Overgangsmaatregelen kleine types

Overgangsmaatregelen kleine types

GRIP is tevreden met de overgangsmaatregelen die minister Crevits aankondigt voor de ondersteuning van leerlingen met een handicap bij inclusief onderwijs.

Goed zo: minister Crevits komt (op de valreep) met oplossing voor probleem

Vorig jaar werd binnen het kader van het M-decreet een nieuw ondersteuningsmodel opgestart. De ambitie van minister Crevits was hierbij om leerlingen met specifieke leernoden de gepaste ondersteuning te bieden in het gewoon onderwijs. Nu bleek evenwel dat de zorgvragen van kinderen met verslag type 2, 4, 6 en 7 (wat men “de kleine types” noemt) was toegenomen. Door de manier van het berekenen van het aantal begeleidingseenheden was de beschikbare ondersteuning echter afgenomen en/of verkeerd verdeeld over de verschillende scholen voor buitengewoon onderwijs. Gevolg: voor heel wat leerlingen grote onzekerheid over de ondersteuning voor volgend schooljaar... en dit tot op enkele dagen voor het einde van het schooljaar.

Minister Crevist kondigde in het Vlaams parlement (bij de bespreking van het wijzigingsdecreet op 27 juni) overgangsmaatregelen aan. Dit geeft op de valreep van het einde van het schooljaar meer duidelijkheid over de ondersteuning bij inclusief onderwijs.

Terug heel wat zorgen om de ondersteuning

Toen vorig jaar (schooljaar 2017-2018) het nieuwe ondersteuningsmodel holderdebolder werd ingevoerd, resulteerde dit in heel wat chaos en onduidelijkheid bij de opstart van het schooljaar. Tot ver in het schooljaar stelden ouders én scholen tekorten en onduidelijkheden vast omtrent de ondersteuning van hun kinderen met een handicap in het gewoon onderwijs. Zie eerder artikel van GRIP.

Er was toen aangegeven dat dit kinderziektes waren van het nieuwe systeem en dat er voor het volgende schooljaar wel meer en vroeger duidelijkheid zou komen. Voor kinderen met een verslag type 2, 4, 6 en 7 kwamen er evenwel heel vlug signalen dat er zich terug knelpunten voordeden in verband met de ondersteuning. In de praktijk was er sprake van minder middelen en vielen kinderen terug van 5u tot bijvoorbeeld maar twee uur ondersteuning of nog minder. Dit zorgde natuurlijk bij heel wat scholen, leerkrachten en ouders voor grote onzekerheid over hoe het komende schooljaar zou opstarten.

Nieuw perspectief en een oplossing op korte termijn.

Het wijzigingsdecreet dat goedgekeurd werd voorziet op termijn een open-end financiering voor de ondersteuning van leerlingen met een handicap in de kleine types. Zo zouden de middelen kunnen stijgen met het aantal leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Het systeem voor deze open-end financiering moet nog verder uitgewerkt worden, maar zou wel dienen in te gaan vanaf het schooljaar 2019-2020.

Voor meer uitleg over het wijzigingsdecreet verwijzen we naar het info-filmpje van het Steunpunt voor Inclusie.

 

Voor de opstart van het nieuwe schooljaar op 1 september zullen de aangekondigde overgangsmaatregelen ervoor zorgen dat alle leerlingen in die kleine types minstens evenveel middelen voor ondersteuning krijgen als voor het M-decreet. Dus bijvoorbeeld voor een leerling met verslag type 2 betekent dit een garantie op 5,5 omkaderingseenheden. De scholen zullen wel regionaal én dus netoverschrijdend moeten samenwerken om de nodige expertise bij de leerlingen in de gewone scholen te brengen.

GRIP is tevreden met deze maatregelen. We zien dit als een duidelijk signaal dat minister Crevits verder werk maakt van echt inclusief onderwijs. Let wel: nu kondigde de minister deze maatregelen aan, het zal wel nodig zijn om dit dan ook vlug in regelgeving om te zetten. Want zoals we reeds aangaven: het is wel rijkelijk laat om duidelijkheid te bieden.

Grip vraagt wel om verder in te zetten op inclusief onderwijs door:

  • meer monitoring te voorzien (zo had men dit probleem misschien kunnen voorkomen)
  • de ouderverenigingen meer te betrekken bij de opvolging van het beleid en hen een volwaardige plaats geven in de stuurgroep die het M-decreet opvolgt
  • ook de ondersteuningsmogelijkheden vanuit welzijn (PAB) ten volle te benutten (dus de wachtlijsten aanpakken)
  • dat er voor het schooljaar 2019-2020, voor alle onderwijsactoren en ouders, toch tijdig duidelijkheid komt over de ondersteuning
  • dat er bij de uitwerking van de open-end financiering een gelijk pakket aan middelen voorzien wordt voor leerlingen binnen inclusief onderwijs als voor leerlingen binnen buitengewoon onderwijs.

