden en beleidsmakers bij de implementatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. 03 dec 2015 / Patrick Vandelanotte VN-Verdrag Tekst VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap Tekst VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap De Verenigde Naties nam op 13 december 2006 het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap aan. België nam dit verdrag aan (ratificatie) op 2 juli 2009. Lees hier de volledige tekst va ... 01 aug 2014 / Patrick Vandelanotte
Verberg submenu