Geweigerd op school: het verhaal van Merel

Onderwijs Mensenrechten Geweigerd op school: het verhaal van Merel

Nog steeds worden leerlingen met Downsyndroom geweigerd in Vlaamse scholen.

In een uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (bekend gemaakt op 29 maart 2018) wordt Vlaanderen terecht gewezen wegens schendingen van het recht op inclusief onderwijs. Zo stelt dit comité onder meer vast dat er geen voldoende verweer bestaat wanneer scholen een leerling met een verstandelijke handicap weigeren. GRIP ging hierover in gesprek met Filip en Monica uit Ruislede;  hun dochter Merel (een meisje van 8 jaar met Downsyndroom) werd vorig jaar geweigerd.

GRIP: Jullie dochter volgt les in het gewoon onderwijs. Maar vorig jaar liep dit mis. Wat is er gebeurd?

Vorig jaar, na Nieuwjaar, werden we door de directie uitgenodigd voor een overlegmoment. Daar kregen we te horen dat er volgens hen geen mogelijkheid bestond opdat Merel zou starten in het eerste leerjaar. Wij schrokken daar erg van omdat Merel eigenlijk wel veel vorderingen maakte en zich goed voelde in de klas. Na een aantal discussies werd Merel uiteindelijk officieel uitgeschreven door het schoolbestuur.

GRIP: Waarom denken jullie dat de school heeft geweigerd?

Aanvankelijk dachten we dat de angst voor het onbekende te groot was, dat ze niet goed wisten hoe ze aan een inclusietraject moesten beginnen. Daarom nodigden we iemand uit van het Steunpunt voor Inclusie die de school toonde hoe een inclusietraject praktisch kan opgestart worden. We nodigden ook een mama uit met veel ervaring met inclusief onderwijs. Zij gaf heel wat concrete tips. De directie luisterde maar wilde niet in overleg treden om te zoeken naar oplossingen over hun bezorgdheden. Er was geen mogelijkheid tot constructief overleg. De directie argumenteerde dat de kenniskloof te groot was tussen Merel en haar klasgenootjes en dat inclusief onderwijs voor haar dus niet mogelijk was. Wij vonden het als ouders bijzonder jammer dat Merel op die school niet de kans kreeg om haar schoolloopbaan verder te zetten. Talloze internationale en Vlaamse studies ('Onderzoek Inclusief Onderwijs' door Geert Van Hove, Elisabeth De Schauwer en Kathleen Mortier (2005), UG) tonen immers aan dat inclusie wel kan werken en gunstig is voor de schoolse vaardigheden (Gert de Graaf , Down Up 109). Dit blijkt ook uit veel goede voorbeelden van geslaagde inclusietrajecten in Vlaanderen en in het buitenland.

GRIP: Wat heeft het CLB gedaan om jullie te helpen?

Het toenmalige CLB heeft niets gedaan om ons te helpen. Voor het CLB was de enige mogelijkheid voor Merel: buitengewoon onderwijs. De kennis over inclusie voor leerlingen type2 ontbrak. Toen we hen om hulp vroegen bij onze zoektocht naar een nieuwe school, kregen we te horen dat ze daar geen ervaring mee hadden.

GRIP: Hoe gaat het nu met Merel?

Met Merel gaat het heel goed. Ze voelt zich zeer goed in de klas, ze wordt ook graag gezien door haar klasgenootjes. Ze draait goed mee in het klasgebeuren. Om een voorbeeld te geven: als de kindjes om beurt moeten lezen, dan mag zij, als het haar beurt is, de woordjes nazeggen die haar buurman voorleest voor haar. Schitterende participatie toch! Ze mag ook veel taakjes uitvoeren in de klas, net als de anderen. Haar spreken is ook al veel vooruitgegaan. De samenwerking met de ondersteuners verloopt vlot.

GRIP: Hoe hebben jullie dit eigenlijk ervaren? En wat zijn de gevolgen voor jullie gezin?

Voor ons was deze periode heel moeilijk. Het gevoel hebben dat je kind uitgesloten wordt en dat je daar machteloos tegenover staat, dat was het ergste.

Omdat Merel niet in ons dorp naar school kan, heeft ze minder contact met dorpsgenootjes. Ook onze 2 jongere kinderen zijn van school veranderd. We vinden het maar evident dat ze samen naar dezelfde school gaan.