 

Gerelateerde artikels

Onderwijs Stijging aantal leerlingen buitengewoon onderwijs? Stijging aantal leerlingen buitengewoon onderwijs? Op 18 oktober 2018 verspreidde minister Hilde Crevits een persbericht met de mededeling dat er opnieuw meer leerlingen zijn ingeschreven in het buitengewoon onderwijs ten opzichte van de vorige school ... 26 nov 2018 / Seline Somers Onderwijs School wordt veroordeeld wegens weigeren van leerling met een handicap School wordt veroordeeld wegens weigeren van leerling met een handicap Primeur in Vlaanderen: rechter doet uitspraak over het niet naleven van het M-decreet. 13 nov 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs GRIP is verontwaardigd over de uitspraken van Minister Crevits GRIP is verontwaardigd over de uitspraken van Minister Crevits Op 18 oktober 2018 verspreidde minister Crevits een persbericht over de stijging van het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Haar reactie op deze ‘groei’ is in strijd met de inclusieve vi ... 19 okt 2018 / Seline Somers Onderwijs Ondersteuning Is de overgangsmaatregel kleine types door alle scholen gekend? Is de overgangsmaatregel kleine types door alle scholen gekend? Hoeveel ondersteuning kunnen scholen buitengewoon onderwijs bieden aan de kinderen met een (gemotiveerd) verslag kleine types en hun school voor gewoon onderwijs? GRIP ontvangt signalen van ouders dat ... 01 okt 2018 / Seline Somers Onderwijs Gelijke kansenbeleid VN-Verdrag Rapport onderwijsexperts Rapport onderwijsexperts De laatste dagen hebben een aantal onderwijsexperts zich uitgesproken over het Vlaamse onderwijs. Minister Crevits kreeg een nipte voldoende voor inclusief onderwijs. 10 sep 2018 / Seline Somers Onderwijs M-decreet: wijzigingen aan bestaande regelgeving M-decreet: wijzigingen aan bestaande regelgeving Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) legde op 7 juni 2018 het ontwerp van een wijzingsdecreet voor aan de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement. 06 jun 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Nog eens: debat over het M-decreet en inclusief onderwijs. Nog eens: debat over het M-decreet en inclusief onderwijs. Op donderdag 3 mei in de commissie onderwijs van het Vlaams parlement. 01 mei 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Mensenrechten Discussie M-decreet: vooruit of achteruit met inclusief onderwijs? Discussie M-decreet: vooruit of achteruit met inclusief onderwijs? Heel wat discussie over het M-decreet. Moeten we nu op het vlak van inclusie stappen vooruit of achteruit zetten? 12 apr 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Mensenrechten Geweigerd op school: het verhaal van Merel Geweigerd op school: het verhaal van Merel Nog steeds worden leerlingen met Downsyndroom geweigerd in Vlaamse scholen. 30 mrt 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Mensenrechten Vlaanderen schendt het recht op inclusief onderwijs Vlaanderen schendt het recht op inclusief onderwijs 30 mrt 2018 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Hoe verliep de opstart van het nieuwe ondersteuningsmodel? Hoe verliep de opstart van het nieuwe ondersteuningsmodel? Vanuit een eerste inschatting komt GRIP tot de conclusie dat het nieuwe ondersteuningsmodel (nog) geen antwoord biedt op alle ondersteuningsnoden. 31 okt 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs VN-Verdrag Huiswerk niet klaar voor ondersteuning leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs Huiswerk niet klaar voor ondersteuning leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs In De Juristenkrant staat Annelies D’Espallier stil bij de uitspraak van de rechter over het tekort aan ondersteuning voor leerlingen met een visuele handicap en de vraag hoe men, overeenkomstig het V ... 24 okt 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Ondersteuning Een schooljaar begint op 1 september... Een schooljaar begint op 1 september... Op 1 september ging met het nieuwe schooljaar ook het nieuwe model voor ondersteuning voor het M-decreet van start. Eind goed, al goed? Journaliste Kaja Verbeke van Apache liet GRIP, het Steunpunt voo ... 08 sep 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs Ondersteuning Persbericht GRIP: Inclusief schooljaar start met een handicap Persbericht GRIP: Inclusief schooljaar start met een handicap GRIP verstuurde een persbericht naar aanleiding van de opstart van het nieuwe schooljaar. Hierin besluiten we dat het ondersteuningsmodel een stap voorwaarts is maar onvoldoende. We focussen extra op ... 