Is het ontwerpdecreet individueel maatwerk een stap richting meer inclusief werk?

Werk Is het ontwerpdecreet individueel maatwerk een stap richting meer inclusief werk?

Op vrijdag 2 juli 2021 is het voorontwerp decreet individueel maatwerk nu met de nieuwe naam decreet maatwerk bij individuele inschakeling goedgekeurd. Het nieuwe decreet heeft als doel meer personen met een arbeidshandicap betaald tewerk te stellen op de arbeidsmarkt.

We formuleren hieronder onze eerste bevindingen die gebaseerd zijn op onze standpuntnota individueel maatwerk.

VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap

Het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap art. 27 wordt in het decreet vernoemd maar toch is het decreet ook voor de niet reguliere arbeidsmarkt: als niet-doelgroepwerknemer in collectief maatwerk en sociale economie.

Dit geeft aan dat de regering nog altijd investeert in een gesegregeerd circuit voor personen met een handicap. Dit is in strijd met het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap.

Het ontwerpdecreet is niet geschreven vanuit een werknemersperspectief

Het ontwerpdecreet is geschreven vanuit de visie van een werkgever: Wat heeft een werkgever nodig? Alsook is het geënt op de blauwdruk van collectief maatwerk. GRIP mist hier toch wel het werknemersperspectief: Wat heeft een werknemer nodig?

Ondersteuningsplan

Gelukkig zal er een ondersteuningsplan opgesteld dienen te worden. GRIP vraagt echter dat dit een document wordt waar het proces van de ondersteuning zal in opgenomen worden via het formuleren van noden, doelen en antwoorden op de noden.

Begeleidingspremie

Om reguliere werkgevers te stimuleren een persoon met een handicap te werk te stellen kunnen werkgevers een beroep doen op twee vormen van financiële ondersteuning: een loonpremie en een begeleidingspremie.

De loonpremie komt in de plaats van Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP). De begeleidingspremie is iets nieuws en zal kunnen worden ingezet voor begeleiding op de werkvloer.

GRIP is blij met deze nieuwe premie.

Alle subsidies worden echter uitbetaald aan de werkgevers waardoor het niet makkelijk zal zijn om als werknemer door te drukken welke ondersteuning je nodig hebt. GRIP zou veel liever de begeleidingspremie uitbetaald zien aan de werknemer met een handicap. Op deze manier zou je de persoon met een handicap meer regie geven.

Persoonlijke assistentie

Persoonlijke assistentie is niet opgenomen in het ontwerpdecreet en valt ook niet onder begeleidingspremie. Dit is volgens GRIP een hefboom naar meer inclusief werk. Het is namelijk noodzakelijk voor verschillende personen met een handicap om te kunnen participeren op de reguliere arbeidsmarkt. Je vraagt toch niet aan uw collega om je te ondersteunen bij je toiletbezoek.

Zelfstandigen

Zelfstandigen met een handicap kunnen beroep doen op een ondersteuningspremie (= loonpremie) maar dienen een minimuminkomen te hebben. Dit is een grote drempel. Op een begeleidingspremie kunnen ze geen beroep doen. Volgens GRIP is dit niet eerlijk.

Redelijke aanpassingen

Redelijke aanpassingen zijn passende maatregelen die in een concrete situatie en naargelang de noden van de persoon worden getroffen. Ze stellen personen met een handicap in staat om hun drempels op de werkvloer weg te nemen en zo op een gelijkwaardige manier deel te nemen op de reguliere arbeidsmarkt. GRIP vindt het een gemiste kans dat dit er in gans het ontwerpdecreet niets is opgenomen over het recht op redelijke aanpassingen. Redelijke aanpassingen zijn volgens GRIP een hefboom naar meer inclusieve tewerkstelling.

Conclusie

Het decreet maatwerk bij individuele inschakeling is een stap om betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt haalbaarder te maken.

Er staan positieve zaken in het ontwerpdecreet zoals de nieuwe begeleidingspremie en het ondersteuningsplan. Dat het ook van toepassing is binnen sociale economie en collectief maatwerk vinden we dan geen goede zaak. Ook zijn er nog wel wat onduidelijkheden in het ontwerpdecreet zoals: Wat met studenten met een handicap die werken? Of stagiairs? Zal het decreet budgetneutraal kunnen ingevoerd worden zoals geopperd?

