Toon submenu

Personen met een handicap hebben net als iedereen recht om te wonen en te leven in de maatschappij. Artikel 19 van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap gaat hier uitgebreid op in. 

Het is een uitdaging voor Vlaanderen en België om dit recht in de praktijk te brengen. We zijn goed geweest in creëren van aparte settings en mensen met een handicap doorverwijzen vanuit de idee dat ze daar het beste af zijn. Er is niet of of nauwelijks ingezet op het ondersteunen van inclusie.  

Het gevolg is dat duizenden mensen in aparte instituten voor personen met een handicap wonen. En dat mensen met een handicap die in de maatschappij wonen elke dag te kampen krijgen met een tekort aan ondersteuning en aanpassingen.

Deïnstitutionalisering is een beladen woord in Vlaanderen. Dat hoeft niet zo te zijn, vindt GRIP. Deïnstitutionalisering gaat over kansen geven aan mensen met een handicap om weer in de maatschappij te gaan leven, of om ze kansen te geven er te blijven leven.  

GRIP organiseerde eind 2014 een studiedag over dat thema. Lees de verslagenbundel van de studiedag over deïnstitutionalisering. Daarin vind je ook onze standpuntnota over deïnstitutionalisering. Die geeft onze visie weer over wonen in de maatschappij. 

Talloze mensen met een handicap laten zien dat wonen in de maatschappij mogelijk is. We brachten een aantal mooie voorbeelden van inclusie op vlak van wonen in beeld in #inclusie#wonen.  

 

Verberg submenu