30 aug 2017 / Katrijn Ruts Onderwijs Ondersteuning Meer PAB's nodig voor inclusief onderwijs Meer PAB's nodig voor inclusief onderwijs Het ontbreken van de toegang tot persoonlijke assistentie zet een rem op de doorbraak van het inclusief onderwijs in Vlaanderen. Minister Crevits en minister Vandeurzen dienen ervoor te zorgen dat er ... 24 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs GRIP spreekt zich uit over het nieuwe ondersteuningsmodel GRIP spreekt zich uit over het nieuwe ondersteuningsmodel We wagen ons aan een eerste, voorlopige beoordeling van het ondersteuningsmodel zoals dit vanaf 1 september 2017 van start gaat. 23 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Ondersteuningsmodel een valse start? Ondersteuningsmodel een valse start? Er bereiken ons heel wat signalen dat veel scholen - in het gewoon en het buitengewoon onderwijs - niet klaar zijn om op 1 september van start te gaan met het nieuwe ondersteuningsmodel. 22 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Info nieuw ondersteuningsmodel 1 september 2017 Info nieuw ondersteuningsmodel 1 september 2017 Vanaf 1 september 2017 treedt een nieuw ondersteuningsmodel in werking. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de scholen voor gewoon onderwijs zullen op een nieuwe wijze ondersteund worden. 21 aug 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Gelijke kansenbeleid Vlaamse Gemeenschap veroordeeld wegens te weinig GON-begeleiding Vlaamse Gemeenschap veroordeeld wegens te weinig GON-begeleiding De Vlaamse Gemeenschap wordt veroordeeld voor tekort aan GON-begeleiding. 30 jun 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Minister Crevits stelt nieuw ondersteuningsmodel voor Minister Crevits stelt nieuw ondersteuningsmodel voor Als reactie op een vraag van Caroline Gennez (sp.a), stelde minister Crevits in de commissie onderwijs van 18 mei (2017) het nieuwe ondersteuningsmodel voor. De vraag is natuurlijk of er nu vanaf 1 se ... 18 mei 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Financieringsmodellen inclusief onderwijs Financieringsmodellen inclusief onderwijs De huidige bespreking in verband met het ondersteuningsmodel komt terecht in het woelig watertje van de belangen van de Vlaamse onderwijskoepels. Maar wat weten we eigenlijk over financieringsmodellen ... 17 mei 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Persbericht GRIP: onduidelijkheid ondersteuning inclusief onderwijs Persbericht GRIP: onduidelijkheid ondersteuning inclusief onderwijs Persbericht GRIP 10 mei 2017: minister Crevits komt te laat met duidelijkheid over de ondersteuning binnen inclusief onderwijs. 10 mei 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Inclusiedag van Ouders voor Inclusie: pleidooi voor een onderwijssysteem zonder segregatie Inclusiedag van Ouders voor Inclusie: pleidooi voor een onderwijssysteem zonder segregatie Op zaterdag 18 maart ging in de Thomas More Hogeschool in Geel de Inclusiedag van Ouders voor Inclusie door. Machteld Verbruggen opende de dag met een oproep om werk te maken van ondersteuning en flex ... 20 mrt 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Adviesnota: ondersteuning nodig in de gewone school Adviesnota: ondersteuning nodig in de gewone school GRIP pleit voor de realisatie van inclusief onderwijs in Vlaanderen. Met het M-decreet werd daar een eerste stap voor gezet, maar verdere stappen zijn dringend nodig. GRIP verwacht dat vanaf september ... 17 feb 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs VN-Verdrag Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? Wat als... we nu eens werk zouden maken van één inclusief onderwijssysteem ? GRIP streeft naar het recht op inclusief onderwijs. Naar aanleiding van een artikel in De Standaard (24 januari) kregen we heel wat reacties van ouders die vinden dat hun kinderen best geholpen worden ... 31 jan 2017 / Patrick Vandelanotte Onderwijs Mensenrechten Open brief ouders Maxim Open brief ouders Maxim Dat er nog een lange weg te gaan is om inclusief onderwijs waar te maken wordt duidelijk uit de brief van de ouders van Maxim aan de leerkrachten van de Sint-Lutgardis Openluchtschool in Schoten. GRIP ... 28 mei 2016 / Patrick Vandelanotte
Verberg submenu