Toon submenu

Personen met een handicap hebben net als iedereen recht op voldoende inkomen om een menswaardig leven te leiden. Je inkomen moet groot genoeg zijn om een onafhankelijk leven te leiden en volwaardig deel te nemen aan de samenleving.

Personen met een handicap blijken over het algemeen een zwakke inkomenspositie te hebben. Veel meer dan mensen zonder handicap komen zij moeilijk rond per maand. Ze hebben dan ook vaak nog extra kosten door hun handicap. GRIP vindt dat die kosten door de overheid gedekt moeten worden.

In de Visienota Inkomen kan je lezen over welke pijnpunten GRIP werkt.

Verberg submenu