GRIP kijkt alvast uit naar de uitvoeringsbesluiten waar het decreet meer zal uitgewerkt zijn.

Gerelateerde artikels

Werk Mensen met een handicap op de arbeidsmarkt aan de vooravond van de coronacrisis Mensen met een handicap op de arbeidsmarkt aan de vooravond van de coronacrisis 08 nov 2021 / Erik Samoy Werk Reactie ontwerpdecreet maatwerk bij individuele inschakeling Reactie ontwerpdecreet maatwerk bij individuele inschakeling 26 aug 2021 / Seline Somers Werk Standpuntnota Individueel Maatwerk: Ondersteuning en begeleiding bij inclusief werk Standpuntnota Individueel Maatwerk: Ondersteuning en begeleiding bij inclusief werk 22 jun 2021 / Seline Somers Werk Primeur: eerste werknemer met syndroom van Down officieel tewerkgesteld Primeur: eerste werknemer met syndroom van Down officieel tewerkgesteld 02 jun 2021 / Seline Somers Werk Factcheck: Kan een persoon met downsyndroom al dan niet werken op de reguliere arbeidsmarkt en hiervoor betaald worden? Factcheck: Kan een persoon met downsyndroom al dan niet werken op de reguliere arbeidsmarkt en hiervoor betaald worden? 21 mrt 2021 / Seline Somers Werk Wie start in Vlaanderen de echt-werk-ketting voor personen met downsyndroom? Wie start in Vlaanderen de echt-werk-ketting voor personen met downsyndroom? 15 mrt 2021 / Seline Somers Werk Ben jij een hands-on werkgever? Ben jij een hands-on werkgever? 17 feb 2021 / Seline Somers Werk Inkomen Inkomensvervangende tegemoetkoming stijgt met 10,75% tegen 2024 Inkomensvervangende tegemoetkoming stijgt met 10,75% tegen 2024 12 feb 2021 / Seline Somers Werk Inkomen Prijs van de liefde afgeschaft? Prijs van de liefde afgeschaft? 11 feb 2021 / Seline Somers Werk Inkomen Leeftijdsverlaging inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming Leeftijdsverlaging inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming 10 feb 2021 / Seline Somers Werk Kijk naar de webinars over inclusief werk (= betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt) Kijk naar de webinars over inclusief werk (= betaald werk op de reguliere arbeidsmarkt) 16 dec 2020 / Seline Somers Werk Handicap, beperking, MMPP(S), arbeidshandicap, ontoeleidbaar, ... Wie raakt er nog wijs uit ? Handicap, beperking, MMPP(S), arbeidshandicap, ontoeleidbaar, ... Wie raakt er nog wijs uit ? Erik Samoy – Leuven - 2020 04 dec 2020 Werk Herbekijk de webinar: Tewerkstellingsondersteunende maatregelen Herbekijk de webinar: Tewerkstellingsondersteunende maatregelen 26 nov 2020 / Seline Somers Werk Webinar 'Tewerkstellingsondersteunende maatregelen' Webinar 'Tewerkstellingsondersteunende maatregelen' 16 nov 2020 / Seline Somers Werk Herbekijk de webinar: Streven naar inclusie op het werk Herbekijk de webinar: Streven naar inclusie op het werk 22 okt 2020 / Seline Somers Werk GRIP stelt voor: #inclusie#werk GRIP stelt voor: #inclusie#werk Voor de meeste mensen is werken een belangrijk onderdeel van hoe ze  hun leven uitbouwen. Voor mensen met een handicap is dit niet anders. GRIP stelt vast dat zij in Vlaanderen nog te vaak worden uitg ... 07 okt 2020 / Seline Somers Werk Webinars naar aanleiding van de lancering van de brochure #inclusie#werk Webinars naar aanleiding van de lancering van de brochure #inclusie#werk 11 sep 2020 / Seline Somers Werk Minister Crevits gaat werk maken van Individueel Maatwerk Minister Crevits gaat werk maken van Individueel Maatwerk 22 jul 2020 / Seline Somers Word vrijwilliger in het Netwerk Werk Word vrijwilliger in het Netwerk Werk 10 jun 2020 / Marie Aeles Werk Werk voor mensen met een beperking in “Villa Politica” deel 1 (tot eind februari) Werk voor mensen met een beperking in “Villa Politica” deel 1 (tot eind februari) 02 apr 2020 / Seline Somers Werk 'Mensen met het syndroom van Down krijgen geen kansen, tenzij de familie er keihard voor knokt om deze te bekomen.' 