Is het ontwerpdecreet individueel maatwerk een stap richting meer inclusief werk?

Werk Is het ontwerpdecreet individueel maatwerk een stap richting meer inclusief werk?

Op vrijdag 2 juli 2021 is het voorontwerp decreet individueel maatwerk nu met de nieuwe naam decreet maatwerk bij individuele inschakeling goedgekeurd. Het nieuwe decreet heeft als doel meer personen met een arbeidshandicap betaald tewerk te stellen op de arbeidsmarkt.

We formuleren hieronder onze eerste bevindingen die gebaseerd zijn op onze standpuntnota individueel maatwerk.

VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap

Het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap art. 27 wordt in het decreet vernoemd maar toch is het decreet ook voor de niet reguliere arbeidsmarkt: als niet-doelgroepwerknemer in collectief maatwerk en sociale economie.

Dit geeft aan dat de regering nog altijd investeert in een gesegregeerd circuit voor personen met een handicap. Dit is in strijd met het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap.

Het ontwerpdecreet is niet geschreven vanuit een werknemersperspectief

Het ontwerpdecreet is geschreven vanuit de visie van een werkgever: Wat heeft een werkgever nodig? Alsook is het geënt op de blauwdruk van collectief maatwerk. GRIP mist hier toch wel het werknemersperspectief: Wat heeft een werknemer nodig?

Ondersteuningsplan

Gelukkig zal er een ondersteuningsplan opgesteld dienen te worden. GRIP vraagt echter dat dit een document wordt waar het proces van de ondersteuning zal in opgenomen worden via het formuleren van noden, doelen en antwoorden op de noden.

Begeleidingspremie

Om reguliere werkgevers te stimuleren een persoon met een handicap te werk te stellen kunnen werkgevers een beroep doen op twee vormen van financiële ondersteuning: een loonpremie en een begeleidingspremie.

De loonpremie komt in de plaats van Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP). De begeleidingspremie is iets nieuws en zal kunnen worden ingezet voor begeleiding op de werkvloer.

GRIP is blij met deze nieuwe premie.

Alle subsidies worden echter uitbetaald aan de werkgevers waardoor het niet makkelijk zal zijn om als werknemer door te drukken welke ondersteuning je nodig hebt. GRIP zou veel liever de begeleidingspremie uitbetaald zien aan de werknemer met een handicap. Op deze manier zou je de persoon met een handicap meer regie geven.

Persoonlijke assistentie

Persoonlijke assistentie is niet opgenomen in het ontwerpdecreet en valt ook niet onder begeleidingspremie. Dit is volgens GRIP een hefboom naar meer inclusief werk. Het is namelijk noodzakelijk voor verschillende personen met een handicap om te kunnen participeren op de reguliere arbeidsmarkt. Je vraagt toch niet aan uw collega om je te ondersteunen bij je toiletbezoek.

Zelfstandigen

Zelfstandigen met een handicap kunnen beroep doen op een ondersteuningspremie (= loonpremie) maar dienen een minimuminkomen te hebben. Dit is een grote drempel. Op een begeleidingspremie kunnen ze geen beroep doen. Volgens GRIP is dit niet eerlijk.

Redelijke aanpassingen

Redelijke aanpassingen zijn passende maatregelen die in een concrete situatie en naargelang de noden van de persoon worden getroffen. Ze stellen personen met een handicap in staat om hun drempels op de werkvloer weg te nemen en zo op een gelijkwaardige manier deel te nemen op de reguliere arbeidsmarkt. GRIP vindt het een gemiste kans dat dit er in gans het ontwerpdecreet niets is opgenomen over het recht op redelijke aanpassingen. Redelijke aanpassingen zijn volgens GRIP een hefboom naar meer inclusieve tewerkstelling.

Conclusie

Het decreet maatwerk bij individuele inschakeling is een stap om betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt haalbaarder te maken.

Er staan positieve zaken in het ontwerpdecreet zoals de nieuwe begeleidingspremie en het ondersteuningsplan. Dat het ook van toepassing is binnen sociale economie en collectief maatwerk vinden we dan geen goede zaak. Ook zijn er nog wel wat onduidelijkheden in het ontwerpdecreet zoals: Wat met studenten met een handicap die werken? Of stagiairs? Zal het decreet budgetneutraal kunnen ingevoerd worden zoals geopperd?

GRIP kijkt alvast uit naar de uitvoeringsbesluiten waar het decreet meer zal uitgewerkt zijn.

