Persconferentie over klacht inclusief onderwijs in Wallonië

Persconferentie over klacht inclusief onderwijs in Wallonië

Vlaanderen

In 2017 heeft Validity Foundaten (toen MDAC) samen met GRIP een klacht ingediend bij het Europees Comité voor Sociale Rechten. Het Europees Comité voor Sociale Rechten stelde een schending van artikel 15 § 1 van het Sociaal Handvest vast. De Vlaamse Gemeenschap bood onvoldoende garanties voor inclusief onderwijs voor kinderen met een verstandelijke handicap. Deze beslissing werd herhaald door het comité van ministers van de Raad van Europa in resolutie CM/ResChS(2018)3. GRIP heeft nauwlettend toegezien op de uitvoering van het besluit door de nationale autoriteiten. We hebben samen met Validity Foundation in maart 2020 het Europees Comité voor de Sociale Rechten geïnformeerd dat de uitgevoerde maatregelen onvoldoende zijn om te voldoen aan artikel 15 §1 van het Sociaal Handvest. Er is nog steeds onvoldoende ondersteuning in het gewoon onderwijs al is er wel al voortuitgang geboekt dankzij de oprichting van de ondersteuningsnetwerken.

Brussel en Wallonië

Inclusion ASBL heeft een gelijkaardige klacht geformuleerd bij het Europees Comité voor Sociale Rechten: collectieve klacht International Federation for Human Rights and Inclusion Europe v. België (klacht nr. 141/2017) betreffende de inspanningen van de Federatie Wallonië-Brussel om kinderen met een verstandelijke handicap in staat te stellen de school van hun keuze te bezoeken.

Woensdag 3 februari 2021 gaat er om 9u30 een  persconferentie door in het bijzin van de Waalse minister van onderwijs Caroline Désir. Deze is live te volgen via:

Verberg submenu