Freedom Drive 2017 in beeld

Mensenrechten Freedom Drive 2017 in beeld

Op 27 september 2017 vond de 8ste Freedom Drive Mars plaats in Brussel. Bekijk de foto's ... en kom ook naar de volgende editie over twee jaar!

Start!

Alle Freedom Drivers verzamelden om 10u aan het Europees Parlement in Brussel. Een goede start, want de VRT was aanwezig om woordvoerders en deelnemers te interviewen!

 

 

 

Woordvoerster Nadia Hadad wordt geïnterviewd.


 

Deelnemer Dominiek Porreye wordt geïnterviewd

Aan het gloednieuwe spandoek van GRIP met 'Kom op voor inclusie' erop, verzamelden we met de aanwezige GRIPpers.

Mars op gang

We vertrekken en zetten koers richting de Europese Commissie.

Ook kinderen en gezinnen stappen mee.

We laten ons zien en horen.

Proud, strong, visible. Trots, sterk en zichtbaar! 

Niets over ons, zonder ons.
 

Protest tegen de besparingen waardoor personen met een handicap in heel Europa door getroffen worden. Een van de belangrijkste eisen van ENIL (het European Network on Independent Living) is dan ook om niet te besparen op ondersteuning van personen met een handicap.

Vlaams volksvertegenwoordiger Bruno De Lille Bataille (Groen!) liep ook mee. Alle uitingen van steun uit politieke hoek zijn heel welkom, bedankt!
 

Tussen de Europese Commissie en de Raad van Europa, aan het Schumanplein, houden we een kwartiertje halt. Die instanties hebben een belangrijke verantwoordelijkheid. Ze zouden ervoor moeten zorgen dat EU-fondsen enkel nog worden ingezet voor ondersteuning voor inclusie. En het is ook tijd om vanuit een duidelijke inclusievisie de verschillende EU-landen aan te manen een ander beleid te gaan voeren. Zouden ze ons gehoord hebben achter al die ramen?
 

Ik heb NU recht op autonomie. (niet in 2020, 2030 of 2040 dus). Een heel relevante eis, gezien ook de uitzichtloze Vlaamse wachtlijsten voor een persoonsvolgend budget (voor volwassenen) en een persoonlijke assistentiebudget (voor minderjarigen). In Wallonië en Brussel bestaat er zelfs geen wettelijke mogelijkheid om een budget voor persoonlijke assistentie in eigen handen te krijgen.

"Tear down institutions": "Breek instituten af", staat er op dit bord. Wat ons betreft niet letterlijk niet te nemen. Wel symbolisch: eindelijk een duidelijke ommezwaai maken en mensen alle kansen geven en steunen om buiten instituten te leven. Dat zal een einde maken aan institutionalisering.

Aankomst in het Jubelpark

De verschillende mensenrechtenbewegingen hebben dezelfde doelen: gelijkheid, gelijkwaardigheid en respect voor alle mensen. Achterstelling en discriminatie op basis van huidskleur, gender, sexuele geaardheid, handicap,... wegwerken.

We kijken terug op een geslaagde Freedom Drive Mars 2017. Ben je er ook bij over twee jaar? We houden je op de hoogte via www.gripvzw.be en GRIP Kom op voor inclusie op facebook!

Like en deel het foto-album op facebook.

Gerelateerde artikels

Verberg submenu