'Mensen met het syndroom van Down krijgen geen kansen, tenzij de familie er keihard voor knokt om deze te bekomen.' 23 mrt 2020 / Seline Somers Werk Ik 'verdien' werk Ik 'verdien' werk Een project van GRIP, Ouders voor Inclusie en GTB 12 mrt 2020 / Seline Somers Werk Wie wil een job als student bij de Vlaamse overheid? Wie wil een job als student bij de Vlaamse overheid? 08 mrt 2020 / Seline Somers Werk Standpuntnota: Echt werk Standpuntnota: Echt werk Met deze nota beogen we een dialoog te stimuleren over inclusieve tewerkstelling voor alle personen met een handicap. 10 dec 2019 / Seline Somers Werk Ik ben ‘talented’: Jongeren en jongvolwassenen aan het woord over wat werken inclusief maakt Ik ben ‘talented’: Jongeren en jongvolwassenen aan het woord over wat werken inclusief maakt Hanne Vandenbussche, Elisabeth De Schauwer & Matthias Van Raemdonck Vakgroep Orthopedagogiek Ugent 05 dec 2019 / Seline Somers Werk Minister Crevis belooft om werk te maken van individueel maatwerk Minister Crevis belooft om werk te maken van individueel maatwerk 02 dec 2019 / Seline Somers Werk Herbeleef de gespreksavond van platform Handicap en Arbeid Herbeleef de gespreksavond van platform Handicap en Arbeid image: Tom Peeters | © all rights reserved 25 nov 2019 / Seline Somers Werk Platform Handicap en Arbeid vernieuwt Platform Handicap en Arbeid vernieuwt Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid wordt kortweg Handicap en Arbeid. Het platform zit in een nieuw jasje met een nieuw logo en een vernieuwde website. 05 nov 2019 / Seline Somers Werk Gespreksavond redelijke aanpassingen op het werk Gespreksavond redelijke aanpassingen op het werk Redelijke aanpassingen op het werk – Wat is mogelijk voor chronisch zieken of mensen met een arbeidshandicap en hoe pakt een werkgever dit aan? 08 okt 2019 / Seline Somers Werk Save the date gespreksavond Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid Save the date gespreksavond Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid Werk aangepast aan chronisch zieken of mensen met een arbeidshandicap: wat kunnen werkgevers daarvoor doen en waarop hebben werknemers recht? 15 jul 2019 / Seline Somers Graag jouw mening over de dienstverlening van VDAB, GTB en GOB Graag jouw mening over de dienstverlening van VDAB, GTB en GOB 20 mei 2019 / Seline Somers Werk Reactie op artikel in Knack Weekend: De sociale economie: Iedereen aan boord Reactie op artikel in Knack Weekend: De sociale economie: Iedereen aan boord 15 apr 2019 / Seline Somers Werk DUOday als opstap naar echt werk? DUOday als opstap naar echt werk? Werkzoekenden met extra ondersteuningsnood hebben vandaag nog steeds niet dezelfde kansen op de arbeidsmarkt. 11 apr 2019 / Seline Somers Werk Brochure 'solliciteren met een chronische ziekte of aandoening' Brochure 'solliciteren met een chronische ziekte of aandoening' Het Vlaams Patiëntenplatform heeft een brochure met sollicitatietips voor mensen met een chronische ziekte. 29 mrt 2019 / Seline Somers Werk Impressie tweede inspiratiedag (op weg naar) écht werk en powerpoints Impressie tweede inspiratiedag (op weg naar) écht werk en powerpoints 08 mrt 2019 / Seline Somers Werk Kijk op Handicap Doe mee aan de focusgroep rond werk! Doe mee aan de focusgroep rond werk! Heb je een toffe job? Goed zo. We weten dat dit voor mensen met een handicap niet altijd eenvoudig is.   GRIP wil stilstaan bij de ervaringen van personen met een handicap of chronische ziekte ... 13 feb 2019 / Jos Wouters Werk Schrijf je in voor onze tweede Inspiratiedag (op weg naar) echt werk! Schrijf je in voor onze tweede Inspiratiedag (op weg naar) echt werk! 10 jan 2019 / Seline Somers
Verberg submenu