Kijk op handicap

Toon submenu

Kijk op handicap gaat over de verschillende denkbeelden van personen met een handicap binnen onze samenleving. Hoe wordt er gekeken naar en gesproken over personen met een handicap?

 

In dit deel vind je meer informatie over beeldvorming rond personen met een handicap, de gangbare visies op handicap en de sensibilisatieacties die GRIP op het vlak van Kijk Op Handicap al heeft ondernomen.

 

Aangezien media, kunst en cultuur een belangrijke rol spelen in de manier waarop naar personen met een handicap gekeken wordt, is er in dit deel ook het ‘handboek mediamakers’ opgenomen en de subcategorie ’handicap in de media’, met daarin vooral media-analyse van concrete werken.

 

Wil je alvast ontdekken hoe het met jouw kijk op (personen met een) handicap gesteld is? Dan kan dit met de Zelftest Kijk Op Handicap!

 

Over dit thema is er binnen GRIP ook een netwerk actief waarbij je kan aansluiten.

Artikels over kijk op handicap:

Verberg submenu