Gelijke Kansenbeleid

Toon submenu

Een gelijkekansenbeleid probeert de achterstand van bepaalde sociale groepen te voorkomen of recht te trekken.

 

Het gelijkekansenbeleid is sinds 1995 een specifiek beleidsdomein in Vlaanderen. Sinds 2009 is 'handicap' opgenomen als thema binnen het gelijkekansenbeleid, naast de thema's 'gender', 'seksuele identiteit', 'integrale toegankelijkheid' en 'etnisch-culturele diversiteit'.

 

Bart Somers is de huidige Vlaamse minister van Gelijke Kansen.

 

GRIP is ervan overtuigd dat een sterk gelijkekansenbeleid voor personen met een handicap noodzakelijk is om gelijke rechten en gelijke kansen te realiseren.  Lees onze standpuntnota (december 2014) met de voorstellen die GRIP doet op het vlak van het gelijkekansenbleid voor personen met een handicap.

Verberg submenu