Nu moeten we ons wel beter organiseren, we moeten vroeger opstaan, we hebben een auto nodig om op school te geraken... daar hangt ook een kostenplaatje aan vast. Vroeger gingen we gewoon met de fiets.

We vinden het heel jammer dat er nog steeds zoveel weerstand bestaat tegen inclusief onderwijs. We hopen met onze getuigenis hierin verandering te brengen.

 

Gerelateerde artikels

Onderwijs GRIP is verontwaardigd over de uitspraken van Minister Crevits GRIP is verontwaardigd over de uitspraken van Minister Crevits Op 18 oktober 2018 verspreidde minister Crevits een persbericht over de stijging van het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Haar reactie op deze ‘groei’ is in strijd met de inclusieve vi ... 19 okt 2018 / Seline Somers Onderwijs Ondersteuning Is de overgangsmaatregel kleine types door alle scholen gekend? Is de overgangsmaatregel kleine types door alle scholen gekend? Hoeveel ondersteuning kunnen scholen buitengewoon onderwijs bieden aan de kinderen met een (gemotiveerd) verslag kleine types en hun school voor gewoon onderwijs? GRIP ontvangt signalen van ouders dat ... 01 okt 2018 / Seline Somers Onderwijs Gelijke kansenbeleid VN-Verdrag Rapport onderwijsexperts Rapport onderwijsexperts De laatste dagen hebben een aantal onderwijsexperts zich uitgesproken over het Vlaamse onderwijs. Minister Crevits kreeg een nipte voldoende voor inclusief onderwijs. 10 sep 2018 / Seline Somers Mensenrechten Leander niet meer welkom bij jeugdbeweging Leander niet meer welkom bij jeugdbeweging Moeder van jongen met autisme stapt naar UNIA omdat de leiding laat horen dat haar zoon niet verder naar de scouts kan. 06 aug 2018 / Patrick Vandelanotte Overgangsmaatregelen kleine types Overgangsmaatregelen kleine types GRIP is tevreden met de overgangsmaatregelen die minister Crevits aankondigt voor de ondersteuning van leerlingen met een handicap bij inclusief onderwijs. 27 jun 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs M-decreet: wijzigingen aan bestaande regelgeving M-decreet: wijzigingen aan bestaande regelgeving Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) legde op 7 juni 2018 het ontwerp van een wijzingsdecreet voor aan de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement. 06 jun 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Nog eens: debat over het M-decreet en inclusief onderwijs. Nog eens: debat over het M-decreet en inclusief onderwijs. Op donderdag 3 mei in de commissie onderwijs van het Vlaams parlement. 01 mei 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Mensenrechten Discussie M-decreet: vooruit of achteruit met inclusief onderwijs? Discussie M-decreet: vooruit of achteruit met inclusief onderwijs? Heel wat discussie over het M-decreet. Moeten we nu op het vlak van inclusie stappen vooruit of achteruit zetten? 12 apr 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Mensenrechten Vlaanderen schendt het recht op inclusief onderwijs Vlaanderen schendt het recht op inclusief onderwijs 30 mrt 2018 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Bezorgd om de rechten van kinderen met een handicap Bezorgd om de rechten van kinderen met een handicap Op 1 maart verschenen de schaduwrapporten over de rechten van het kind. 09 mrt 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Hoe verliep de opstart van het nieuwe ondersteuningsmodel? Hoe verliep de opstart van het nieuwe ondersteuningsmodel? Vanuit een eerste inschatting komt GRIP tot de conclusie dat het nieuwe ondersteuningsmodel (nog) geen antwoord biedt op alle ondersteuningsnoden. 31 okt 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs VN-Verdrag Huiswerk niet klaar voor ondersteuning leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs Huiswerk niet klaar voor ondersteuning leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs In De Juristenkrant staat Annelies D’Espallier stil bij de uitspraak van de rechter over het tekort aan ondersteuning voor leerlingen met een visuele handicap en de vraag hoe men, overeenkomstig het V ... 24 okt 2017 / Patrick Vandelanotte Mensenrechten Een stem voor iedereen! Een stem voor iedereen! ENIL Conferentie: Independent Living: A Voice for All’. GRIP woonde deze Europese conferentie bij en schotelt je een aantal inspirerende quotes voor! 17 okt 2017 / Katrijn Ruts Mensenrechten Freedom Drive 2017 in beeld Freedom Drive 2017 in beeld Op 27 september 2017 vond de 8ste Freedom Drive Mars plaats in Brussel. Bekijk de foto's ... en kom ook naar de volgende editie over twee jaar! 09 okt 2017 / Katrijn Ruts Mensenrechten VN-Verdrag Freedom Drive Mars is aangekomen! Freedom Drive Mars is aangekomen! 