Gerelateerde artikels

Werk Individueel maatwerk: laat je horen Individueel maatwerk: laat je horen Deel tot en met vrijdag 12 april jouw ervaringen 29 mrt 2024 / Patrick Vandelanotte Werk Het recht op werken scherp gesteld Het recht op werken scherp gesteld Het VN-Comité maakt duidelijk hoe we het recht op werk voor personen met een handicap best toepassen. 19 jan 2024 / Patrick Vandelanotte Werk Samen voor inclusief werk Samen voor inclusief werk Ontdek het beleidsmemorandum 2024-2029 van Handicap en Arbeid. 06 dec 2023 / Patrick Vandelanotte Werk Inclusieve ijsjes zijn de beste Inclusieve ijsjes zijn de beste inclusief werk bij nieuw ijssalon Julietta 30 apr 2023 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Werk Beschouwingen GRIP op de conceptnota 'Meer inclusieve leraarskamer' Beschouwingen GRIP op de conceptnota 'Meer inclusieve leraarskamer' 24 mrt 2023 / Patrick Vandelanotte Werk Duurzaam investeren in het menselijk kapitaal van jouw organisatie. Hoe pak je dat aan? Laat je inspireren door de Federale Politie Limburg. Duurzaam investeren in het menselijk kapitaal van jouw organisatie. Hoe pak je dat aan? Laat je inspireren door de Federale Politie Limburg. 29 jan 2023 / Seline Somers Werk Individueel maatwerk: wat is dat nu? Individueel maatwerk: wat is dat nu? 30 nov 2022 / Seline Somers Werk Werken moet lonen ook voor mensen met een handicap Werken moet lonen ook voor mensen met een handicap 22 nov 2022 / Sofie Willems Werk Wat is nu inclusief werk volgens het VN-Verdrag? Wat is nu inclusief werk volgens het VN-Verdrag? 21 nov 2022 / Seline Somers Werk Mensenrechten Ondersteuning VN-Verdrag “Onze zoon wil betaald worden voor zijn werk” “Onze zoon wil betaald worden voor zijn werk” Mensen met een handicap meer kansen geven op tewerkstelling: een van de eisen van de Freedom Drive 2022. 11 okt 2022 / Katrijn Ruts Werk 1 uit de 1000 1 uit de 1000 GRIP steunt de campagne die oproept om mensen met een handicap tewerk te stellen 21 mei 2022 / Patrick Vandelanotte Werk Gelijke kansenbeleid Loont het om te werken? Loont het om te werken? GRIP krijgt regelmatig de vraag of werken loont. We beantwoorden hier enkele van die vragen. 01 mei 2022 / Seline Somers Werk GRIP op de REVA-beurs GRIP op de REVA-beurs Op 19, 20 en 21 mei is GRIP aanwezig op REVA2022 in Flanders Expo, Gent. We organiseren er 2 lezingen, een filmvoorstelling en een politiek debat. 11 apr 2022 / Seline Somers Werk Luisterde jij al naar onze podcast INCLUSIEF WABLIEF? Luisterde jij al naar onze podcast INCLUSIEF WABLIEF? Voor het project www.gavoordiversiteit.be gaat GRIP in gesprek over werken met een arbeidshandicap. Kom zeker eens luisteren naar onze podcast! 08 apr 2022 / Lynn Formesyn Werk GRIP roept Veritas op om mensen met downsyndroom tewerk te stellen GRIP roept Veritas op om mensen met downsyndroom tewerk te stellen 20 mrt 2022 / Patrick Vandelanotte Werk REVA-beurs: informatiebeurs voor mensen met een handicap REVA-beurs: informatiebeurs voor mensen met een handicap Op 19, 20 en 21 mei is GRIP aanwezig op REVA2022 in Flanders Expo, Gent. We organiseren er 2 lezingen, een filmvoorstelling en een politiek debat. 07 feb 2022 / Seline Somers Werk Decreet Individueel Maatwerk is goedgekeurd maar wat nu? Decreet Individueel Maatwerk is goedgekeurd maar wat nu? 03 feb 2022 / Seline Somers Werk Mensen met een handicap op de arbeidsmarkt aan de vooravond van de coronacrisis Mensen met een handicap op de arbeidsmarkt aan de vooravond van de coronacrisis 08 nov 2021 / Erik Samoy Werk Reactie ontwerpdecreet maatwerk bij individuele inschakeling Reactie ontwerpdecreet maatwerk bij individuele inschakeling 26 aug 2021 / Seline Somers Werk Standpuntnota Individueel Maatwerk: Ondersteuning en begeleiding bij inclusief werk Standpuntnota Individueel Maatwerk: Ondersteuning en begeleiding bij inclusief werk 22 jun 2021 / Seline Somers Werk Primeur: eerste werknemer met syndroom van Down officieel tewerkgesteld Primeur: eerste werknemer met syndroom van Down officieel tewerkgesteld 02 jun 2021 / Seline Somers Werk Factcheck: Kan een persoon met downsyndroom al dan niet werken op de reguliere arbeidsmarkt en hiervoor betaald worden? Factcheck: Kan een persoon met downsyndroom al dan niet werken op de reguliere arbeidsmarkt en hiervoor betaald worden? 