Onderwijs

Toon submenu
Onderwijs

Inclusief onderwijs houdt in dat de gewone school open staat voor alle leerlingen. Voor leerlingen met extra ondersteuningsnoden of een handicap houdt inclusief onderwijs in dat ze, met een eigen leertraject, aansluiten bij het gewoon onderwijs en niet doorverwezen worden naar het buitengewoon onderwijs.

GRIP moedigt het beleid aan om werk te maken van inclusief onderwijs. In augustus 2019 publiceerde GRIP: Ondersteuning nodig in de gewone school: update advies van GRIP bij het ondersteuningsmodel inclusief onderwijs. Dit is een update van het advies van 2017.

Verberg submenu