Hoe verliep de opstart van het nieuwe ondersteuningsmodel?

Onderwijs Hoe verliep de opstart van het nieuwe ondersteuningsmodel?
Hoe verliep de opstart van het nieuwe ondersteuningsmodel?

Vanuit een eerste inschatting komt GRIP tot de conclusie dat het nieuwe ondersteuningsmodel (nog) geen antwoord biedt op alle ondersteuningsnoden.

1 september 2017 was D-day voor het nieuwe ondersteuningsmodel. Bij de goedkeuring van het M-decreet in 2014 heeft GRIP er meteen op gewezen dat inclusief onderwijs niet mogelijk zou zijn zonder bijkomende ondersteuning. Het nieuw ondersteuningsmodel wil nu een antwoord bieden op alle ondersteuningsnoden van leerlingen met een gemotiveerd verslag of een verslag buitengewoon onderwijs.

GRIP zette in de eerste twee maanden van het nieuwe ondersteuningsmodel zijn voelsprieten op en probeert een eerste stand van zaken op te maken. We organiseerden een focusgroep en kregen daarnaast ook informatie van andere ouders of betrokkenen. Op basis van deze bevindingen heeft GRIP een nota opgemaakt die we zullen inbrengen op het overleg tussen het kabinet en de middenveldorganisaties van personen met een handicap.

Werk aan de winkel

Vanuit een eerste inschatting komt GRIP tot de conclusie dat de opstart van het nieuwe ondersteuningsmodel heel “op de bots” is moeten gebeuren en aldus met heel veel onduidelijkheid gepaard ging. Duidelijk is wel dat het nieuwe ondersteuningsnetwerk (nog) geen antwoord biedt op alle ondersteuningsnoden. Er is nog veel werk aan de winkel om het recht op ondersteuning in het gewoon onderwijs waar te maken. We vragen de minister van onderwijs, Hilde Crevits, om daar haar tanden in te zetten.

Deze knelpunten vragen concrete oplossingen

  • Er is een tekort aan duidelijkheid over de juiste toepassing van het nieuwe ondersteuningsmodel. Met de start van de herfstvakantie is het bij sommige leerlingen nog niet duidelijk of er ondersteuning zal geboden worden en hoe. 
  • Ouders worden te weinig betrokken bij het vastleggen van de ondersteuning die geboden wordt vanuit het buitengewoon onderwijs of vanuit het ondersteuningsnetwerk.
  • Nog te vaak blijkt de ondersteuning die geboden wordt ontoereikend. Wanneer dan gezocht wordt naar meer ondersteuning stoot men op drempels binnen het nieuwe ondersteuningsmodel of op wachtlijsten PAB vanuit het VAPH.
  • Bij heel wat kleuters met verslag type 2 wordt voor het eerst ondersteuning geboden. Dit is een stap vooruit. Maar door het strikt hanteren van de IQ grens van 60 dreigt men voorbij te gaan aan de reële ondersteuningsnood van sommige leerlingen.
  • Er blijft veel verwarring over wat een school dient te bieden als basiszorg en wat daar bovenop vanuit het ondersteuningsnetwerk of vanuit een school voor buitengewoon onderwijs kan geboden worden.
  • Er blijft ook verwarring tussen wat kan geboden worden aan ondersteuning voor de leerkracht en wat leerlinggebonden kan. Deze verwarring blijkt heel groot bij leerlingen met autisme.
  • Er is nog geen sprake van een recht op ondersteuning. Scholen en ouders kunnen nergens terecht wanneer de ondersteuning ondermaats is (tenzij ze natuurlijk naar de rechtbank stappen). Dit is bijzonder pijnlijk wanneer het tekort aan ondersteuning als argument naar boven komt voor een doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs. De ‘aanspreekpunten’ zijn hoe dan ook volledig de mist in gegaan.