300 personen met een handicap uit heel Europa hebben deelgenomen aan de 8ste Freedom Drive Mars. Lees het persbericht. 27 sep 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs Ondersteuning Een schooljaar begint op 1 september... Een schooljaar begint op 1 september... Op 1 september ging met het nieuwe schooljaar ook het nieuwe model voor ondersteuning voor het M-decreet van start. Eind goed, al goed? Journaliste Kaja Verbeke van Apache liet GRIP, het Steunpunt voo ... 08 sep 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs Ondersteuning Persbericht GRIP: Inclusief schooljaar start met een handicap Persbericht GRIP: Inclusief schooljaar start met een handicap GRIP verstuurde een persbericht naar aanleiding van de opstart van het nieuwe schooljaar. Hierin besluiten we dat het ondersteuningsmodel een stap voorwaarts is maar onvoldoende. We focussen extra op ... 30 aug 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs Ondersteuning Meer PAB's nodig voor inclusief onderwijs Meer PAB's nodig voor inclusief onderwijs Het ontbreken van de toegang tot persoonlijke assistentie zet een rem op de doorbraak van het inclusief onderwijs in Vlaanderen. Minister Crevits en minister Vandeurzen dienen ervoor te zorgen dat er ... 24 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs GRIP spreekt zich uit over het nieuwe ondersteuningsmodel GRIP spreekt zich uit over het nieuwe ondersteuningsmodel We wagen ons aan een eerste, voorlopige beoordeling van het ondersteuningsmodel zoals dit vanaf 1 september 2017 van start gaat. 23 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Ondersteuningsmodel een valse start? Ondersteuningsmodel een valse start? Er bereiken ons heel wat signalen dat veel scholen - in het gewoon en het buitengewoon onderwijs - niet klaar zijn om op 1 september van start te gaan met het nieuwe ondersteuningsmodel. 22 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Info nieuw ondersteuningsmodel 1 september 2017 Info nieuw ondersteuningsmodel 1 september 2017 Vanaf 1 september 2017 treedt een nieuw ondersteuningsmodel in werking. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de scholen voor gewoon onderwijs zullen op een nieuwe wijze ondersteund worden. 21 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Gelijke kansenbeleid Persbericht GRIP Inclusiespiegel Vlaanderen 2016 Persbericht GRIP Inclusiespiegel Vlaanderen 2016 Cijfers handicap benadrukken strukturele kloof. "Beleid moet in de inclusiespiegel durven kijken". 30 jun 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs Gelijke kansenbeleid Vlaamse Gemeenschap veroordeeld wegens te weinig GON-begeleiding Vlaamse Gemeenschap veroordeeld wegens te weinig GON-begeleiding De Vlaamse Gemeenschap wordt veroordeeld voor tekort aan GON-begeleiding. 30 jun 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Minister Crevits stelt nieuw ondersteuningsmodel voor Minister Crevits stelt nieuw ondersteuningsmodel voor Als reactie op een vraag van Caroline Gennez (sp.a), stelde minister Crevits in de commissie onderwijs van 18 mei (2017) het nieuwe ondersteuningsmodel voor. De vraag is natuurlijk of er nu vanaf 1 se ... 18 mei 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Persbericht GRIP: onduidelijkheid ondersteuning inclusief onderwijs Persbericht GRIP: onduidelijkheid ondersteuning inclusief onderwijs Persbericht GRIP 10 mei 2017: minister Crevits komt te laat met duidelijkheid over de ondersteuning binnen inclusief onderwijs. 10 mei 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Adviesnota: ondersteuning nodig in de gewone school Adviesnota: ondersteuning nodig in de gewone school GRIP pleit voor de realisatie van inclusief onderwijs in Vlaanderen. Met het M-decreet werd daar een eerste stap voor gezet, maar verdere stappen zijn dringend nodig. GRIP verwacht dat vanaf september ... 17 feb 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs VN-Verdrag Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? GRIP streeft naar het recht op inclusief onderwijs. Naar aanleiding van een artikel in De Standaard (24 januari) kregen we heel wat reacties van ouders die vinden dat hun kinderen best geholpen worden ... 31 jan 2017 / Patrick Vandelanotte
Verberg submenu