21 mrt 2021 / Seline Somers Werk Wie start in Vlaanderen de echt-werk-ketting voor personen met downsyndroom? Wie start in Vlaanderen de echt-werk-ketting voor personen met downsyndroom? 15 mrt 2021 / Seline Somers Werk Ben jij een hands-on werkgever? Ben jij een hands-on werkgever? 17 feb 2021 / Seline Somers Werk Inkomen Inkomensvervangende tegemoetkoming stijgt met 10,75% tegen 2024 Inkomensvervangende tegemoetkoming stijgt met 10,75% tegen 2024 12 feb 2021 / Seline Somers Werk Inkomen Prijs van de liefde afgeschaft? Prijs van de liefde afgeschaft? 11 feb 2021 / Seline Somers Werk Inkomen Leeftijdsverlaging inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming Leeftijdsverlaging inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming 10 feb 2021 / Seline Somers Werk Kijk naar de webinars over inclusief werk (= betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt) Kijk naar de webinars over inclusief werk (= betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt) 16 dec 2020 / Seline Somers Werk Handicap, beperking, MMPP(S), arbeidshandicap, ontoeleidbaar, ... Wie raakt er nog wijs uit ? Handicap, beperking, MMPP(S), arbeidshandicap, ontoeleidbaar, ... Wie raakt er nog wijs uit ? Erik Samoy – Leuven - 2020 04 dec 2020 Werk Herbekijk de webinar: Tewerkstellingsondersteunende maatregelen Herbekijk de webinar: Tewerkstellingsondersteunende maatregelen 26 nov 2020 / Seline Somers Werk Webinar 'Tewerkstellingsondersteunende maatregelen' Webinar 'Tewerkstellingsondersteunende maatregelen' 16 nov 2020 / Seline Somers Werk Herbekijk de webinar: Streven naar inclusie op het werk Herbekijk de webinar: Streven naar inclusie op het werk 22 okt 2020 / Seline Somers Werk GRIP stelt voor: #inclusie#werk GRIP stelt voor: #inclusie#werk Voor de meeste mensen is werken een belangrijk onderdeel van hoe ze  hun leven uitbouwen. Voor mensen met een handicap is dit niet anders. GRIP stelt vast dat zij in Vlaanderen nog te vaak worden uitg ... 07 okt 2020 / Seline Somers Werk Webinars naar aanleiding van de lancering van de brochure #inclusie#werk Webinars naar aanleiding van de lancering van de brochure #inclusie#werk 11 sep 2020 / Seline Somers Werk Minister Crevits gaat werk maken van Individueel Maatwerk Minister Crevits gaat werk maken van Individueel Maatwerk 22 jul 2020 / Seline Somers Word vrijwilliger in het Netwerk Werk Word vrijwilliger in het Netwerk Werk 10 jun 2020 / Marie Aeles Werk Werk voor mensen met een beperking in “Villa Politica” deel 1 (tot eind februari) Werk voor mensen met een beperking in “Villa Politica” deel 1 (tot eind februari) 02 apr 2020 / Seline Somers Werk 'Mensen met het syndroom van Down krijgen geen kansen, tenzij de familie er keihard voor knokt om deze te bekomen.' 'Mensen met het syndroom van Down krijgen geen kansen, tenzij de familie er keihard voor knokt om deze te bekomen.' 23 mrt 2020 / Seline Somers Werk Ik 'verdien' werk Ik 'verdien' werk Een project van GRIP, Ouders voor Inclusie en GTB 12 mrt 2020 / Seline Somers Werk Wie wil een job als student bij de Vlaamse overheid? Wie wil een job als student bij de Vlaamse overheid? 08 mrt 2020 / Seline Somers Werk Standpuntnota: Echt werk Standpuntnota: Echt werk Met deze nota beogen we een dialoog te stimuleren over inclusieve tewerkstelling voor alle personen met een handicap. 10 dec 2019 / Seline Somers
Verberg submenu