Gerelateerde artikels

Onderwijs VN-Verdrag Huiswerk niet klaar voor ondersteuning leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs Huiswerk niet klaar voor ondersteuning leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs In De Juristenkrant staat Annelies D’Espallier stil bij de uitspraak van de rechter over het tekort aan ondersteuning voor leerlingen met een visuele handicap en de vraag hoe men, overeenkomstig het V ... 24 okt 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Ondersteuning Een schooljaar begint op 1 september... Een schooljaar begint op 1 september... Op 1 september ging met het nieuwe schooljaar ook het nieuwe model voor ondersteuning voor het M-decreet van start. Eind goed, al goed? Journaliste Kaja Verbeke van Apache liet GRIP, het Steunpunt voo ... 08 sep 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs Ondersteuning Persbericht GRIP: Inclusief schooljaar start met een handicap Persbericht GRIP: Inclusief schooljaar start met een handicap GRIP verstuurde een persbericht naar aanleiding van de opstart van het nieuwe schooljaar. Hierin besluiten we dat het ondersteuningsmodel een stap voorwaarts is maar onvoldoende. We focussen extra op ... 30 aug 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs Ondersteuning Meer PAB's nodig voor inclusief onderwijs Meer PAB's nodig voor inclusief onderwijs Het ontbreken van de toegang tot persoonlijke assistentie zet een rem op de doorbraak van het inclusief onderwijs in Vlaanderen. Minister Crevits en minister Vandeurzen dienen ervoor te zorgen dat er ... 24 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs GRIP spreekt zich uit over het nieuwe ondersteuningsmodel GRIP spreekt zich uit over het nieuwe ondersteuningsmodel We wagen ons aan een eerste, voorlopige beoordeling van het ondersteuningsmodel zoals dit vanaf 1 september 2017 van start gaat. 23 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Ondersteuningsmodel een valse start? Ondersteuningsmodel een valse start? Er bereiken ons heel wat signalen dat veel scholen - in het gewoon en het buitengewoon onderwijs - niet klaar zijn om op 1 september van start te gaan met het nieuwe ondersteuningsmodel. 22 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Info nieuw ondersteuningsmodel 1 september 2017 Info nieuw ondersteuningsmodel 1 september 2017 Vanaf 1 september 2017 treedt een nieuw ondersteuningsmodel in werking. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de scholen voor gewoon onderwijs zullen op een nieuwe wijze ondersteund worden. 21 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Gelijke kansenbeleid Vlaamse Gemeenschap veroordeeld wegens te weinig GON-begeleiding Vlaamse Gemeenschap veroordeeld wegens te weinig GON-begeleiding De Vlaamse Gemeenschap wordt veroordeeld voor tekort aan GON-begeleiding. 30 jun 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Minister Crevits stelt nieuw ondersteuningsmodel voor Minister Crevits stelt nieuw ondersteuningsmodel voor Als reactie op een vraag van Caroline Gennez (sp.a), stelde minister Crevits in de commissie onderwijs van 18 mei (2017) het nieuwe ondersteuningsmodel voor. De vraag is natuurlijk of er nu vanaf 1 se ... 18 mei 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Persbericht GRIP: onduidelijkheid ondersteuning inclusief onderwijs Persbericht GRIP: onduidelijkheid ondersteuning inclusief onderwijs Persbericht GRIP 10 mei 2017: minister Crevits komt te laat met duidelijkheid over de ondersteuning binnen inclusief onderwijs. 10 mei 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Adviesnota: ondersteuning nodig in de gewone school Adviesnota: ondersteuning nodig in de gewone school GRIP pleit voor de realisatie van inclusief onderwijs in Vlaanderen. Met het M-decreet werd daar een eerste stap voor gezet, maar verdere stappen zijn dringend nodig. GRIP verwacht dat vanaf september ... 17 feb 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs VN-Verdrag Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? GRIP streeft naar het recht op inclusief onderwijs. Naar aanleiding van een artikel in De Standaard (24 januari) kregen we heel wat reacties van ouders die vinden dat hun kinderen best geholpen worden ... 31 jan 2017 / Patrick Vandelanotte
Verberg submenu