De Commissie Diversiteit van de SERV spreekt zich uit over de uitvoering van het VN-Verdrag

Werk VN-Verdrag De Commissie Diversiteit van de SERV spreekt zich uit over de uitvoering van het VN-Verdrag
De Commissie Diversiteit van de SERV spreekt zich uit over de uitvoering van het VN-Verdrag

Waar staan we met de uitvoering van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap? De Commissie Diversiteit van de SERV maakt een stand van zaken op.

Waarom een advies?

Op 1 augustus 2009 ratificeerden België en Vlaanderen het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH). Naar aanleiding van het voortgangsrapport dat België in augustus 2019 moet aanleveren, maakte de Commissie Diversiteit de balans op voor Vlaanderen. Wat is reeds gerealiseerd en werden de bezorgdheden en aanbevelingen van het VN-comité in acht genomen? De commissie is positief over de maatregelen in de beleidsdomeinen Werk en Sociale Economie. Toch zijn er volgens de commissie een aantal zaken die beter kunnen. En beter moeten dus... om aan de verwachtingen van het VN-Verdrag te voldoen.

Meer info: zie op de website van de Commissie Diversiteit van de SERV

Bezorgdheid om de tewerkstelling van personen met een handicap

Op basis van cijfers kan men vaststellen dat de werkzaamheidsgraad van personen met een handicap nog beduidend lager ligt dan die van personen zonder handicap. Het VN-comité in Genève formuleerde in 2014 bij de slotopmerkingen bij het eerste verslag van België dan ook een aantal bezorgheden in verband met tewerkstelling, onder meer de bemerking dat er weinig personen met een handicap op de reguliere arbeidsmarkt terechtkomen. Met andere woorden dat er weinig werk wordt gemaakt van inclusief werk. Het VN-comité wees er ook op dat de overheid er niet in slaagt om in haar eigen diensten de tewerkstellingsdoelstellingen voor personen met een handicap te behalen en dat aan de privésector geen quotum wordt opgelegd.

Welke aanbevelingen?

De Commissie Diversiteit sluit haar advies af met zeven aanbevelingen. We belichten er 3 kort:

1. Het VN-Verdrag bepaalt dat personen met een handicap recht hebben op vrij gekozen en aanvaard werk, en dat zoveel mogelijk binnen de reguliere arbeidsmarkt. Inclusief werk dus. Omwille van die reden vindt de Commissie Diversiteit het belangrijk dat personen met een arbeidshandicap, naast de bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen, ook voldoende toegang krijgen tot (bestaande) reguliere maatregelen.

2. De Belgische overheid slaagt er niet in om in haar eigen diensten de tewerkstellingsdoelstellingen voor personen met een handicap te behalen, stelde het VN-comité vast. De Commissie Diversiteit benadrukt dat het belangrijk is dat de overheid het goede voorbeeld toont en een groeipad waarmaakt om de eigen streefcijfers op het vlak van evenredige arbeidsdeelname te behalen.

3. Het VN-comité signaleerde dat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn over personen met een handicap. De Commissie Diversiteit pleit er daarom voor om de monitoring rond handicap structureel in te bedden in de werking van de Vlaamse statistische autoriteit en vraagt om meer indicatoren in kaart te brengen.

 

Gerelateerde artikels

Onderwijs VN-Verdrag Huiswerk niet klaar voor ondersteuning leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs Huiswerk niet klaar voor ondersteuning leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs In De Juristenkrant staat Annelies D’Espallier stil bij de uitspraak van de rechter over het tekort aan ondersteuning voor leerlingen met een visuele handicap en de vraag hoe men, overeenkomstig het V ... 24 okt 2017 / Patrick Vandelanotte Werk Opinie: Echt werk voor mensen met Downsyndroom is fictie Opinie: Echt werk voor mensen met Downsyndroom is fictie Dit opiniestuk van Patrick Vandelanotte, coördinator van GRIP, behandelt de vraag of mensen met een verstandelijke handicap wel echt werken. Aanleiding is de fictiereeks Tygtat Chocolat op één. Het op ... 10 okt 2017 / Patrick Vandelanotte VN-Verdrag Freedom Drive Mars is aangekomen! Freedom Drive Mars is aangekomen! 300 personen met een handicap uit heel Europa hebben deelgenomen aan de 8ste Freedom Drive Mars. Lees het persbericht. 27 sep 2017 / Katrijn Ruts Wonen VN-Verdrag "Stop het institutionaliseren van mensen met een handicap." "Stop het institutionaliseren van mensen met een handicap." Persbericht GRIP: Richtlijnen Verenigde Naties noodzaken ander handicapbeleid. De Verenigde Naties hebben op 27 augustus 2017 een reeks historische richtlijnen uitgevaardigd voor de uitvoering van ... 14 sep 2017 / Katrijn Ruts Werk Willen, mogen, kunnen, moeten werken - gespreksavond over reïntegratie Willen, mogen, kunnen, moeten werken - gespreksavond over reïntegratie GRIP vzw en GOHA (Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid) organiseerden op 6 juni een informatie- en gespreksavond rond re-integratie. 27 jun 2017 / Patrick Vandelanotte Werk Hoorzitting in Senaat over tewerkstelling van personen met een handicap Hoorzitting in Senaat over tewerkstelling van personen met een handicap GRIP bracht maandag 24 april advies uit op een hoorzitting in de Senaat over de tewerkstelling van personen met een handicap. 27 apr 2017 / Patrick Vandelanotte Werk Redelijke aanpassingen Aan het werk met een handicap: redelijke aanpassingen op het werk Aan het werk met een handicap: redelijke aanpassingen op het werk Unia biedt brochure aan over redelijke aanpassingen op de werkvloer. 19 feb 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs VN-Verdrag Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? GRIP streeft naar het recht op inclusief onderwijs. Naar aanleiding van een artikel in De Standaard (24 januari) kregen we heel wat reacties van ouders die vinden dat hun kinderen best geholpen worden ... 31 jan 2017 / Patrick Vandelanotte Werk Engagement van de Vlaamse regering en het middenveld! Engagement van de Vlaamse regering en het middenveld! Woensdag 14 december, één dag na tien jaar VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap, ondertekenden de Vlaamse regering, de sociale partners, het Gebruikersoverleg Handicap & Arbeid en ... 19 dec 2016 / Patrick Vandelanotte Gelijke kansenbeleid VN-Verdrag Slechte cijfers zetten domper op 10 jaar VN-Verdrag Slechte cijfers zetten domper op 10 jaar VN-Verdrag Het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap blaast op 13 december 2016 10 kaarsjes uit. Maar op die 10 jaar zijn de rechten van personen met een handicap er niet op vooruit gegaan, ... 12 dec 2016 / Katrijn Ruts VN-Verdrag Brochure "JA zeggen, JA doen" Brochure "JA zeggen, JA doen" De GRIP brochure "JA zeggen, JA doen": een reisgids voor parlementsleden en beleidsmakers bij de implementatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. 03 dec 2015 / Patrick Vandelanotte VN-Verdrag Tekst VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap Tekst VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap De Verenigde Naties nam op 13 december 2006 het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap aan. België nam dit verdrag aan (ratificatie) op 2 juli 2006. Lees hier de volledige tekst va ... 01 aug 2014 / Patrick Vandelanotte
Verberg submenu